REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Co zrobić, żeby dzieci w szkole zaczęły wykorzystywać tablety rzeczywiście do nauki?

AirWatch wprowadza rozwiązanie dla placówek edukacyjnych o nazwie AirWatch Teacher Tools. Dzięki tej platformie urządzenia mobilne w szkole mogą służyć do nauki i przekazywania wiedzy, a o ich odpowiednie przygotowanie i poprawną konfigurację nie będzie musiał dbać nauczyciel wraz z uczniem, a administrator z działu IT.

29.07.2014
15:34
Co zrobić, żeby dzieci w szkole zaczęły wykorzystywać tablety rzeczywiście do nauki?
REKLAMA
REKLAMA

Systemy MDM (Mobile Device Managment, czyli zarządzanie urządzeniami mobilnymi) w firmach pozwalają na monitorowanie i zabezpieczenie przez firmowych administratorów sprzętów mobilnych wykorzystywanych przez pracowników. Mogą to być firmowe smartfony i tablety, bądź zaakceptowane przez przedsiębiorstwo urządzenia wykorzystywane przez pracowników w ramach programów BYOD (Bring Your Own Device, co można przetłumaczyć jako przenieś swoje własne urządzenie).

Hasłem przewodnim wywodzącej się z Atlanty firmy AirWatch, będącej od lutego tego roku częścią VMware, jest “We Simplify Enterprise Mobility”.

airwatch-teacher-tools 3

Dobrze sens tego zdania oddaje fraza “upraszczanie mobilności w przedsiębiorstwie”. Firma ta specjalizuje się w dostarczaniu klientom w modelu B2B (Buisiness to Business, biznes dla biznesu) rozwiązań typu MDM. Dzięki temu firma-klient nie musi martwić się o back-end, a zarządzanie całością od strony technicznej spada na barki zewnętrznej firmy.

Taki outsourcing ma bardzo wiele zalet, bo na zarządzaniu mobilnym “parkiem maszynowym” przedsiębiorstwa czuwają specjaliści z doświadczeniem, a od firmowego administratora, który na co dzień zajmuje się podłączaniem drukarek nie wymaga to nadzwyczajnej wiedzy informatycznej, której może on po prostu nie posiadać.

Firma wynajmująca usługi AirWatch może skupić się na clou swojej działalności.

airwatch-teacher-tools 4

AirWatch oprócz usługi MDM świadczy też pakiet innych usług, o których szerzej pisałem w zeszłym roku przy relacji z konferencji AirWatch Connect, która odbyła się w Londynie. Przedstawiciele AirWatch opowiadali o takich rozwiązaniach jak Mobile Security (zabezpieczanie urządzeń mobilnych), Mobile Application Management (zarządzanie aplikacjami firmowymi), Mobile Content Management (zarządzanie treścią na urządzeniach mobilnych) oraz Mobile Email Management (czyli firmową pocztą elektroniczną).

Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby firma zajmująca się sektorem MDM wykorzystała doświadczenia ze świadczenia typowych usług Business-To-Buisiness (B2B) w sektorze edukacyjnym. Przykładem jest AirWatch Teacher Tools, czyli platforma do monitorowania wykorzystywanych przez uczniów w szkołach urządzeń mobilnych przeznaczonych do celów edykacyjnych.

Wprowadzanie zintegrowanych systemów zarządzania do szkół i uczelni wyższych jest szalenie istotne.

W klasach, zwłaszcza w rozwiniętych państwach, już dawno przestały królować zeszyty i pióra. Możliwość wykorzystania urzadzeń mobilnych w postaci - zwłaszcza - tabletów pozwala na zmianę systemu edukacji z wykładowego (gdzie nauczyciel przekazywał materiał w postaci przekazu głosowego) na interaktywny z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologii.

Jeśli tylko nauczyciel będzie postępowy i zdecyduje się na uatrakcyjnienie swoich zajęć ma szansę na znacznie łatwiejsze zainteresowanie swoich podopiecznych omawianymi zagadnieniami. Nie musi przy tym być specem z dziedziny informatyki, jeśli tylko placówka edukacyjna zatrudni fachowca lub zewnętrzną firmę do tego celu - taką właśnie jak AirWatch.

Może to mieć wymierne korzyści!

airwatch-teacher-tools 5

Nie ulega wątpliwości, że sam tablet w rękach ucznia bez odpowiedniego przygotowania nie będzie dobrym narzędziem, a wręcz będzie go rozpraszał. W dobrych rękach natomiast, jak dowodzi AirWatch na przykładzie porównania wyników uczniów korzystających i niekorzystających z tabletów, interaktywne zajęcia mogą mieć wymierne (pozytywne!) skutki.

Niestety, przed wdrożeniem takich rozwiązań stoi wiele przeszkód - już nawet pomijając kwestie finansowe związane z samym zakupem urządzeń, konieczne są szkolenia oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur. W tym wypadku, podobnie jak przy MDM w firmie, warto zdecydować się na outsourcing.

AirWatch nie debiutuje na rynku edukacyjnym, a z Teacher Tools udoskonala poprzednio dostępne rozwiązania.

airwatch-teacher-tools 6

Głównym zadaniem od strony technicznej platformy Air Watch Teacher Tools dla rynku edukacyjnego jest konfiguracja polityk bezpieczeństwa, zdalna dystrybucja aplikacji i treści, udostępnianie bezpiecznego dostępu do sieci oraz oddanie w ręce nauczycieli zaawansowanych narzędzi do kontroli urządzeń. Nauczyciel nie musi być kolejnym administratorem, ale - co ważne - nie będzie też zmuszony do każdej błahostki wzywać pomocy technicznej z helpdesku.

Ze strony użytkownika można liczyć na takie udogodnienia, jak uproszczony system rejestracji uczniów, możliwość nanoszenia poprawek na plan zajęć oraz uproszczenie komunikacji między nauczycielem, a wychowankami. Oprócz tego - co może spotkać się z oporem ze strony użytkowników tabletów - nauczyciele mogą odgórnie zablokować dostęp do aplikacji spoza białej listy oraz nałożyć filtry na przeglądarkę internetową.

airwatch-teacher-tools 2
REKLAMA

Uspokoić może za to fakt, że ograniczenia te mogą być zakładane i zdejmowane wedle harmonogramu - po zajęciach, w czasie przerw itp. Oprócz tego nauczyciel dysponuje możliwością uruchomienia funkcji All Eyes Up Front, która wyłącza wszystkie obecne w sali zajęciowej urządzenia, aby wysłać do uczniów sygnał o konieczności skupienia się nad tym, co aktualnie przekazuje nauczyciel. W teorii wygląda to naprawdę świetne, a co najważniejsze - daje efekty.

Ciekawe, kiedy podobne rozwiązania trafią szerzej do naszego kraju i jak szybko zaczną się adoptować.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA