Operatorzy  / Artykuł

Telekomunikacja Polska naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, ale uniknie kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się sprawą Telekomunikacji Polskiej, która zaprzestała wysyłania klientom tradycyjnych, papierowych faktur i przerzuciła się na cyfrowy format. Wszystko byłoby zgodne z prawem, gdyby nie fakt, iż operator nie uzyskał od konsumentów zgody na taką formę przekazywania rachunków.

Faktury w formie cyfrowej są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Sam korzystam z nich praktycznie wszedzie, gdzie jest to możliwe. Dzięki internetowym platformom obsługi klienta, mogę w każdej chwili uzyskać dostęp do każdego rachunku, sprawdzić stan płatności i uregulować aktualne zobowiązania.

Rozumiem jednak, że nie każdy życzy sobie, aby papierowe faktury zastąpić mu cyfrowymi. Nie wszyscy abonenci sieci komórkowych, dostawców internetu, czy klienci innych firm są za pan brat z komputerem i Internetem. Wiele osób ceni sobie papierowe dokumenty, gdyż prawdopodobnie są już przyzwyczajeni do takiej formy panowania nad aktualnymi płatnościami i nie chce wprowadzać zmian do systemu, z którego działania są zadowoleni.

Taka wymuszona zmiana przesiadki z papierowych faktur na cyfrowe miała jakiś czas temu miejsce w Telekomunikacji Polskiej (teraz Orange Polska).

e-faktura

Operator zaprzestał wysyłania papierowych faktur do swoich klientów. Sieć nie uzyskała jednak wcześniej zgody konsumentów na zmianę formy przekazywania rachunków i właśnie dlatego sprawą tą zainteresował się UOKiK.

TP SA uniknęła jednak kary finansowej, gdyż zobowiązała się do uzyskania wymaganych zgód od swoich klientów, którzy już teraz otrzymują e-faktury. Od momentu uprawomocnienia się decyzji wydanej przez Prezes UOKiK-u operator będzie miał na to 120 dni. Dodatkowo w terminie do 140 dni dostawca usług będzie zmuszony do poinformowania Urzędu o realizacji ustalonych warunków. UOKiK zarządził również, że klienci, którzy nie wyrażą zgody na dalsze otrzymywanie e-faktur będą musieli być obsługiwani przez dostawcę usług według wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów, czyli będą oni otrzymywać papierowe faktury.

Tym samym Telekomunikacja Polska uniknęła kary finansowej za naruszenie zbiorowych interesów konsumenów.

W tym miejscu warto przypomnieć, że jako konsumenci mamy prawo do decydowania o sposobie dostarczania nam faktur.

Warunkiem przesyłania klientowi faktur w formie elektronicznej jest uzyskanie od niego odpowiedniej zgody. Reguluje to Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 3. Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy - czytamy w Rozporządzeniu Ministra Finansów (PDF 182 kB).

Jeżeli usługodawca z własnej woli i bez Waszej akceptacji zaprzestanie wysyłania papierowych faktur na rzecz cyfrowych odpowiedników, możecie upomnieć się o przywrócenie starej formy dostarczania dokumentów. Dodatkowo sprawę można skierować do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który powinien przywrócić niefrasobliwą firmę na właściwe tory.

Zdjęcie Brunette looking worried over bills in kitchen pochodzi z serwisu Shutterstock. 

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst