1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bankowość

Bank Pekao oferuje najszersze możliwości zdalnego podpisywania dokumentów

Lokowanie produktu

Wymiana dokumentów to najsłabsze ogniwo w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego Bank Pekao rozszerzył listę sposobów autoryzacji dokumentów i typów dokumentów przekazywanych w postaci elektronicznej.

15.06.2020
23:20
Bank Pekao oferuje najszersze możliwości zdalnego podpisywania dokumentów

Bank Pekao wprowadził ułatwienia mające na celu bezpieczne podpisywanie umów, aneksów do nich oraz dyspozycji dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki wprowadzonym zmianom klienci będą mogli zdalnie zawierać umowy na korzystanie z kredytów, kart płatniczych, akredytyw czy gwarancji. „Proces obejmuje umowy zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności” - informuje bank.

Bank Pekao honoruje pięć rodzajów podpisów.

Chodzi o podpisy dokumentów, które klienci przesyłają poprzez bankowość internetową. Pekao wymienia:

  • podpisy elektroniczne mające uwierzytelnić użytkownika w bankowości internetowej,
  • podpisy kwalifikowane,
  • podpisy odręczne na skanach,
  • podpis zaufany,
  • podpis osobisty (ten ostatni jako nowa funkcja e-dowodu).

Bank Pekao jest pierwszym w Polsce bankiem, który honoruje dwa ostatnie warianty podpisu dokumentów.

Bank Pekao ułatwia załatwianie formalności.

Lokowanie produktu
Najnowsze