1. SPIDER'S WEB
  2. Social media
  3. Tech

Facebook wprowadza zbiórki charytatywne. Pojawił się przycisk "przekaż datek"

Nowe narzędzia na Facebooku dla organizacji non-profit
398 interakcji
dołącz do dyskusji

W warszawskim biurze Facebooka odbyła się dziś konferencja, na której zaprezentowano nowe funkcje dla organizacji pozarządowych dotyczące zbiórki pieniędzy.

W przemówieniu otwierającym konferencję Pierwsza Dama RP, Agata Kornhauser-Duda podkreśliła rolę Facebooka w działalności trzeciego sektora:

Obecność trzeciego sektora w mediach społecznościowych i Internecie jest niezwykle potrzebna. To, że zebraliście się Państwo tutaj tak licznie świadczy o tym, że doskonale rozumiecie znaczenie Internetu i Facebooka w komunikacji, a także szeroko rozumianej działalności społecznej. Jestem przekonana, że nowe narzędzia pozwolą na efektywną realizację celów statutowych i lepsze niż kiedykolwiek działanie na rzecz wspólnego dobra.

Spotkanie „Facebook dla NGO” było okazją do zaprezentowania nowych narzędzi, które sprawią, że pozyskiwanie przez organizacje pozarządowe wsparcia na Facebooku od przyjaciół i darczyńców staje się prostsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowe narzędzia na Facebooku dla organizacji non-profit.

Nowe narzędzia na Facebooku dla organizacji non-profit

Nową funkcją są zbiórki pieniędzy, dzięki którym ludzie mogą za pośrednictwem Facebooka zbierać środki dla określonej fundacji lub stowarzyszenia. Funkcja umożliwia utworzenie dedykowanej strony w celu zwrócenia uwagi na daną organizację i angażowania społeczności wokół określonego celu.

Organizować je będzie można dzięki nowemu przyciskowi „Przekaż datek”, który będzie można umieścić w następujących miejscach:

  • Przycisk „Przekaż datek” we wpisie: Zarówno ludzie jak i strony na Facebooku mogą teraz dodać przycisk „Przekaż datek” do swojego wpisu, aby szybko zebrać dotacje. Przycisk może zostać przypięty do dowolnego tekstu – zawierającego film, zdjęcie lub tekst.
  • Przycisk „Przekaż datek” w nagłówku strony: Strony organizacji pozarządowych mogą dodać przycisk „Przekaż datek” w nagłówku swojej strony na Facebooku. Ludzie odwiedzają strony organizacji ponieważ są zainteresowani ich działalnością lub ze względu na aktualne wydarzenia, zatem umieszczony tam przycisk pozwala na łatwe i szybkie udzielenie wsparcia organizacji.
  • Przycisk „Przekaż datek” w transmisji na żywo: by w łatwy sposób zbierać dotacje w trakcie transmisji na żywo, ludzie i zweryfikowane strony organizacji mogą również dołączyć przycisk przekazania datku do transmisji – widzowie mogą udzielić wsparcia w jej trakcie a także po jej zakończeniu i umieszczeniu na stronie.

Dodatkowo pojawią się jeszcze tzw. „zbiórki urodzinowe". Osoby, które udostępniły informację o dacie swoich urodzin na Facebooku będą mogły utworzyć zbiórkę urodzinową maksymalnie dwa tygodnie wcześniej. Wystarczy wybrać organizację, na rzecz której chcemy zbierać pieniądze i zaprosić przyjaciół do udzielenia jej wsparcia z tej okazji.

Wszystkie narzędzia Facebooka dla organizacji pozarządowych są oczywiście bezpłatne – Facebook nie pobiera żadnych opłat z tytułu pośrednictwa w zbieraniu datków.

Nowe funkcje Facebooka zostały już przetestowane przez pierwsze organizacje pozarządowe w Polsce.

Obecna na konferencji Irena Kowalczyk ze Schroniska w Korabiewicach Viva podkreślała rolę Facebooka, jeśli chodzi o wsparcie dla schroniska i szukanie nowych domów dla jego lokatorów:

Facebook dla Schroniska w Korabiewicach VIVA jest narzędziem, dzięki któremu zwierzaki znajdują nowe domy, dzięki któremu są karmione i leczone, ma się nimi kto opiekować. Zyskujemy wolontariuszy i pracowników, darczyńców, sponsorów. Dzięki sile Facebooka dostrzegają nas firmy, które chcą z nami współpracować w zakresie na przykład wolontariatu pracowniczego.

Dzięki portalowi możemy pokazać kim jesteśmy, jak działamy, dlaczego warto wspierać naszą placówkę, pokazujemy naszą pracowitość i uczciwość. Nowa funkcjonalność – zbiórki urodzinowe – jeszcze bardziej ułatwi nam życie. Życie, które niestety toczy się wokół pieniędzy, utrzymujemy się bowiem w oparciu o datki. Poziom opieki jest zależny od wsparcia darczyńców – darczyńców głównie z Facebooka – powiedziała Irena Kowalczyk, za Schroniska w Korabiewicach Viva.

Was oczywiście zachęcam do przetestowania nowej funkcji. To całkiem niezły pretekst, żeby wesprzeć swoją ulubioną organizację charytatywną. Już niedługo Święta, warto spełnić jakiś dobry uczynek.