REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Marże na urządzeniach Apple nie należą do najwyższych, ale ABC Data liczy na zyski ze sprzedaży akcesoriów i dlatego kupuje iSource

Tuż przed świętami spółka ABC Data zawarła umowę dotyczącą zakupu 100% akcji spółki iSource. Patrząc na wysokie obroty firmy i stosunkowo niską kwotę zakupu można powątpiewać w słuszność tej inwestycji. Jednak dystrybutor ABC Data jest pewien, że inwestycja się opłaci.

30.12.2013
18:41
Zabezpieczenia Apple są bardzo trudne do złamania.
REKLAMA
REKLAMA

Umowa warunkowa (PDF), która oczekuje obecnie na akceptację UOKiK-u opiewa na kwotę 15,5 mln złotych. Na tyle został wyceniony jeden z największych dystrybutorów sprzętu Apple w Polsce. Suma ta może zostać jeszcze powiększona maksymalnie o 2,5 mln zł w przypadku, gdy obecny Zarząd spółki iSource zrealizuje do końca października 2014 roku założone cele biznesowe.

O proces akceptacji przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji przejęcia dystrybutora sprzętu Apple przez spółkę ABC Data oraz o ewentualne obawy z tym związane zapytaliśmy Rafała Garszczyńskiego - PR, Communication & Investor Relation Managera w ABC Data S.A.

Proces uzyskiwania zgody UOKiK ma charakter procedury administracyjnej. Wstępna analiza prawna przeprowadzona przed transakcją nie wskazuje na jakiekolwiek problemy w uzyskaniu takiej zgody. W związku z tym nie przewidujemy problemów z jej uzyskaniem, jednak każdy wniosek podlega analizie w UOKiK i wyniki tej analizy mogą być oczywiście różne. Dlatego właśnie w tego rodzaju umowach, jak ta, którą zawarliśmy z właścicielami akcji iSource zawiera się zabezpieczające warunki zawieszające. W wypadku decyzji negatywnej, co uważamy za mało prawdopodobne, umowa nie wchodzi w życie. Oczywiście o uzyskaniu zgody UOKiK poinformujemy naszych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów niezwłocznie po wydaniu przez urząd stosownej decyzji. - wyjaśnił Rafał Garszczyński z ABC Data S.A. w rozmowie ze Spider’s Web

Suma 18 mln zł nie robi wrażenia, gdy porównamy ją z obrotem spółki w 2012 roku. Jak poinformował Antyweb iSource realizowało w tym okresie obrót na poziomie 300 mln zł. Dzisiaj firma zostanie sprzedana za 18 mln zł - zakładając ten bardziej optymistyczny scenariusz.

ispot apple

Oczywiście sam wysoki obrót niewiele znaczy. Najważniejsze są zyski, które firma generuje. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską cenę sprzedaży możemy domniemywać, iż marże na produktach, którymi handluje iSource nie należą do wysokich. Choć nowy właściciel dystrybutora zapewnia nas, że wie co robi zawierając wspomnianą umowę.

Sumę, jaką ABC Data zapłaci za 100% udziałów w iSource ustaliliśmy w drodze negocjacji ze sprzedającymi. W kupowanej spółce przeprowadzono dokładne due diligence. Oceniliśmy nie tylko stan faktyczny oraz wydarzenia w spółce w latach ubiegłych, ale również potencjał generowania przychodów i zysków w przyszłości, a także strukturę kosztów, zadłużenia, zobowiązań, magazynów itp.

Z punktu widzenia działalności dystrybucyjnej, marże na większość produktów, których dystrybucją zajmuje się iSource nie należą do niskich, w szczególności dotyczy to markowych akcesoriów do urządzeń Apple. Dodatkowo spodziewamy się wzrostu przychodów i spadku kosztów związanych z wprowadzeniem oferty iSource do szerokiej sieci dystrybucji ABC Data.

Niestety więcej szczegółów dotyczących trybu ustalenia ceny zakupu akcji iSource nie możemy ujawnić, zapewniam jednak, że gdyby transakcja nie była korzystna dla ABC Data, nie zostałaby zawarta. - powiedział Rafał Garszczyński z ABC Data S.A. w rozmowie ze Spider’s Web

REKLAMA

ABC Data jest jednym z największych dystrybutorów sprzętu IT oraz oprogramowania w Polsce. Przejęcie dystrybutora Apple wydaje się być sensowną decyzją, która w dłuższym ujęciu czasowym powinna generować zadowalające przychody. Szczególnie sprzedaż akcesoriów do urządzeń Apple powinna zapewnić spółce ABC Data źródło dochodów, na innych grupach towarowych stanowiących ofertę iSource będzie zdecydowanie trudniej zarobić.

Zdjęcia Apple Store logo oraz Presentation center of Apple Inc pochodzą z serwisu Shutterstock.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA