1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Tech
  4. Operatorzy

Cyfrowy Polsat i Plus z powodzeniem przekonują klientów do rabatów za smartDom

Grupa Cyfrowy Polsat podzieliła się właśnie wynikami finansowymi za 1. kwartał 2018 roku. Dzięki temu wiemy, jak radzi sobie wchodzący w jej skład Polkomtel, czyli operator sieci Plus.

cyfrowy polsat plus wyniki finansowe

Przychód za 1. kwartał 2018 roku, jaki raportuje grupa Cyfrowy Polsat, wyniósł 2,346 mld zł. Jest tym samym o 0,6 proc. wyższy niż rok temu. Udało się poprawić też wskaźnik EBITDA o 2 proc. do poziomu 890 mln zł. Jak podaje money.pl, jeszcze większy wzrost w ujęciu procentowym zanotowano w odniesieniu zysku netto, czyli 7,8 proc. co przełożyło się na 300,8 mln zł.

Grupa Cyfrowy Polsat obsługuje teraz 16,58 mln różnych usług, czyli 2,2 proc. więcej niż rok temu.

Klientów ma mniej, ale właśnie tyle zanotowano aktywnych usług od wchodzących w skład grupy firm. Za lwią część tego wyniku odpowiada Plus, który obsługuje 11,52 mln abonentów. Grupie udało się przy tym odnotować wzrosty w każdym obszarze usług abonamentowych.

Telefonia komórkowa rozliczana w formie post-paid zanotowała wzrost 3,1 proc. do poziomu 6,998 aktywnych kart SIM. Nieco mniejszy wzrost, w ujęciu procentowym i wolumenowym, wynoszący 2,7 proc. zanotowano w segmencie internetu. Usługę dostępu do internetu wykupuje 1,814 mln osób.

Nie tylko internet i telefon.

Znacznie więcej osób w ujęciu procentowym zdecydowało się na telewizję od Cyfrowego Polsatu. Wzrost wyniósł 4,1 proc. do poziomu 4,984 mln. Co jednak interesujące, spadła liczba klientów abonamentowych o 1,8 proc. do poziomu 5,744 mln. Nie powinno być to jednak powodem do obaw.

Klienci decydują się jednak teraz chętniej niż w poprzednich kwartałach na umowy konwergentne w ramach programu smartDom, który pozwala łączyć różne usługi - telewizję, internet, telefon i nie tylko - w ramach jednej umowy w zamian za rabaty. Grupa Cyfrowy Polsat sprzedaje średnio jednemu klientowi 2,4 usługi.

Rok temu ten wskaźnik utrzymywał się na poziomie 2,28 usługi na klienta. Wzrosła też liczba usług abonamentowych w ogóle. Obecnie stanowią one 83,2 proc. wszystkich. Rok temu było ich 82,2 proc. Rok do roku poprawił się też parametr ARPU do poziomu 81,9 zł w porównaniu do 80,3 zł rok temu - ale to o 0,30 zł mniej niż w poprzednim kwartale.

Sytuacja wygląda gorzej w segmencie prepaid.

W przypadku usług telefonii komórkowej liczba klientów prepaid spadła o 4 proc. do poziomu 2,539 mln. Jeszcze większy procentowy spadek na poziomie 8,6 proc. zanotowano w przypadku ofert internetowych, a w 1. kwartale 2018 roku aktywnych było 0,168 mln kart SIM.

Wzrosła natomiast liczba klientów decydujących się na telewizję prepaid, ale tylko o 26,9 tys. Urósł jednak znacznie ważniejszy wskaźnik z punktu widzenia wyników grupy Cyfrowy Polsat, czyli ARPU. Wynosi on teraz 20,1 zł. Jest o 7,5 proc. wyższy niż rok temu i taki sam jak w minionym kwartale.