Nauka  / Artykuł

MAPA DNIA: Smog zaatakował Polskę z niespotykaną siłą - lista najbardziej zanieczyszczonych miast

486 interakcji
dołącz do dyskusji

Europejska Agencja Środowiska uruchomiła niedawno mapę, na której na żywo można śledzić odczyty ze stacji pomiaru jakości powietrza. To bardzo przydatne narzędzie, które w drastyczny sposób zwraca uwagę na problem Smogu w Europie.

Niestety mapa European Air Quality Index nie pozostawia złudzeń: Polska Indiami Europy.

Smog - mapa najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie
Smog - mapa najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej (źródło: airindex.eea.europa.eu)

Poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest poniżej wszelkiej krytyki. Jesteśmy czerwoną plamą na mapie obejmującej członków Unii Europejskiej. To wielki problem, ale też w wstyd.

Polska Indiami Europy

Według raportu na 2016 rok przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia spośród 50 miast o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza w UE aż 33 znajdują się w Polsce.

Smog - lista najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce
Smog - lista najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej (źródło: WHO)

Obok takich danych trudno przejść obojętnie, ale… wiele osób przechodzi. To naganna postawa. Problem smogu jest realny i według statystyk odpowiada on za śmierć 40 - 50 tys. Polaków rocznie. Nie możemy dłużej go ignorować.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst