1. SPIDER'S WEB
  2. Bankowość

Bank Pekao oferuje najszersze możliwości zdalnego podpisywania dokumentów

Wymiana dokumentów to najsłabsze ogniwo w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego Bank Pekao rozszerzył listę sposobów autoryzacji dokumentów i typów dokumentów przekazywanych w postaci elektronicznej.

Bank Pekao oferuje najszersze możliwości zdalnego podpisywania dokumentów

Bank Pekao wprowadził ułatwienia mające na celu bezpieczne podpisywanie umów, aneksów do nich oraz dyspozycji dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki wprowadzonym zmianom klienci będą mogli zdalnie zawierać umowy na korzystanie z kredytów, kart płatniczych, akredytyw czy gwarancji. „Proces obejmuje umowy zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności” - informuje bank.

Bank Pekao honoruje pięć rodzajów podpisów.

Chodzi o podpisy dokumentów, które klienci przesyłają poprzez bankowość internetową. Pekao wymienia:

  • podpisy elektroniczne mające uwierzytelnić użytkownika w bankowości internetowej,
  • podpisy kwalifikowane,
  • podpisy odręczne na skanach,
  • podpis zaufany,
  • podpis osobisty (ten ostatni jako nowa funkcja e-dowodu).

Bank Pekao jest pierwszym w Polsce bankiem, który honoruje dwa ostatnie warianty podpisu dokumentów.

- Nasze zespoły ekspertów nieustannie pracują, aby klienci Pekao mogli w prosty i bezpieczny sposób załatwić niezbędne formalności bankowe. Wprowadziliśmy liczne usprawnienia, by właściciele firm mieli pełną możliwość korzystania z naszych usług - niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Z uwagi na obecną sytuację wiele osób pracuje zdalnie, zatem rozwiązania technologiczne powinny zmierzać w właśnie tym kierunku – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Bank Pekao ułatwia załatwianie formalności.

Lokowanie produktu
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu