1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bankowość

Bank Pekao bije rekordy w cyfryzacji. Już 3,2 mln klientów aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej

Lokowanie produktu: Bank Pekao

Bank Pekao pochwalił się przekroczeniem progu 3,2 mln klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej. Jeden z największych banków polskich podaje też interesujące informacje na temat sposobu, w jaki klienci korzystają z usług.

05.09.2022
11:27
Już 3,2 mln klientów Banku Pekao aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej

Rynek bankowości elektronicznej rozwija się niezwykle dynamicznie. Dobrym przykładem są dane podane przez Bank Pekao. Okazuje się, że w ciągu 5 lat baza aktywnych klientów korzystających z kanałów cyfrowych wzrosła 1,6-krotnie. Interesujący jest też fakt, że 80 proc. klientów logujących się do banku korzysta z aplikacji mobilnej PeoPay, a tylko 20 proc. łączy się z bankiem za pośrednictwem komputera. 

W 2022 r. Bank Pekao może pochwalić się 1,3 mln klientów, mobile only, czyli takich, którzy z usług cyfrowych korzystają wyłącznie za pośrednictwem smartfonów. Jednocześnie 1,3 mln klientów korzysta zamiennie z usług bankowości mobilnej i internetowej. Bank Pekao ma równocześnie wysoki, bo 12-procentowy, udział w rynku klientów bankowości elektronicznej.

W 2021 r. za pośrednictwem komputera i telefonu do banku zanotowano 1 mld logowań klientów Pekao.

Wyliczono, że średnio było to 30 logowań na sekundę. W ciągu 2 ostatnich lat 3-krotnie wzrosła też liczba logowań z poziomu urządzeń mobilnych. Najpopularniejszym systemem był Android. Ze smartfonów z oprogramowaniem Google’a korzysta 78 proc. klientów logujących się do banku z urządzeń mobilnych.

Klienci logują się z całej Polski, ale najwięcej osób korzystających z bankowości elektronicznej pochodzi - odpowiednio - z Warszawy, Łodzi i Krakowa. Statystyczny klient loguje się do banku 80 razy na kwartał i spędza kwartalnie 1 godzinę w aplikacji PeoPay. Aktywni użytkownicy generują średnio 1000 transakcji na minutę.

Interesujące jest również to, co klienci robią za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 43 proc. operacji to przelewy, 37 proc. płatności POS, a 19 proc. transakcje w sklepach online. Nawet 50 proc. zleceń składanych w kanałach elektronicznych dotyczy pożyczki gotówkowej. Co istotne, za pośrednictwem aplikacji mobilnej klienci mogą wykonać już 60 proc. spośród wszystkich operacji i procesów dostępnych dla nich w banku.

Najliczniejszą grupę „cyfrowych” klientów stanowią osoby w wieku do 35 roku życia.

Z bankowości elektronicznej i mobilnej korzysta więcej kobiet (ponad 52 proc.) niż mężczyzn (47 proc.).

Bank Pekao podaje, że w latach 2017 – 2021 zanotował największy rynkowy wzrost liczby aktywnych klientów bankowości elektronicznej, który wyniósł 65 proc. przy średniej rynkowej 37 proc. Z kolei w samym 2021 r. wzrost klientów korzystających z bankowości elektronicznej tylko na urządzeniach mobilnych wynosił w przypadku Pekao 56 proc., przy rynkowym wzroście wynoszącym 26 proc. W tym zakresie był to również najwyższy wzrost.

Bardzo ciekawie wyglądają dane dotyczące usług dodanych w aplikacji PeoPay, takich jak bilety komunikacji miejskiej, opłaty parkingowe i płatności za autostrady. Bank policzył, że liczba interakcji klientów korzystających z PeoPay w kontekście usług transportowych wyniosła 7000 na minutę. 160 tys. osób korzysta z usług płatności za parking i bilety komunikacji miejskiej. W PeoPay sprzedało się 680 tys. biletów komunikacji miejskiej na kwotę 2,3 mln złotych. 100 tys. razy kupiono w PeoPay bilety parkingowe i tyle samo razy bilety autostradowe. Wartość opłaconych biletów autostradowych to 2,8 mln zł. Najpopularniejszą autostradą była A4. 

Najnowsza wersja aplikacji PeoPay jest szybka i intuicyjna. Jesteśmy zadowoleni, gdyż cieszy się ona niezmiennym zaufaniem użytkowników. Wprowadzane na bieżąco usprawnienia technologiczne doprowadziły ją do pozycji jednego z liderów jakości i zadowolenia. Konsekwentnie realizujemy strategię stworzenia jednej z najlepszych aplikacji bankowych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 - podkreśla Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych Banku Pekao S.A.

Bank Pekao oferuje również usługę PeoPay KIDS przeznaczoną dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Pod okiem rodziców mogą one korzystać z usług bankowości, np. oszczędzać pieniądze na wybrane przez siebie cele. Policzono, że w aplikacj PeoPay KIDS dzieci mają założonych ponad 90 tys. skarbonek. Średnio oszczędzają po 359 zł. Najczęściej określonymi celami są: komputer, telefon, i prezent dla mamy.

Lokowanie produktu: Bank Pekao
Najnowsze
Zobacz komentarze