1. SPIDER'S WEB
  2. Spiders Web
  3. Tech

Polska stała się domem dla 200 tys. Ukraińców. Rośnie liczba długoterminowych kart pobytu

Polska stała się domem dla 200 tys.Ukraińców. Rośnie liczba kart pobytu
282 interakcji
dołącz do dyskusji

Ponad 200 tys. Ukraińców w Polsce posiada dziś ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy w kraju. Większość imigrantów zza wschodniej granicy ma 20-39 lat i mieszka w województwie mazowieckim.

Jak informuje Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od początku roku, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy, liczba obywateli Ukrainy, którzy mają ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy, wzrosła o 12 proc. i przekroczyła granicę w 200 tys. osób.

Podane dane obejmują tylko tych Ukraińców, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy (do 3 lat), pobyt stały lub kartę długoterminowego rezydenta EU. Natomiast dane nie uwzględniają osób, przebywających w kraju tymczasowo na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego. Zazwyczaj są to pracownicy sezonowi, których może być ponad 1 mln.

W ciągu ostatniego roku wydano ponad 50 tys. zezwoleń na pobyt długoterminowy.

Dzisiaj ponad 200 tys. Ukraińców ma ważne karty pobytu, które pozwalają mieszkać i pracować w Polsce. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. liczba wydanych zezwoleń wynosiła 145 tys., co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu do danych stanem na lipiec 2019 r.

Zdecydowana większość Ukraińców ma zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat).

Ukraińcy, którzy planują osiedlić się w Polsce na dłużej — z powodu pracy, studiów itp. - powinni złożyć wniosek i niezbędne dokumenty w urzędzie wojewódzkim w miejscu zamieszkania. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki udzielenia zezwolenia, otrzymują ważną kartę pobytu, która daje im prawo pozostania w kraju na okres ważności dokumentu.

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy ma zezwolenie na pobyt czasowy (do 3 lat) - jest to 158 tys. osób. Prawo do stałego pobytu i kartę długoterminowego rezydenta UE ma blisko 42 tys. Ukraińców w Polsce.

Z reguły, pierwsze zezwolenie na pobyt wydaje się cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy, a już drugie zezwolenie może być wydane na okres do 3 lat. Termin ważności karty zazwyczaj zależy od rodzaju umowy podpisanej z pracodawcą oraz jej okresu lub — w przypadku studentów — szacowanej daty ukończenia studiów.

Województwo mazowieckie stało się domem dla większości Ukraińców w Polsce.

Wśród Ukraińców w Polsce, którzy mają zezwolenia na pobyt długoterminowy, największą popularnością cieszą się takie województwa:

Mazowieckie - 45 tys. osób,
Wielkopolskie - 22 tys. osób,
Małopolskie - 21,5 tys. osób,
Dolnośląskie - 15,5 tys. osób,
Śląskie - 14 tys. osób.

Około 57 proc. Ukraińców w Polsce jest w wieku od 20 do 39 lat, 30 proc. - w wieku 40-59 i 11 proc. - do 20 lat.

Wśród Ukraińców, posiadających ważne karty pobytu w Polsce, dominują mężczyźni - 115 tys. (57 proc.), a kobiety stanowią 86 tys. (43 proc.).

Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców dodaje, że ​​obywatele Ukrainy stanowią obecnie 50 proc. wszystkich cudzoziemców w Polsce posiadających ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy.

Z własnego doświadczenia wiem, że samo posiadanie karty czasowego pobytu przez Ukraińca jeszcze nie oznacza, że ​​planuje on na zawsze osiedlić się w Polsce. Takie karty otrzymują ci, którzy znaleźli interesującą ofertę pracy lub na razie studiują w kraju. Jednak po upływie ważności 15-miesięcznej lub nawet 3-letniej karty mogą wyjechać z kraju. Jak pokazuje badanie, o którym pisaliśmy na Bizblog.pl, około 45 proc. Ukraińców w Polsce chce zmienić kraj zamieszkania.

Mimo wszystko bez wątpienia pozostaje fakt, że coraz większa część moich rodaków postrzega Polskę, jako dom, a nie tylko miejsce pracy. Kolejnym wskaźnikiem, który to potwierdza, jest to, że Ukraińcy kupują najwięcej wśród cudzoziemców nieruchomości w Polsce.