Nauka  / Artykuł

Powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. A potem następna

191 interakcji
dołącz do dyskusji

Polska to jeden z nielicznych krajów na mapie Europy, które nie mają swojej elektrowni jądrowej. Niebawem jednak ma się to zmienić dzięki uchwalonemu dzisiaj Programowi polskiej energetyki jądrowej, który ma zmienić oblicze polskiej energetyki. Jednym z jego najważniejszych punktów jest stworzenie elektrowni jądrowej, która nie wpływając znacząco na środowisko zagwarantuje nam stabilne dostawy energii.

Jak obecnie tworzymy energię?

Nasz przemysł energetyczny głównie opiera się na węglu. Z węgla wytwarza się aż 85 procent energii w Polsce, co nie jest zjawiskiem pożądanym ze względu na to, że nie jest to surowiec ekologiczny i odnawialny. Z tego powodu konieczne jest zmodernizowanie naszego systemu energetycznego i stopniowe zastępowanie węgla źródłami odnawialnymi oraz energią atomową.

Oczywiście górnicy nie powinni się bać, że lada dzień stracą pracę. Po pierwsze, budowa elektrowni atomowej potrwa długie lata. Po drugie, nawet po jej wybudowaniu węgiel będzie odpowiadał za ponad połowę, a dokładniej 51%, polskiej energii.

Węgiel

Czy elektrownia jądrowa w Polsce jest potrzebna?

Energia atomowa to energia ekologiczna, która cechuje się brakiem emisji CO2, pyłów (PM), dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), metali ciężkich i innych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Krótko mówiąc, nie zanieczyszczając środowiska i spełniając wszystkie warunki i normy Unii Europejskie, chociaż częściowo uniezależnimy się od dostaw energii z innych państw. Jest to wyjątkowo ważne, gdyż ze względu na stały rozwój naszego kraju rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że zdecydowanie się na budowę elektrowni jądrowej dopiero teraz jest ogromnym błędem obecnego i poprzednich rządów. W końcu już niebawem zacznie brakować nam energii elektrycznej i będzie konieczne dokupowanie jej lub… losowe odcinanie niektórych jej odbiorców.

kup-prąd-na-allegro-licytacje-internetowe-ceny-energii-elektrycznej-przyszłość-sprzedaży-usług

Oprócz tego do 2020 roku nasz kraj musi obniżyć emisyjność energetyki aż o 20%. Dzięki temu łagodniejsza będzie podwyżka cen energii, która na pewno dotknie nas po wejściu w życie ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Wpływ na to ma również fakt, że technologie jądrowe to obecnie najtańszy i najbardziej stabilny  sposób pozyskiwania energii.

Z szacunków i analiz wynika, że elektrownie jądrowe są najtańszym rozwiązaniem, ponieważ zapewniają najbardziej stabilny poziom dostaw i kosztów spośród technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w warunkach polskich. Przygotowany Program polskiej energetyki jądrowej uwzględnia zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do: wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji jej obiektów, ich likwidacji po zakończeniu okresu eksploatacji oraz bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Kiedy powstanie elektrownia jądrowa w Polsce? Jak będzie tworzona?

Program polskiej energetyki jądrowej będzie się składał z czterech etapów. Pierwszy z nich już trwa i zakończy się 31 grudnia 2016 r. Ujęto w nim prace związane z ustaleniem lokalizacji elektrowni jądrowej i zawarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla pierwszej elektrowni. Drugi etap zacznie się 1 stycznia 2017 roku, zaś zakończy się 31 grudnia 2018 r. W okresie tym ma być wykonany projekt techniczny oraz uzyskane, wymagane przepisami prawa, decyzje i opinie. Po nim nastąpi etap trzeci (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Żarówka

Przewiduje się podczas niego uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wraz z budową pierwszego jej bloku oraz rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Wówczas odbędzie się też rozruch pierwszego bloku. Ostatni, czwarty etap, będzie trwać od 1 stycznia 2025 r. do końca grudnia 2030 r. Będzie to kontynuacja pracy i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni. Podczas jego trwania ma zakończyć się budowa pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW. Druga elektrownia jądrowa powinna być gotowa w 2035 roku. Obie mają dać 6000 megawat mocy. Dla porównania, obecnie cały polski system energetyczny może wytworzyć około 38 000 megawat mocy.

Dlaczego czas budowy elektrowni jest tak długi?

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, której w Polsce po prostu nie ma. Chodzi tu konkretnie o aspekty prawne, organizacyjne, instytucjonalne, zaplecze naukowo-badawcze i system szkolenia kadr. Będzie to pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, więc całe przedsięwzięcie w dużej mierze będzie poligonem doświadczalnym.

Elektrownia

Gdzie powstanie elektrownia jądrowa?

To niestety nie jest jeszcze wiadome. Póki co najwięcej mówi się o Żarnowcu, w którym elektrownia jądrowa miała powstać i była budowana w latach 1982-1990. Co prawda wówczas budowa nie udała się ze względu na zmiany ustrojowe oraz protesty mieszkańców okolicznych miejscowości, lecz teraz sytuacja taka nie powinna się powtórzyć. Ludzie są lepiej wyedukowani i wiedzą, że energia atomowa to w znacznie większej mierze korzyści niż wady.

Dlaczego prawdopodobny jest wybór tego samego miejsca co kiedyś? Z powodu wielu badań ogólnobudowlanych przeprowadzanych kilkadziesiąt lat temu. Skoro już raz wybrano najlepszą w Polsce lokalizację pod elektrownię, nie ma co sobie utrudniać i szukać na siłę nowej lokalizacji. Możliwe jednak jest, że elektrownia jądrowa powstanie gdzie indziej, a konkretnie w gminie Choczewo.

Zdjęcia Power Tower, Nuclear power plant by night  pochodzą z serwisu Shutterstock. 

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst