1. Spider's Web
  2. Technologie

Do czego firmy wykorzystują chmurę? Odpowiedzi udzielił raport Chmura publiczna w Polsce

Lokowanie produktu

Ponad połowa polskich firm korzysta lub zamierza wdrożyć chmurę obliczeniową. Używają jej przede wszystkim do tworzenia baz danych, backupu i archiwizacji.

26.06.2019
9:09
Do czego firmy wykorzystują chmurę? Odpowiedzi udzielił raport Chmura publiczna w Polsce

Chmura zmienia świat - za tym z pozoru banalnym stwierdzeniem kryje się zbiór usług, które nie tylko zapewniają wygodę, ale i bezpieczeństwo systemów i danych. Chmurową rewolucję odczuwają zarówno użytkownicy prywatni, jak i przedsiębiorstwa.

W marcu i kwietniu IDG Poland we współpracy z Oktawave przeprowadziło badanie „Chmura publiczna w Polsce 2019”. Jego tematem był poziom wykorzystania i zastosowania chmury w biznesie.

Do udziału w badaniu zaproszono 676 podmiotów. Na pytania odpowiadali menadżerowie średniego i wyższego szczebla odpowiedzialni w firmach za IT, a także wdrożenia i utrzymanie infrastruktury. Okazało się, że blisko połowa firm (48 proc.) nie korzysta i nie zamierza wdrażać chmury obliczeniowej, dlatego ostatecznie przebadano 352 firmy korzystające z niej lub planujące stosowne wdrożenia.

Dla uszczegółowienia obrazu, przedsiębiorstwa podzielono na 3 kategorie: małe firmy (do 50 pracowników), średnie firmy (do 250 pracowników) i największe firmy oraz korporacje (powyżej 250 pracowników). 39 proc. badanych przedsiębiorstw znalazło się w trzeciej kategorii. 29 proc. stanowiły średnie, a 32 proc. małe firmy.

Jaki obraz wyłania się z badania „Chmura publiczna w Polsce 2019”?

22 proc. badanych deklaruje, że jest na etapie planowania i analiz związanych z migracją do chmury. Niewiele mniej, bo 20 proc. chwali się wdrożeniem chmury na produkcji. W 6 proc. przedsiębiorstw trwa implementacja tego typu rozwiązań, a w 4 proc. trwają testy.

Interesujący jest fakt, że etap planowania zadeklarowało najwięcej małych firm (31 proc. wobec 19 proc. średnich i dużych). Z kolei średnie firmy stanowią większość (52 proc.) wśród podmiotów, które nie zamierzają korzystać z chmury.

Ponad połowa (51 proc.) badanych firm twierdzi, że migracja do chmury przeprowadzona została lub zostanie z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów organizacji. Z kolei 22 proc. skorzystało lub skorzysta z usług zewnętrznego dostawcy, a 24 proc. zatrudniło lub zatrudni firmę doradczą.

Prawie 1/3 firm (dokładnie 29 proc.) wykorzystuje model on premise. Chmura jest implementowana i utrzymywana z wykorzystaniem ich infrastruktury i zasobów. Rozwiązania dostosowywane są do systemu i aplikacji, z których korzysta przedsiębiorstwo.

Na drugim miejscu (22 proc.) znalazły się podmioty, które przeniosły do chmury publicznej wszystkie swoje systemy IT. 18 proc. utrzymuje w niej tylko krytyczne systemy. A niewiele mniej (17 proc.) te o mniejszym znaczeniu. 14 proc. eksperymentuje i testuje dopiero chmurę obliczeniową.

Ponad 2/3 (72 proc.) firm korzysta z jednego dostawcy chmury. Kolejne 22 proc. deklaruje dwóch dostawców, a tylko 6 proc. trzech lub więcej.

Do czego firmy wykorzystują chmurę?

Dochodzimy do prawdopodobnie najciekawszego elementu badania. Przedstawiciele firm odpowiedzieli, które elementy chmury wdrożono w ich organizacjach. Instancje obliczeniowe znalazły się dopiero na trzecim miejscu. Ale po kolei.

Aż 61 proc. firm (w tym 66 proc. dużych) korzysta z aplikacji jako usług, np. serwera baz danych. Blisko połowa (46 proc.) używa chmury do backupu i archiwizacji danych. Z kolei 40 proc. wykorzystuje instancje obliczeniowe.

Na dalszych pozycjach znalazły się:

  • storage obiektowy (32 proc.)
  • zapasowe centrum danych (29 proc.)
  • usługi platformowe dla programistów (21 proc.)
  • monitoring w chmurze (21 proc.)
  • zarządzanie tożsamością (18 proc.)
  • strumieniowanie mediów (17 proc.)

Interesującym aspektem badania jest fakt, że 52 proc. firm wdrożyło w swoich organizacjach instancje obliczeniowe.

Jak Polska wypada w porównaniu ze światem?

Zdecydowana większość, bo 92 proc. światowych firm planuje lub wdrożyło technologie chmurowe. W Polsce do tej kategorii zaliczyć można tylko 52 proc. przedsiębiorstw. To dużo i mało jednocześnie. Bardziej szczegółowe dane pokazują, że dopiero 20 proc. firm wdrożyło chmurę na produkcji.

* Materiał powstał we współpracy z Oktawave.

Lokowanie produktu
Najnowsze