Operatorzy  / News

Play chwali się wynikami za 1. kwartał 2019 r. Ma czym - rośnie zysk i baza klientów

Play podzielił się właśnie informacją na temat swoich wyników finansowych w pierwszym kwartale 2019 r. Sprawdzamy, jak fioletowy operator poradził sobie na początku roku.

Pod koniec grudnia 2018 r. z fioletowej sieci korzystało 12,654 mln klientów, z czego 8,99 mln to klienci abonamentowi. Było ich tyle samo, co z końcem września 2018 r. Operatorowi w 3. kwartale 2018 r. uciekło co prawda 70 tys. abonentów, ale to nieznaczny spadek, w dodatku wyłącznie w segmencie prepaid. Tego typu abonentów Play ma obecnie 3,67 mln.

Play: wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 r.

Jak te liczby prezentują się na początku 2019 r.? Łączna liczba klientów operatora wzrosła do 12,7 mln. Wzrósł także udział klientów kontraktowych (do 66 proc), przy jednoczesnym spadku wskaźnika rezygnacji churn, który stabilnie utrzymuje się w Play na poziomie 0,8 proc.

Niewiele zmieniło się również jeśli chodzi o wskaźnik średniego ARPU (średni miesięczny przychód firmy w przeliczeniu na jednego abonenta), który wynosi obecnie 31,8 zł. Czynnikiem najbardziej napędzającym wzrost ARPU są tzw. użytkownicy multiSIM (42 proc. udziałów, +4,2 pkt. proc. r/r). To oczywiście przełożyło się na wzrost zysku operatora. W pierwszym kwartale 2019 r. zysk netto Play wzrósł do 214 mln zł (+39,7 proc. r/r).

Wyniki Play nie oznaczają spoczywania na laurach.

Chwalenie się zyskami jest oczywiście jak najbardziej na miejscu, klientów o wiele bardziej interesują jednak inwestycje operatora. I tutaj Play też ma się czym pochwalić. Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 238 mln zł (+31,2 proc. r/r), co wynikało z intensywnego, bieżącego procesu inwestycyjnego (oraz realizacji płatności za prace wykonane w IV kw. 2018 r.).

Kolejną ważną rzeczą jest zakończenie testów usługi telewizyjnej Play Now TV (która jest kompatybilna z dowolną siecią) i jej komercyjny start w kwietniu. Ciekawe jak nowa usługa wpłynie na roczne wyniki finansowe operatora.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst