Tech  / News

Przedłuża się przerwa techniczna Allegro - serwis nadal nie działa. Co na to regulamin?

Kilka minut po 13-tej Allegro stanęło. Największy serwis aukcyjny w Polsce zamarł, pojawiły się problemy z logowaniem, a odwiedzających zaczęła witać plansza informująca o przerwie technicznej. Według wstępnych zapewnień wszystko miało wrócić do normy o godzinie 16-tej. Teraz już wiemy, że to się nie udało.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu. Według tego co możemy obecnie wyczytać na planszy informacyjnej platforma handlowa wstanie na nogi o godzinie 18:00.

Na chwilę obecną Allegro nie działa.

Paweł Klimiuk z Grupy Allegro w rozmowie ze Spider's Web wyjaśnił, że przerwa musiała zostać przedłużona do godziny 18-tej, gdyż dział techniczny nadal pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności serwisu.

Mieliśmy usterkę jednego z urządzeń odpowiedzialnych za bazy danych i na ten moment nie mogę podać więcej szczegółów - powiedział Paweł Klimiuk w rozmowie ze Spider's Web.

allegro nie dziala

Regulamin serwisu Allegro reguluje kwestie związane z przerwami technicznymi i awariami platformy handlowej.

W załączniku nr 3. dotyczącym polityki przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne możemy przeczytać:

Grupa Allegro dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Allegro. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Allegro mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Grupa Allegro stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatach są umieszczane w sekcji "Nowości i komunikaty", do której dostęp możliwy jest z poziomu strony Cafe Allegro.

Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Grupa Allegro dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:
a. jeżeli przerwa techniczna trwa 12 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);
b. jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 24 godziny.

Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Allegro związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w Allegro. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:
a. jeżeli awaria techniczna trwa 6 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny;
b. jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 24 godziny albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny;
a niezależnie od długości awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Transakcji, z przyczyn technicznych, nie udało się przedłużyć i zakończyła się w czasie awarii, wówczas opłaty i prowizje dotyczące tej Transakcji nie są naliczane, a już pobrane są zwracane w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Allegro inny niż wskazana w powyższym pkt. 4 awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Grupa Allegro podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

Allegro już teraz poinformowało, że wszystkie aukcje kończące się w okresie od 13:07 do 18:00 zostaną przedłużone o 24 godziny.

Gdy w przeszłości występowały dłuższe awarie, Allegro często przedłużało o 24 godziny nie tylko kończące się aukcje, ale wszystkie trwające. Na chwilę obecną nie zapadła jeszcze odpowiednia decyzja.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst