Tech  / News

Wirtualna Polska sprzedana! Grupa O2 zapłaciła za nią 375 mln zł

Jeszcze wczoraj na Wirtualnej Polsce czytałem, że Telekomunikacja Polska spodziewa się, że sprzedaż Wirtualnej Polski nie nastąpi w tym roku. Tymczasem dzisiaj serwis ten został sprzedany O2 sp. o.o. za 375 mln zł.

Telekomunikacja Polska spodziewa się, że sprzedaż Wirtualnej Polski nie nastąpi w tym roku. Z kolei sprawa kary nałożonej na spółkę w lutym przez KE nie powinna rozstrzygnąć się przed drugim kwartałem 2014 r. - poinformowali podczas telekonferencji przedstawiciele TP SA.
"Nie spodziewamy się zakończenia sprzedaży Wirtualnej Polski przed pierwszym kwartałem 2014 roku" - powiedział Jacques de Galzain, dyrektor finansowy TP SA. - cytat ten pochodzi z wczorajszego wpisu na Wirtualnej Polsce

Dzisiaj niespodziewanie jeden z największych polskich portali internetowych został sprzedany. Grupa Orange rozpoczęła proces sprzedaży Wirtualnej Polski w lutym 2013 roku. Od tamtego czasu mówiło się o dwóch lub trzech kupcach. Według nieoficjalnych informacji PAP oferty zakupi Witrualnej Polski złożyli inwestorzy: fundusz MCI Management (wspierany przez trzy banki) oraz Grupą O2 wspólnie z funduszem Innova Capital.

wirtualna polska

Zapytaliśmy Wojciecha Jabczyńskiego - rzecznika prasowego Orange Polska - o to, dlaczego jeszcze wczoraj Wirtualna Polska publikowała informacje i cytowała dyrektora finansowego, który zapewniał, że do sprzedaży nie dojdzie w tym roku.

Sprzedaż jest warunkowa. Musi się zgodzić UOKiK. Dlatego finalizacji transakcji spodziewamy się w 1 kwartale 2014 roku - powiedział Wojciech Jabczyński w rozmowie ze Spider’s Web

W raporcie 20/2013 “TPSA: Orange Polska zawarła umowę sprzedaży spółki Wirtualna Polska S.A za 375 mln zł.” czytamy:

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("Orange Polska") informuje o zawarciu umowy dotyczącej zbycia akcji spółki Wirtualna Polska S.A.– jednostki zależnej od TP S.A. Orange Polska zwarła umowę sprzedaży spółki Wirtualna Polska S.A za 375 mln zł.; Dodatni wpływ na zysk brutto w 2014r. w kwocie około 180 mln zł. 23 października 2013 roku: Orange Polska podpisała z O2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku, o wartości nominalnej 4 złote każda. Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Wirtualna Polska S.A. oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez kupującego zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa nie zawiera innych warunków zawieszających. Łączna cena sprzedaży akcji wynosi 375 mln zł (może podlegać nieznacznym korektom przy rozliczeniu zamknięcia transakcji). Grupa spodziewa się sfinalizowania transakcji w 1 kwartale 2014r. i wygenerowania szacowanych na około 180 mln zł zysków kapitałowych, co dodatnio wpłynie na EBITDA oraz zysk brutto Grupy w 2014 roku. Wpływy z tytułu zbycia spółek zależnych nie są zaliczane do organicznych przepływów pieniężnych.

wirtualna polska 2

Wojciech Jabczyński potwierdza, że nowym nabywcą jest spóła O2, a przejęcie finansuje fundusz private equity Innova Capital.

Decyzja o sprzedaży Wirtualnej Polski wynika z planu strategicznego Orange Polska, który zakłada koncentrację na podstawowej działalności i zbycie niezwiązanych z nią aktywów.

- Zależało nam na tym, by wybrać partnera oferującego nie tylko najlepsze warunki transakcji, ale też gwarantującego rozwój Wirtualnej Polski. Wybraliśmy fundusz private equity Innova Capital, który finansuje przejęcie WP i połączenie jej z Grupą O2. Powstanie firma, która zostanie liderem w segmencie portali horyzontalnych w Polsce. Jestem więc spokojny o przyszłość Wirtualnej Polski – powiedział Bruno Duthoit, prezes Orange Polska.

- Wierzymy, że dzięki połączeniu o2 i Wirtualnej Polski stworzymy gracza numer jeden w Polsce. Obserwujemy rynek internetowy nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Będziemy szukać kolejnych możliwości akwizycyjnych, również w obszarach wykraczających poza to, co oba portale robiły do tej pory- mówi Krzysztof Krawczyk z funduszu Innova Capital. - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Biura Prasowego Orange

Wirtualna Polska to najstarszy polski portal internetowy. 13 milionów realnych użytkowników zapewnia mu drugie miejsce wśród portali w Polsce. Wirtualna Polska to również serwis numer jeden w kategoriach informacje i praca. WP jest na drugim miejscu w kategoriach: rozrywka, lifestyle i sport oraz na trzecim w kategorii biznes i podróże.

Zaś O2 to jeden z najdynamiczniej rozwijających się grup internetowych na polskim rynku. Kto nie zna Pudelka, Wrzuty czy Kafeterii? Serwisy grupy O2 odwiedza ponad 10 milionów internautów.

To duże liczby. Dlatego też decyzja o sprzedaży jest teraz w rękach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK może zakwestionować tę transakcję. Co prawda nie można sumować użytkowników Grupy O2 i Wirtualnej Polski, gdyż część z nich będzie zduplikowana, jednak po ewentualnym przejęciu Grupa O2 wysunęłaby się zapewne na pierwsze miejsce pod względem najpopularniejszych portali internetowych w Polsce. Obecnie na szczycie jest Onet z 14,3 mln użytkowników. Można szacować, że O2 wraz z WP z łatwością przekroczą próg 15 mln użytkowników.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst