REKLAMA

Przedstawiciel poczty zada ci cztery pytania. Trzeba uważać, bo kary są dotkliwe

Poczta Polska postanowiła wyruszyć w teren z kontrolami. Celem akcji jest sprawdzenie, czy osoby korzystające z odbiorników radiowych i telewizyjnych rzetelnie wypełniają swój obowiązek.

01.05.2024 18.00
poczta polska niedostarczone paczki
REKLAMA

Jak wygląda taka kontrola i kto może ją przeprowadzić? Tu przepisy są bardzo konkretne. Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Jednostką prowadzącą wszystkie sprawy jest Centrum Obsługi Finansowej.

REKLAMA

Cztery sprawy do sprawdzenia

Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać "upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie", a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty.

Więcej o abonamencie RTV przeczytasz na Spider`s Web:

Obowiązki mają nie tylko kontrolerzy, ale także kontrolowani. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z przepisami do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli przez kontrolera niezbędne jest ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów.

Przede wszystkim kontroler musi stwierdzić obecność urządzenia, czyli czy w mieszkaniu mamy telewizor lub radio. Następnie sprawdzi on zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego przez odbiorniki, czyli czy są one sprawne i podłączone. Następnie sprawdzany będzie fakt rejestracji (albo jej brak) oraz okres używania odbiorników.

Kara może zaboleć

Co się stanie gdy nie mamy opłaconego abonamentu? Kara jest dość dotkliwa. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).
REKLAMA

Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Poczta Polska jest uprawniona do wykonywania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA