Tech  / Artykuł

Chcesz szybkiego Internetu? Ta strona powstała z myślą o tobie

Województwo warmińsko-mazurskie uruchomiło właśnie stronę internetową chceinternet.pl, na której każdy mieszkaniec regionu może oznaczyć swoją lokalizację, w której chciałby mieć dostęp do szybkiego Internetu. Program jest częścią projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie.

Na stronie chceinternet.pl wystarczy wybrać opcję “oznacz się”, a następie podać adres, w którym potrzebny jest szybki Internet oraz określić liczbę rodzin będących w potrzebie. Na widocznej obok mapie Warmii i Mazur pojawiają się cyferki odzwierciedlające liczbę zgłoszeń w danym miejscu, a po kliknięciu w jedną z cyfr pojawia się dodatkowa informacja o liczbie rodzin, które się oznaczyły.

chceinternet

Taka informacja jest przeznaczona dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy mogą podejmować decyzję o rozbudowie sieci w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców. Operatorzy również mogą poprosić o udostępnienie danych osobowych osób wypełniających formularz oznaczania swojej lokalizacji, dzięki czemu zyskują bazę potencjalnych klientów.

Poniższy film w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe założenia projektu i tłumaczy, że rozwój Internetu szerokopasmowego wpływa pozytywnie na poziom zatrudnienia, produktywność pracy, a nawet poziom dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

Walka z wykluczeniem cyfrowym

Chceinternet.pl jest częścią dwóch programów rozwoju Warmii i Mazur. Pierwszym z nich jest Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie, który ma być zakończony do 30. września przyszłego roku. W planach jest wybudowanie sieci składającej się z 2 241 km światłowodów. Projekt ten ma za zadanie umożliwić sprawną komunikację pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w regionie oraz zlikwidować tzw. “białe plamy” na mapach zasięgu operatorów. Dzięki neutralności sieci technologicznej zniesione zostaną bariery wejścia na rynek dla nowych graczy. Aktualne postępy w budowie sieci szkieletowej można na bieżąco sprawdzać na tej stronie.

swiatlowod

W szerszym kontekście, budowa sieci światłowodów jest częścią Planu Cyfrowego 2025 wspieranego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dzięki uzyskaniu informacji o zapotrzebowaniu na szybki Internet, przeprowadzone zostaną inwestycje tzw. ostatniej mili, które polegają na doprowadzeniu sieci do konkretnych domów czy instytucji. Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur zakłada zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie budowy sieci właśnie dla ostatniej mili. Na tej stronie można sprawdzić, które gminy podpisały już porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025.

Inne województwa również budują sieć

Województwo warmińsko-mazurskie to nie jedyny region w Polsce, w którym trwają prace nad rozwojem sieci światłowodowej. Zakończony niedawno projekt “Szerokopasmowe Pomorskie” pochłonął 137 mln zł i finansowany był ze środków Unii Europejskiej (36 mln zł) oraz Orange Polska (101 mln zł). Dzięki rozbudowie szerokopasmowego dostępu do Internetu blisko 100 tys. osób z ponad 250 miejscowości województwa Pomorskiego uzyska dostęp do szybkiej transmisji danych.

Informacje o rozwoju sieci szerokopasmowego Internetu powinny ucieszyć wszystkich. W końcu to sytuacja, w której zyskują zarówno klienci, operatorzy, jak i władze administracyjne. Programy tego typu pokazują, że pieniądze uzyskiwane z funduszy unijnych mogą być wydawane w rozsądny sposób i przyczyniać się do odczuwalnej poprawy jakości życia mieszkańców.

*Zdjęcia pochodzą z Shutterstock

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst