REKLAMA

Polska stała się domem dla 200 tys. Ukraińców. Rośnie liczba długoterminowych kart pobytu

Ponad 200 tys. Ukraińców w Polsce posiada dziś ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy w kraju. Większość imigrantów zza wschodniej granicy ma 20-39 lat i mieszka w województwie mazowieckim.

23.07.2019 12.44
Polska stała się domem dla 200 tys.Ukraińców. Rośnie liczba kart pobytu
REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od początku roku, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy, liczba obywateli Ukrainy, którzy mają ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy, wzrosła o 12 proc. i przekroczyła granicę w 200 tys. osób.

Podane dane obejmują tylko tych Ukraińców, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy (do 3 lat), pobyt stały lub kartę długoterminowego rezydenta EU. Natomiast dane nie uwzględniają osób, przebywających w kraju tymczasowo na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego. Zazwyczaj są to pracownicy sezonowi, których może być ponad 1 mln.

W ciągu ostatniego roku wydano ponad 50 tys. zezwoleń na pobyt długoterminowy.

Dzisiaj ponad 200 tys. Ukraińców ma ważne karty pobytu, które pozwalają mieszkać i pracować w Polsce. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. liczba wydanych zezwoleń wynosiła 145 tys., co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu do danych stanem na lipiec 2019 r.

Zdecydowana większość Ukraińców ma zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat).

Ukraińcy, którzy planują osiedlić się w Polsce na dłużej — z powodu pracy, studiów itp. - powinni złożyć wniosek i niezbędne dokumenty w urzędzie wojewódzkim w miejscu zamieszkania. Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki udzielenia zezwolenia, otrzymują ważną kartę pobytu, która daje im prawo pozostania w kraju na okres ważności dokumentu.

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy ma zezwolenie na pobyt czasowy (do 3 lat) - jest to 158 tys. osób. Prawo do stałego pobytu i kartę długoterminowego rezydenta UE ma blisko 42 tys. Ukraińców w Polsce.

Z reguły, pierwsze zezwolenie na pobyt wydaje się cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy, a już drugie zezwolenie może być wydane na okres do 3 lat. Termin ważności karty zazwyczaj zależy od rodzaju umowy podpisanej z pracodawcą oraz jej okresu lub — w przypadku studentów — szacowanej daty ukończenia studiów.

Województwo mazowieckie stało się domem dla większości Ukraińców w Polsce.

Wśród Ukraińców w Polsce, którzy mają zezwolenia na pobyt długoterminowy, największą popularnością cieszą się takie województwa:

Mazowieckie - 45 tys. osób,
Wielkopolskie - 22 tys. osób,
Małopolskie - 21,5 tys. osób,
Dolnośląskie - 15,5 tys. osób,
Śląskie - 14 tys. osób.

Około 57 proc. Ukraińców w Polsce jest w wieku od 20 do 39 lat, 30 proc. - w wieku 40-59 i 11 proc. - do 20 lat.

Wśród Ukraińców, posiadających ważne karty pobytu w Polsce, dominują mężczyźni - 115 tys. (57 proc.), a kobiety stanowią 86 tys. (43 proc.).

Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców dodaje, że ​​obywatele Ukrainy stanowią obecnie 50 proc. wszystkich cudzoziemców w Polsce posiadających ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy.

REKLAMA

Z własnego doświadczenia wiem, że samo posiadanie karty czasowego pobytu przez Ukraińca jeszcze nie oznacza, że ​​planuje on na zawsze osiedlić się w Polsce. Takie karty otrzymują ci, którzy znaleźli interesującą ofertę pracy lub na razie studiują w kraju. Jednak po upływie ważności 15-miesięcznej lub nawet 3-letniej karty mogą wyjechać z kraju. Jak pokazuje badanie, o którym pisaliśmy na Bizblog.pl, około 45 proc. Ukraińców w Polsce chce zmienić kraj zamieszkania.

Mimo wszystko bez wątpienia pozostaje fakt, że coraz większa część moich rodaków postrzega Polskę, jako dom, a nie tylko miejsce pracy. Kolejnym wskaźnikiem, który to potwierdza, jest to, że Ukraińcy kupują najwięcej wśród cudzoziemców nieruchomości w Polsce.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA