1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Tech

Do czego firmy wykorzystują chmurę? Odpowiedzi udzielił raport Chmura publiczna w Polsce

Ponad połowa polskich firm korzysta lub zamierza wdrożyć chmurę obliczeniową. Używają jej przede wszystkim do tworzenia baz danych, backupu i archiwizacji.

Do czego firmy wykorzystują chmurę? Odpowiedzi udzielił raport Chmura publiczna w Polsce
268 interakcji
dołącz do dyskusji

Chmura zmienia świat - za tym z pozoru banalnym stwierdzeniem kryje się zbiór usług, które nie tylko zapewniają wygodę, ale i bezpieczeństwo systemów i danych. Chmurową rewolucję odczuwają zarówno użytkownicy prywatni, jak i przedsiębiorstwa.

W marcu i kwietniu IDG Poland we współpracy z Oktawave przeprowadziło badanie „Chmura publiczna w Polsce 2019”. Jego tematem był poziom wykorzystania i zastosowania chmury w biznesie.

Do udziału w badaniu zaproszono 676 podmiotów. Na pytania odpowiadali menadżerowie średniego i wyższego szczebla odpowiedzialni w firmach za IT, a także wdrożenia i utrzymanie infrastruktury. Okazało się, że blisko połowa firm (48 proc.) nie korzysta i nie zamierza wdrażać chmury obliczeniowej, dlatego ostatecznie przebadano 352 firmy korzystające z niej lub planujące stosowne wdrożenia.

Dla uszczegółowienia obrazu, przedsiębiorstwa podzielono na 3 kategorie: małe firmy (do 50 pracowników), średnie firmy (do 250 pracowników) i największe firmy oraz korporacje (powyżej 250 pracowników). 39 proc. badanych przedsiębiorstw znalazło się w trzeciej kategorii. 29 proc. stanowiły średnie, a 32 proc. małe firmy.

Jaki obraz wyłania się z badania „Chmura publiczna w Polsce 2019”?

22 proc. badanych deklaruje, że jest na etapie planowania i analiz związanych z migracją do chmury. Niewiele mniej, bo 20 proc. chwali się wdrożeniem chmury na produkcji. W 6 proc. przedsiębiorstw trwa implementacja tego typu rozwiązań, a w 4 proc. trwają testy.

Interesujący jest fakt, że etap planowania zadeklarowało najwięcej małych firm (31 proc. wobec 19 proc. średnich i dużych). Z kolei średnie firmy stanowią większość (52 proc.) wśród podmiotów, które nie zamierzają korzystać z chmury.

Ponad połowa (51 proc.) badanych firm twierdzi, że migracja do chmury przeprowadzona została lub zostanie z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów organizacji. Z kolei 22 proc. skorzystało lub skorzysta z usług zewnętrznego dostawcy, a 24 proc. zatrudniło lub zatrudni firmę doradczą.

Prawie 1/3 firm (dokładnie 29 proc.) wykorzystuje model on premise. Chmura jest implementowana i utrzymywana z wykorzystaniem ich infrastruktury i zasobów. Rozwiązania dostosowywane są do systemu i aplikacji, z których korzysta przedsiębiorstwo.

Na drugim miejscu (22 proc.) znalazły się podmioty, które przeniosły do chmury publicznej wszystkie swoje systemy IT. 18 proc. utrzymuje w niej tylko krytyczne systemy. A niewiele mniej (17 proc.) te o mniejszym znaczeniu. 14 proc. eksperymentuje i testuje dopiero chmurę obliczeniową.

Ponad 2/3 (72 proc.) firm korzysta z jednego dostawcy chmury. Kolejne 22 proc. deklaruje dwóch dostawców, a tylko 6 proc. trzech lub więcej.

Do czego firmy wykorzystują chmurę?

Dochodzimy do prawdopodobnie najciekawszego elementu badania. Przedstawiciele firm odpowiedzieli, które elementy chmury wdrożono w ich organizacjach. Instancje obliczeniowe znalazły się dopiero na trzecim miejscu. Ale po kolei.

Aż 61 proc. firm (w tym 66 proc. dużych) korzysta z aplikacji jako usług, np. serwera baz danych. Blisko połowa (46 proc.) używa chmury do backupu i archiwizacji danych. Z kolei 40 proc. wykorzystuje instancje obliczeniowe.

Na dalszych pozycjach znalazły się:

  • storage obiektowy (32 proc.)
  • zapasowe centrum danych (29 proc.)
  • usługi platformowe dla programistów (21 proc.)
  • monitoring w chmurze (21 proc.)
  • zarządzanie tożsamością (18 proc.)
  • strumieniowanie mediów (17 proc.)

Interesującym aspektem badania jest fakt, że 52 proc. firm wdrożyło w swoich organizacjach instancje obliczeniowe.

Jak Polska wypada w porównaniu ze światem?

Zdecydowana większość, bo 92 proc. światowych firm planuje lub wdrożyło technologie chmurowe. W Polsce do tej kategorii zaliczyć można tylko 52 proc. przedsiębiorstw. To dużo i mało jednocześnie. Bardziej szczegółowe dane pokazują, że dopiero 20 proc. firm wdrożyło chmurę na produkcji.

Co ciekawe wśród największych korzyści technologicznych po migracji do chmury znalazły się szybkość udostępniania nowych zasobów IT, ich nieograniczona elastyczność, skalowalność oraz wysoka dostępność, większe bezpieczeństwo systemów i danych, a także możliwość przeniesienia na dostawcę zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury – komentuje wyniki badania Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

* Materiał powstał we współpracy z Oktawave.

Lokowanie produktu