1. Spider's Web
  2. Nauka

Ekobarometr: Technologie pomagają w walce o czyste środowisko. Szczególnie potrzebne do wytwarzania zielonej energii

Patronat medialny

Ponad połowa Polaków deklaruje pozytywny stosunek w sprawie wykorzystywania technologii w walce o czyste środowisko. To wniosek z badania EKObarometr, przeprowadzonego przez SW Research. Jednak osób, dla których ekologia jest ważna w podejmowaniu codziennych decyzji, wyraźnie ubywa.

20.11.2022
20:16
Badania EKObarometr wskazuje, że technologie są jest najbardziej potrzebne do wsparcia zielonej transformacji

Dyskusja dotycząca zmian klimatycznych nabrała ogromnego znaczenia przez ostatnie lata, a technologie wskazywane są jako główne narzędzie do rozwiązania palących problemów środowiskowych. Z badania EKObarometr, przeprowadzonego przez SW Research, wynika, że 55 proc. respondentów ma pozytywny stosunek w sprawie wykorzystywania technologii w walce o czyste środowisko. 

Na pytanie, w których dziedzinach życia technologia jest najbardziej potrzebna do wsparcia zielonej transformacji, Polacy najczęściej odpowiadali, że w wytwarzanie zielonej energii (42 proc.), oczyszczanie powietrza (38 proc.) i produkcja z recyklingu (36 proc.). Badani wskazywali także na istotniość użycia technologii w procesie uzdatnianie wody (32 proc.), do wytwarzania alternatywnych paliw (1 proc.), a także w rolnictwie i produkcji żywności (30 proc.). 

 class="wp-image-2962452"

Co Polacy sądzą na temat ekologii?

Co ciekawe, oszczędzanie energii tej zimy deklaruje  56 proc. Polaków. Jednak głównym powodem nie są kwestie ekologii, lecz szukanie oszczędności. Największą motywacją do zmniejszenia zużycia energii była jednak inflacja i rosnące ceny. Taką odpowiedź wskazało 47 proc. pytanych. 

- Prawie 6 na 10 osób stara się zmniejszać zużycie energii na przykład przez oszczędzanie energii elektrycznej (wyłączanie zbędnego oświetlenia, korzystanie z programów EKO podczas używania zmywarki lub pralki). Głównym powodem tej zmiany jest kryzys gospodarczy oraz inflacja. Zmotywowało to Polaków do ograniczenia bądź zminimalizowania zużycia energii w celu ograniczenia kosztów - tłumaczy cytowana w raporcie Gabriela  Bestrzyńska, research executive w SW Research. 

Aspekt ekonomiczny ma wpływ także na decyzje zakupowe. Z badania wynika, że najczęściej planowanymi działaniami są: polowanie na promocje i zniżki (43 proc.) oraz rezygnacja z kupowania nowych ubrań (41 proc.).

W badaniu respondenci zostali podzieleni na pięć grup pod kątem ich postaw wobec ekologii. Najwięcej wśród badanych okazało się Eko Troskliwych, którzy nie angażują się przesadnie w tematykę ekologiczną starają się żyć ekologicznie, ale nie poświęcają się temu w pełni. W stosunku do poprzedniej edycji badania zmalał w społeczeństwie udział Eko Troskliwych (III edycja - 35 proc; IV (aktualna) edycja - 23 proc.).

Największy wzrost odnotował segment Eko Zagubionych (11:23 proc.), czyli osób, które nie wykazują negatywnego podejścia do ekologii, lecz w większości przejawiają bierność w swoich działaniach i postawach. W tej chwili Eko Troskliwi i Eko Zagubieni to dwie najczęściej prezentowane postawy przez Polaków.

Greenwashing w reklamie

Z EKObarometru wynika, że 64 proc. Polaków deklaruje pozytywne podejście do reklam z elementami ekologicznymi, a czterech na 10 respondentów twierdzi, że przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów związanych z środowiskiem (40 proc.). Jednak tylko 13 proc. osób wykazuje się znajomością poprawnej definicji greenwashingu i jest to taki sam odsetek osób, co w poprzedniej edycji. Jednak z drugiej strony, Polacy bardziej sceptycznie niż przed rokiem podchodzą do treści reklamowych, wykorzystujących elementy ekologiczne. 

- Aż 26 proc. badanych nie wierzy w szczerość tego typu komunikacji, odczytując odniesienia do ekologii jako zabieg marketingowy. Oznacza to, że brak znajomości terminu "greenwashing", nie jest równoznaczny z brakiem intuicyjnego rozumienia tego mechanizmu - tłumaczy cytowana w raporcie Dorota Bieniek- Kaska, CEO w LoveBrands Group. 

Autorzy badania tłumaczą, że zdecydowanie trudniej edukować na temat ekologii, wykorzystując jedynie merytoryczne argumenty bez popierania ich pragmatycznymi informacjami.

- W związku z tym, przynajmniej w okresie najbliższych miesięcy, niezbędne jest silne podkreślanie aspektów ekonomicznych w komunikacji ekologicznej. Takie podejście pozwoli przyciągać kolejne osoby do tematyki pro-środowiskowej - mówi Adrian Wróblewski z SW Research. 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13.10.2022 - 19.10.2022 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W badaniu wzięło udział 1583 osób. 

*Zdjęcie główne: fot. Oleksii Sidorov/Shutterstock

Patronat medialny
Najnowsze