Bank Pekao usprawni i przyspieszy obsługę klienta firmowego. Pomoże sztuczna inteligencja

Lokowanie produktu: Bank Pekao S.A.

Obsługa klientów biznesowych będzie jeszcze sprawniejsza i jeszcze szybsza. Bank Pekao S.A. sięga po nowoczesne narzędzia, żeby usprawnić interakcję z klientami firmowymi poprzez PekaoBiznes24.

11.04.2023 13.57
Bank Pekao

Bank Pekao S.A. ogłosił, że połączył funkcje bankowości PekaoBiznes24 z techniką optycznego rozpoznawania znaków OCR, uczeniem maszynowym, automatyzacją procesów. Jeden z największych banków w Polsce, dzięki nowym wdrożeniom będzie szybciej i łatwiej obsługiwał dokumenty przesyłane przez klientów, a nowoczesne narzędzia pomogą je kategoryzować, odpowiednio interpretować i nadawać im bieg.

Bank Pekao wprowadza hiperautomatyzację.

Bank Pekao chwali się, że wykorzystał w powyższym celu hiperautomatyzację łączącą trzy najbardziej trendujące technologie - uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów. 

- W uproszczeniu można powiedzieć, że „nakarmiliśmy” algorytm skanami dokumentów naszych klientów, dzięki czemu nauczył się on ich rozpoznawania. Gdy algorytm otrzymuje kolejny plik, to po jego przeanalizowaniu jest w stanie dokładnie określić, z jakim dokumentem ma do czynienia. Nie jest istotne, czy klient korzystał ze wzoru, czy samodzielnie napisał dyspozycję. Co więcej, algorytm potrafi „wyłuskać” z otrzymanego dokumentu kluczowe dla nas informacje, potrzebne do dalszego, sprawnego procesowania

– tłumaczy Jędrzej Fryc z Departamentu Bankowości Elektronicznej i Digitalizacji Procesów – pomysłodawca wdrożenia tego rozwiązania dla klientów firmowych w Banku Pekao S.A.

Oprogramowanie potrafi zebrać dane z różnych systemów banku, by ostatecznie dostarczyć pracownikom wszelkie informacje potrzebne do realizacji dyspozycji klienta lub jej dalszego procedowania. Dzięki hiperautomatyzacji dane trafią do właściwych jednostek, a wnioski czy dyspozycje będą realizowane szybciej i sprawniej.

Hiperautomatyzacja w Banku Pekao: jak doświadczy jej klient?

W serwisie PekaoBiznes24 jest już dostępna nowa wersja wniosku „Dyspozycja ogólna”. Daje to klientom możliwość przesłania dokumentów dotyczących obsługi rachunków i innych produktów, z których korzystają, a także finansowania działalności i handlu, produktów skarbowych itp.

Strefa samoobsługowa ma nową szatę graficzną, ale to nie koniec. Udostępniono nowe funkcje pozwalające na zdalne podpisywanie umów i aneksów. Dotyczy to również umów z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Akceptowane są różne rodzaje podpisów elektronicznych. Bank Pekao wymienia: podpis elektroniczny składany w systemie bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, podpis kwalifikowany, podpis zaufany (profil zaufany) oraz podpis osobisty w elektronicznym dowodzie osobistym.

Bank Pekao zapowiada, że Strefa samoobsługowa będzie rozszerzana o kolejne rodzaje dyspozycji w ramach PekaoBiznes24.

- W moim przekonaniu transformacja cyfrowa to przede wszystkim cyfrowe procesy i cyfrowe kompetencje. Konsekwentnie realizujemy strategię hiperautomatyzacji, w ramach której automatyzujemy obsługę klienta, wykorzystując innowacyjne technologie, takie jak inteligentne przetwarzanie dokumentów i roboty. Zwiększamy przy tym znacząco efektywność i jakość świadczonych usług. Nowy proces Dyspozycji ogólnej dla klientów biznesowych jest tego doskonałym przykładem

– mówi Jan Maria Kowalski, dyrektor Biura Nowych Technologii w Banku Pekao S.A.
Lokowanie produktu: Bank Pekao S.A.
Najnowsze