REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Na Ziemi znaleziono już mnóstwo meteorytów. Ten jednak jest wyjątkowy

Spójrzcie na zdjęcie ilustrujące ten artykuł: kamień jak kamień, prawda? Nic z tego, ten konkretny kamień, a właściwie meteoryt jest bardzo wyjątkowy.

18.03.2021
9:13
Na Ziemi znaleziono już mnóstwo meteorytów. Ten jednak jest wyjątkowy
REKLAMA

A imię jego: Erg Chech 002

REKLAMA

Takie oznaczenie otrzymał meteoryt odkryty na Saharze w maju 2020 r. Szczegółowa analiza pozwoliła ustalić, że leżał tam przez co najmniej 100 ostatnich lat. Jest to zresztą jeden z ponad setki odłamków tego jednego meteorytu. Dotychczas udało się odnaleźć 43, reszta wciąż pozostaje nieodnaleziona.

 class="wp-image-1632681"

Dlaczego on jest taki wyjątkowy?

Badania chemiczne pozwoliły ustalić, że w odległej przeszłości obiekt ten był fragmentem dużego obiektu niebieskiego, być może jakiejś protoplanety, na której wcześniej obecne były procesy tektoniczne. Spośród dotychczas znalezionych 65 000 meteorytów na Ziemi, zaledwie 4000 pochodzi z tak dużych obiektów. Co więcej, niemal całe 4000 pochodzą z dwóch dużych planetoid. Badacze szacują, że obiekt, którego odłamkiem jest EC 002, miał średnicę co najmniej 100 km.

Na Ziemi nie ma takiego drugiego

Geolodzy jednak podkreślają, że Erg Chech 002 wyróżnia się także na tle tychże 4000 meteorytów. Składa się on ze skał, które powszechnie występowały w Układzie Słonecznym bezpośrednio po jego powstaniu. Ani jeden z dotychczas znalezionych meteorytów nie posiada takich cech widmowych jak EC 002. Oznacza to, że większość takich obiektów zniknęła z Układu Słonecznego, albo stając się w toku ewolucji fragmentami obecnie istniejących planet, albo ulegając całkowitemu zniszczeniu.

REKLAMA

Wszystkie powyższe cechy wskazują, że Erg Chech 002 powstał w pierwszych kilku milionach lat istnienia Układu Słonecznego i kręcił się po Układzie Słonecznym przez ostatnie 4,65 mld lat osłonięty przez warstwę żwiru i regolitu przed promieniowaniem kosmicznym. Jakieś 26 mln lat temu Erg Chech 002 został wybity z tej osłony i wszedł na trajektorię, która miliony lat później zaprowadziła go prosto na Ziemię.

Ta niewielka skała stanowi zatem dowód na to jak wyglądały początki planet skalistych w Układzie Słonecznym.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA