REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Zamienią hamowanie metra w ciepłą wodę. W Warszawie

Pod ziemią, w tunelach metra, panuje wysoka temperatura, która jest marnowana. A gdyby to ciepło można było wykorzystać do ogrzewania domów i budynków publicznych? Na stacji metra Stadion Narodowy podpisano porozumienie, w ramach którego Duńczycy mają ocenić, czy da się to zrobić w Warszawie.

04.02.2024
19:30
Zamienią hamowanie metra w ciepłą wodę. W Warszawie
REKLAMA

Nadmiar ciepła jest największym niewykorzystanym źródłem energii na świecie. Warszawa zbada możliwości ponownego wykorzystania nadmiaru ciepła z metra do ogrzewania budynków, domów i wody w mieście. W samej Warszawie dostępny nadmiar może pokryć zapotrzebowanie na ciepło co najmniej 275 tys. mieszkańców. Potencjał nadwyżki ciepła szacowany jest na poziomie 3,8 TWh rocznie, z czego trzy największe źródła, w tym metro mogą generować nawet 3,3 TWh energii cieplnej rocznie.

REKLAMA

Co to jest ciepło odpadowe?

Ciepło odpadowe to energia cieplna, która jest produkowana przez różne procesy i urządzenia, ale nie jest wykorzystywana do żadnego celu. Wbrew pozorom takich urządzeń jest wokół nas pełno. Na przykład, silniki samochodów, lodówki, klimatyzatory, czy właśnie metro, emitują ciepło, które ucieka do otoczenia. Jest to strata energii, która mogłaby być użyta do ogrzania wody, powietrza, czy nawet produkcji prądu.

Każdego roku na stacjach metra marnuje się łącznie 62 GWh ciepła. To równowartość rocznego zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez ponad 14 tys. Polaków. Jednakże większość ciepła odpadowego pochodzącego z metra można odzyskać i rozprowadzić za pomocą sieci ciepłowniczej w celu ogrzewania mieszkań i pomieszczeń komercyjnych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w stolicy.

Więcej o energii przyszłości przeczytasz na Spider`s Web:

Pompy ciepła w metrze

Ciepło odpadowe powstaje w metrze w wyniku pracy silników urządzeń klimatyzacyjnych, ruchu i hamowania wagonów, przebywania w nich pasażerów i z wielu innych źródeł. To darmowe źródło energii, które tylko czeka na to, by zostać wykorzystane. Aby można było wychwycić ciepło odpadowe, a następnie rozprowadzić je za pomocą sieci ciepłowniczej, na stacjach metra konieczne będzie zainstalowanie, m.in. pomp ciepła.

Pompy ciepła mogą zwiększyć temperaturę medium grzewczego o niskiej temperaturze pozyskanego ze stacji metra do 90-120 stopni C, czyli do temperatury, jakiej wymaga warszawska sieć ciepłownicza. Pompy ciepła są w stanie wytworzyć od trzech do pięciu jednostek ciepła wykorzystując jedną jednostkę energii elektrycznej. W kontekście warszawskiego metra oznacza to, że 62 GWh ciepła odpadowego o niskiej temperaturze można przekształcić w 93 GWh ciepła o parametrach spełniających wymagania sieci ciepłowniczej przy wykorzystaniu 31 GWh energii elektrycznej.

Czy to możliwe w Warszawie?

Aby sprawdzić, czy taki pomysł ma sens w Warszawie, potrzebna jest dokładna analiza techniczna, ekonomiczna i środowiskowa. Dlatego, na stacji metra Stadion Narodowy, podpisano porozumienie między Zarządem Transportu Miejskiego, Metrem Warszawskim, a duńskimi firmami Ramboll i Danfoss, która ma doświadczenie w realizacji podobnych projektów w innych krajach.

Duńczycy mają zbadać, ile ciepła można odzyskać z metra, jakie są koszty i korzyści takiego rozwiązania, i jak wpłynie ono na funkcjonowanie metra i sieci ciepłowniczej. Wyniki badań mają być gotowe w ciągu roku.

Jeśli okaże się, że wykorzystanie ciepła z metra jest opłacalne i bezpieczne, to Warszawa mogłaby stać się pionierem w tej dziedzinie i pokazać światu, jak można efektywnie i ekologicznie zarządzać energią w dużym mieście. Ciepło z metra mogłoby ogrzać tysiące mieszkań i budynków, zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, obniżyć emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, i poprawić komfort i zdrowie mieszkańców.

Technologię odzysku ciepła odpadowego z metra wykorzystamy przy budowie trzeciej linii. Linia ta będzie skierowana na Pragę-Południe, a właśnie ta dzielnica została wskazana w aplikacji do Komisji Europejskiej dla stu neutralnych klimatycznie miast, jako część Warszawy, w której prowadzone będą projekty pilotażowe

– mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Nie tylko metro

REKLAMA

Według danych Uniwersytetu w Aalborg dotyczących źródeł ciepła odpadowego w Europie, w samej tylko Warszawie znajduje się 11 centrów danych i 42 oczyszczalnie ścieków, w których można by skutecznie wychwytywać ciepło odpadowe.19 Zarówno centra, jak i oczyszczalnie, to miejsca, w których generuje się bardzo duże ilości tego rodzaju ciepła.

Nadwyżka potencjału cieplnego wytwarzanego przez oczyszczalnie ścieków jest ponad 20 razy większa niż w przypadku stacji metra. I choć w kwestii wychwytywania ciepła odpadowego z tychże źródeł istnieją pewne wyzwania, które należy przezwyciężyć, pokazuje to niesamowity potencjał tego rodzaju ciepła, który wciąż czeka na wykorzystanie w Warszawie.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA