Polska firma rzuciła rękawicę liderom branży. IC Project służy do zarządzania projektami i konkuruje z największymi

Lokowanie produktu: IC Project

Polska firma konkuruje z liderami branży. IC Project to oprogramowanie do zarządzania projektami, które skutecznie walczy ze znanymi produktami, takimi jak Asana, Jira czy Clickup.

10.05.2022 07.00
IC Project

Polska firma stworzyła system do zarządzania projektami, po który sięga coraz więcej organizacji z różnych branż - od marketingu przez IT po przemysł. Klienci korzystający z IC Project zwracają uwagę na łatwość wdrożenia, intuicyjność oprogramowania i funkcjonalność przewyższającą konkurencyjne produkty.

Dlaczego IC Project wygrywa z konkurencją?

Za IC Project stoi prosta idea - jest on narzędziem do zarządzania projektami, którego zadaniem jest usprawnienie procesów i zwiększenie efektywności. Jak jednak przełożyć te abstrakcyjne hasła na konkret codziennej pracy? Przyjrzyjmy się niektórym możliwościom oprogramowania. 

Punktem wyjścia uczyniono komunikację, na której opiera się działanie każdego przedsiębiorstwa. IC Project staje się w tej wizji zadaniowo-komunikacyjnym hubem, do którego przeniesiona zostaje cała komunikacja i kooperacja w firmie. Narzędzie pełni tutaj rolę przestrzeni dla wymiany pomysłów, dokumentów, zadań, raportów. 

 class="wp-image-2164578"

Wyróżnikiem ICP funkcjonalność systemu. W jednym miejscu użytkownik dostaje wszystkie potrzebne narzędzia. Co więcej, poszczególne funkcje nie tylko występują obok siebie, ale zazębiają się i tworzą całość. Posłużmy się przykładem. Powstaje nowy projekt, a oprogramowanie automatycznie tworzy dla niego harmonogram i moduł finansowy. Zgodnie z tą samą filozofią pracownik otrzymuje narzędzie do pomiaru i raportowania czasu pracy, a odpowiedni dział firmy dostaje jednocześnie gotowe rozliczenie. Gdy oprogramowanie powstawało, rynek oferował już podobne narzędzia, ale twórcy ICP chcieli stworzyć nowatorskie kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli łączyć wiele procesów biznesowych.  

Kolejny wyróżnik w zestawieniu z produktami konkurencyjnymi to intuicyjność. IC Project został stworzony z myślą o użytkownikach na różnych szczeblach organizacji - od szeregowych pracowników po kadrę menadżerską i jest pomyślany tak, by ogrom możliwości i funkcji nie zaburzał prostoty korzystania z narzędzia. To spore wyzwanie i - jak pokazują opinie klientów - sukces ICP. Firma może pochwalić się nie tylko prostotą użytkowania. Równie łatwe jest wdrożenie narzędzia i dostęp do wsparcia. Oprócz możliwości kontaktu ze specjalistami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w razie wątpliwości, klienci ICP mogą korzystać też z bogatej bazy wiedzy - w tym w formie poradników wideo prezentujących w zrozumiały sposób poszczególne funkcje.

Przede wszystkim efektywność. W ICP Projekty można podzielić na etapy i grupy zadań. 

Jak wygląda zarządzenie projektem w IC Project? Zejdźmy jeszcze na chwilę na poziom szczegółów, by pokazać możliwości oprogramowania. ICP daje możliwość oddelegowania pracowników do wybranych zadań, ustalenia terminów itp. Narzędzie pozwala na stworzenie planu z uwzględnieniem zespołów i poszczególnych osób. Każdemu poziomowi można przypisać ramy czasowe, co pozwoli kontrolować wykonanie zadań. Każdy pracownik biorący udział w projekcie może zostać przypisany do konkretnych grup. Innymi słowy uczestnik projektu wie, co i w jaki sposób ma wykonać, a menadżerowie mają całościową wizję realizacji projektu.  Ważny w kontekście harmonogramu jest automatycznie generowany wykres Gantta, który pozwala na bardzo dokładną realizację zadań krok po kroku, dodawanie kamieni milowych i kontrolę postępu z pomocą linii bazowych.

 class="wp-image-2164581"

Zadania w ICP połączone są z komunikacją. Przykładem na to, że jest to efektywne rozwiązanie może być wymiana dokumentów. Jeżeli w grupie zadaniowej przesłany będzie plik, zostanie on przypisany automatycznie do zadania. Oznacza to, że chcąc do niego sięgnąć, członkowie zespołu nie będą musieli przeszukiwać wątków i całej konwersacji.  Dotyczy to nie tylko pojedynczych plików, ale całej dokumentacji związanej z projektami. Zgodnie z tą filozofią każdy dokument pojawi się automatycznie w stosownym katalogu. Pliki można dodawać na poziomie projektu, jak i poszczególnych zadań.

IC Project z perspektywy menadżera: dlaczego warto postawić na to oprogramowanie?

IC Project oferuje narzędzia do zarządzania budżetem projektów. Umożliwi to zarówno kontrolę wydatków, planowanie przychodów, ale również tworzenie prognoz finansowych i porównanie ich z rzeczywistymi wynikami. Koszty można przeliczyć na każdego pracownika, przypisując mu stawkę godzinową. Łączenie modułu finansowego z czasem pracy to zarazem autorski rynkowy wyróżnik ICP. Kadra menadżerska dostaje narzędzie do wyliczania realnej czaschłonności projektów, co pozwala na zwiększenie ich rentowności. Wszelkie koszty związanie z projektami można kategoryzować i dołączać do nich dokumenty finansowe.

Każdy menadżer zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania dostępu do raportów związanych z projektem. ICP oferuje całą gamę możliwości w tym zakresie. Z poziomu oprogramowania wygenerować można raport według dowolnych kryteriów. Użytkownik wybiera, jaki zakres informacji jest dla niego istotny i jaki czas ma obejmować dokument. Narzędzie zawiera też opcje automatyzacji procesu raportowania i wysyłania cyklicznych podsumowań z postępu prac czy np. wykonania budżetu.

ICP zapewnia szereg modułów, które oferują narzędzia potrzebne w niemal każdym obszarze. Znajdziemy wśród nich m.in. moduł CRM do zarządzania interakcjami z klientami, ale także moduły związane z fakturowaniem, organizacją czasu pracy, urlopami czy funkcjonowaniem zgłoszeń serwisowych.

 class="wp-image-2164584"

IC Project pozwala zapanować nad każdym aspektem projektu.

Powyższy opis niektórych funkcji ICP pozwala unaocznić, w jak wielu obszarach okazuje się przydatne to oprogramowanie. Biorąc pod uwagę możliwości oferowanych narzędzi, śmiało można przyrównać je do produktu dedykowanego. 

Ogromna liczba funkcji i duże możliwości personalizacyjne sprawiają, że ICP to platforma zapewniająca kompleksową obsługę potrzeb klientów. 

Dowodem na to będzie szeroki przekrój firm, które zaufały polskiemu przedsiębiorstwu. Znajdziemy na tej liście między innymi takie marki, jak Polsat, VOX Meble, Selena, Mini Melts, kluby sportowe Lech Poznań, Piast Gliwice czy Ruch Chorzów.

Lista ta pokazuje, że IC Project to narzędzie elastyczne i dostosowywalne do wymagań różnych branż. Oprogramowanie oferowane jest w kilku wariantach rozliczeniowych. Wariant podstawowy – „Startup” – zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji i jest darmowy. Kolejne plany zawierają zaawansowane funkcje wraz z odpowiednim zapleczem informatycznym.  Firma oferuje też rozwiązania szyte na miarę z dedykowanym wdrożeniem i konfiguracją.

Z tej możliwości korzysta średnio 87 proc. klientów. Jest to spora zaleta, która bez wątpienia wyróżnia IC Project na rynku. Jeśli firma ma możliwość wykorzystania know-how, doświadczenia i umiejętności zespołu wdrożeniowego, to najprostsza i najbardziej efektywna droga do pozytywnego efektu wdrożenia takiego narzędzia w biznesie.

Lokowanie produktu: IC Project
Najnowsze