Polskie firmy doceniają korzyści, jakie zapewnia chmura publiczna

Lokowanie produktu

Z badania przeprowadzonego przez IDG we współpracy z Oktawave wynika, że ponad połowa przedsiębiorstw wdrożyła lub zamierza wdrożyć chmurę w swoich organizacjach. Dane globalne są jeszcze ciekawsze. Aż 92 proc. firm korzysta z chmury lub zamierza ją wdrożyć.

11.07.2019 13.03
Polskie firmy doceniają korzyści, jakie zapewnia chmura publiczna

61 proc. przedsiębiorstw w Polsce, które korzystają z rozwiązań chmurowych, wykorzystuje aplikacje w chmurze. Są to dedykowane systemy i aplikacje np. serwerów baz danych. Na drugim miejscu (46 proc.) znalazły się usługi backupu i archiwizacji, a na trzecim instancje obliczeniowe (40 proc.).

Popularność chmury nie bierze się z przypadku. Wiąże się z nią wiele korzyści - zarówno biznesowych, jak i technologicznych. Oto 5 najważniejszych.

1. Chmura zapewnia dostęp do danych w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu.

Z raportu przywoływanego przez Hosting Tribunal wynika, że o wyborze chmury w 42 proc. organizacji przesądziła możliwość dostępu do danych firmy w dowolnym miejscu, czasie i na różnych urządzeniach. Taki priorytet wynika m.in. z faktu, że żyjemy w czasach, gdy pracownicy nie są przywiązani do biurka w firmie. 50 proc. tych, którzy w 2018 r. pracowali zdalnie w niepełnym wymiarze czasu, chciałoby zwiększyć liczbę godzin przepracowanych z dala od firmy. 60 proc. wybrałoby telepracę w pełnym wymiarze.

Nie bez znaczenia jest również sprzęt, na którym pracujemy. Wymóg czasów jest prosty: dostęp do danych powinniśmy mieć nie tylko na służbowym komputerze, ale również smartfonie, tablecie czy hybrydzie.

2. Chmura może zapewnić oszczędności.

Zbudowanie infrastruktury IT kosztuje. Jej utrzymanie i administrowanie zasobami również. Do tego należy doliczyć m.in. koszty licencji oprogramowania i wynagrodzenia dla wykwalifikowanej kadry, która zajmie się naszym IT.

W modelu on premises rosną koszty inwestycyjne. W przypadku chmury wydatki zaliczymy po stronie operacji. W ujęciu długoterminowym własna infrastruktura może być opłacalna. Rozwiązania chmurowe wygrywają, gdy trzeba budować dział IT od podstaw, w szerokim tego słowa znaczeniu. Koszty związane z chmurą są ponadto bardziej przewidywalne - można zaplanować je z dużym wyprzedzeniem.

3. Ciągłość biznesu.

Wspominaliśmy o dostępie do danych w dowolnym miejscu, czasie i na każdym urządzeniu. Pochodną zaletą chmury jest zapewnienie ciągłości biznesu.

Chmurę można porównać w tym wymiarze do ubezpieczenia. Jeżeli charakter naszego biznesu na to pozwala, dzięki chmurze uniezależniamy jego część od zdarzeń losowych, które mogłyby dotknąć firmę.

4. Bezpieczeństwo.

48 proc. uczestników wspomnianego na początku badania przeprowadzonego przez IDG deklaruje korzystanie z usług certyfikowanych dostawców chmury, i co za tym idzie - poczucie bezpieczeństwa. 22 proc. badanych, którzy wdrożyli chmurę w swoim biznesie, nie dostrzega różnic i problemów. Zaledwie co 10 firma rozważa zakup dodatkowej polisy, która ma zapewnić bezpieczeństwo w przypadku utraty danych.

47 proc. badanych firm chwali chmurę publiczną za wysoką dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych.

5. Skalowalność.

Skalowalność jest jedną z tych zalet chmury, która wskazuje zarazem na jej przewagę nad własną infrastrukturą.

Skalowalność z punktu widzenia chmury to po prostu zdolność dostosowania zasobów do aktualnych potrzeb. Działa to w obie strony. W przypadku wzrostu wymagań można łatwo przydzielić większe zasoby i vice versa - zmniejszyć je według potrzeby.

Polski rynek chmurowy ma ogromny potencjał rozwoju

Szacuje się, że do końca 2019 r. wartość polskiego rynku usług chmurowych ma wynieść 800,45 mln dol. Dla porównania w 2017 r. było to 689,32 mln dol. Jest to wzrost aż o 16 procent.

Z raportu „Chmura publiczna w Polsce 2019” wynika, że wśród korzyści płynących z chmury rodzime firmy wskazują obniżenie kosztów infrastruktury IT (42 proc.). Równie ważna jest możliwość alokowania i rozliczania zasobów zgodnie z rzeczywistym zużyciem (również 42 proc.).

41 proc. przedstawicieli firm uważa, że chmura daje większą możliwość reagowania na zmiany rynkowe. 23 proc. firm wskazuje chmurę jako kluczowy element transformacji cyfrowej. Wśród korzyści technologicznych wymieniana jest szybsze udostępnianie nowych zasobów (54 proc.) i nieograniczona skalowalność i elastyczność. Aż 47 proc. badanych wskazuje wysoką dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych.

Ciekawym aspektem badania są odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu chmury na poziom zatrudnienia w firmie. 58 proc. dużych i 52 proc. średnich firm, które wdrożyło chmurę, przeniosło pracowników IT do innych działów. Tylko 10 proc. dużych firm wskazuje związek między przejściem do chmury a redukcją zatrudnienia.

* Tekst powstał we współpracy z Oktawave. Pobierz raport IDG i Oktawave

Lokowanie produktu
Najnowsze