REKLAMA

Microsoft udostępnił dane o użyciu bibliotek .NET Core. Mówią wiele o programistach

.NET Core to otwarta platforma do tworzenia aplikacji działających pod Linuksem, macOS oraz Windows. Jest to rozwinięcie istniejących wcześniej bibliotek .NET, w idei open source.

02.08.2017 09.28
Microsoft udostępnił dane o użyciu bibliotek .NET Core. Mówią wiele o programistach
REKLAMA
REKLAMA

Jest to również pierwsze środowisko programistyczne i uruchomieniowe z serii .NET, które zbiera tak szczegółowe (ale anonimowe) dane o jego użyciu (oczywiście za zgodą użytkownika). Ze względu na politykę otwartości realizowaną przez zespół .NET Core, wszystkie dane są oczywiście udostępnione w formie surowych plików z informacjami pozyskanymi od użytkowników. Są to oczywiście dane, których wartość można docenić jedynie po odpowiedniej obróbce i agregacji. Dzięki ich analizie Microsoft może ocenić, w jaki sposób programiści używają nowych narzędzi dostępnych w .NET Core. Z otrzymywanych informacji Microsoft również korzysta przy obsłudze zgłaszanych przez programistów błędach platformy.

Z wysyłania tych informacji (np. w środowisku produkcyjnym) możemy łatwo zrezygnować: ustawiając odpowiednią zmienną środowiskową o nazwie DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT.

 class="wp-image-580652"
Tworzenie nowych projektów podlega wahaniom w cyklu tygodniowym

Microsoft zanalizował (i udostępnił) dane z dwóch ostatnich kwartałów 2016 roku oraz dwóch pierwszych kwartałów roku 2017. Oto co udało im się dowiedzieć o tym w jaki sposób programiści używają .NET Core.

  1. Użycie .NET Core rośnie aż 10% z miesiąca na miesiąc. To bardzo szybki wzrost.
  2. .NET Core używane jest też na całym świecie - na każdym kontynencie i w prawie każdym kraju.
  3. Najpopularniejszym sposobem pracy z projektami .NET Core jest praca za pomocą linii poleceń.
  4. Pomiędzy Windows, macOS a Linuksem istnieje duża różnica w sposobie pracy. Np. polecenia new i build są popularniejsze na Windows a pod Linuksem jest to polecenie run. Oznacza to ni mniej ni więcej, że Windows bywa częściej środowiskiem pracy programisty, a Linux jest zazwyczaj środowiskiem uruchomieniowym (serwerem).
  5. Tworzenie nowych projektów podlega wahaniom w cyklu tygodniowym - w niektóre dni częściej tworzy się nowe projekty. Jest to coś w rodzaju syndromu „zacznijmy od poniedziałku”.
  6. Najczęściej używanym systemem operacyjnym jest Windows (71%) z Linuksem na drugim miejscu (18%) oraz Macami na trzecim (11%). Wśród Windows najpopularniejszą wersją jest 64-bitowa wersja Windows 10.
REKLAMA

Zbieranych jest kilka zmiennych, które po analizie mogą doprowadzić do ciekawych wniosków. Wśród przesyłanych anonimowych danych znalazły się: informacje o czasie uruchomienia, polecenia platformy .NET (np. tworzenie nowej biblioteki), wersje systemu operacyjnego i wersje samej platformy oraz czy polecenie wykonało się z błędem czy z sukcesem.

Oczywiście informacje typu sam kod źródłowy lub wywołania z API nie są przesyłane. W kolejnej zaś wersji Microsoft zamierza wysyłać jeszcze kilka innych istotnych danych - między innymi to, czy kod wykonywany jest w kontenerze (np. Docker) oraz asymetrycznie zaszyfrowany funkcją skrótu adres MAC interfejsu sieciowego.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA