1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bankowość

Bank Pekao stawia na efektywność. Będzie szybciej i wygodniej

Lokowanie produktu

Efektywność jest jednym z czterech filarów, które definiują przyjętą właśnie przez Bank Pekao strategię do 2024 r. Bank inwestuje w nowoczesną infrastrukturę i zamierza zoptymalizować procesy.

20.04.2021
15:47
Bank Pekao stawia na efektywność. Będzie szybciej i wygodniej

Kilka tygodni temu Bank Pekao przyjął strategię do 2024 r. Określa one cele i kierunki rozwoju w najbliższych latach. Całość oparto o cztery filary: „Klient”, „Wzrost”, „Efektywność” i „Odpowiedzialność”.

Bank Pekao stawia na efektywność

Co takiego kryje się pod hasłem „efektywność”, które opisuje trzeci z filarów strategii Banku Pekao? Drugi największy bank w Polsce definiuje je przez pryzmat „skokowej cyfryzacji i automatyzacji procesów”. 

Pekao zamierza przyspieszyć transformację technologiczną i migrację procesów do kanałów zdalnych. Do 2024 r. dyspozycje klientów bankowości detalicznej w kanałach cyfrowych mają stanowić więcej niż 80 proc. Taki sam udział mają mieć w obsłudze przedsiębiorstw i korporacji.

W zakresie efektywności celem banku jest również zaoferowanie klientom szybkich, prostych i wygodnych procesów kredytowych. Decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego ma wynosić średnio 8 dni, a kredytu dla mikrofirm czy finansowania MŚP ma skrócić się do 1 dnia.

Żeby osiągnąć powyższe cele konieczna jest optymalizacja procesów. Chodzi m.in. o zwiększenie automatyzacji w obszarze operacji, centralizację tychże operacji i transformację najbardziej kosztochłonnych procesów w centrali banku i placówkach.

– Siłą napędową dla nowej strategii jest nasze centrum technologiczne - elastyczne i zdolne do szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Chcemy postawić na technologie mobilne, sztuczną inteligencję, big data, hiperautomatyzację i rozwiązania „chmurowe” – podkreśla Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., który nadzoruje Pion Technologii i Operacji.

Wszystkie sprawy załatwimy online

Realizacja powyższych założeń będzie miała ogromny wpływ na klientów, którym bank umożliwi załatwienie niemal wszystkich spraw online. Aspiracją Banku Pekao jest wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. Rozumiemy przez to odsetek procesów, jakie klient detaliczny może zrealizować w kanałach cyfrowych.

Od 3 lat Pekao wdraża nowe rozwiązania i sukcesywnie zwiększa udział kanałów cyfrowych, oferując klientom coraz większą paletę funkcjonalności online. W 2020 r. mobilnych użytkowników było 1,6 razy więcej niż w 2018. Z kolei wartość transakcji za pośrednictwem PeoPay wzrosła aż 16-krotnie.

W realizacji strategii bankowi sprzyjać będą przewagi konkurencyjne. Pekao ma 5,5 mln klientów indywidualnych, czyli drugą największą bazę w Polsce, znajduje się też na podium w segmencie kredytów hipotecznych. 

Bank Pekao zamierza być bankiem pierwszego wyboru  

Strategia do 2024 r. jest ambitna. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej ma wynieść 3,2 mln (wobec 2 mln w 2020 r.). Bank planuje, że udziały rynkowe w segmencie MŚP wzrosną do 12 proc., w segmencie średnich korporacji do 19 proc., a zakresie pożyczek gotówkowych do 10 proc. 

„Naszą aspiracją jest być liderem na polskim rynku bankowym. Mamy ambicję być najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem z ofertą wykraczającą poza tradycyjne usługi. Pragniemy wzmacniać siłę rodzimych marek oraz zapewniać wygodę i bezpieczeństwo wszystkim klientom. Chcemy być inspirującym miejscem pracy” – czytam w strategii.

Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao.

Lokowanie produktu
Najnowsze