Niedostępność systemów może powodować gigantyczne straty. Usługa Oktawave DNS ma przed nimi uchronić

Lokowanie produktu

Odporność na awarię to jedna z kluczowych cech infrastruktury. Usługa Oktawave DNS odpowiada na tę potrzebę.

29.09.2018 09.38
Oktawave DNS

„U mnie działa” – to tak zwana Standardowa Odpowiedź Administratora. Jednak w przypadku infrastruktury sieciowej, której awaria może powodować wymierne straty finansowe, należy odłożyć żarty na bok. Niedostępność niewielkiego bloga prowadzonego przez hobbystę wywoła frustrację tego ostatniego i kilkuset czytelników. Gdy mówimy o dużych firmach, dla których zachowanie ciągłości ruchu lub dostępu do danych to priorytet, potrzebne są niezawodne rozwiązania.

Chmura Oktawave wprowadziła usługę przekierowania ruchu sieciowego na centrum zapasowe.

Oktawave DNS pozwala czasowo przekierować ruch do działających serwerów (np. w przypadku awarii). Przekierowanie może dotyczyć maszyn działających w ramach samej Oktawave, ale również dostawców zewnętrznych.

Oktawave DNS ma również zapewnić automatyzację zarządzania ruchem i w ten sposób odciążyć administratora. Usługa znajdzie zastosowanie nie tylko w przypadku awarii, ale również przy pracach związanych z rozwojem czy modernizacją infrastruktury.

ODNS zakłada kilka scenariuszy działania.

  1. Ruch może być przekierowywany automatycznie do tych centrów danych i serwerów, które działają poprawnie.
  2. Może być również rozkładany proporcjonalnie i w razie potrzeby być kierowany do dodatkowych serwerów.
  3. Kolejny scenariusz to wyłączanie części serwerów w ramach prac serwisowych i skierowanie ruchu na inne urządzenia. W ramach usługi można definiować również prywatne domeny.

Oktawave DNS działa w oparciu o dwa niezależne centra danych. Domenom udostępniane są adresy dns1.oktawave.com i dns2.oktawave.com. Każdy rekord w domenie może mieć przypisany wiele adresów IP dla różnych serwerów. Serwery można grupować i monitorować. W ramach usługi można definiować również prywatne domeny.

Jak skorzystać z Oktawave DNS?

Żeby korzystać z usługi ODNS należy się uprzednio zarejestrować w Oktawave. Następnie należy dodać domenę z poziomu panelu administracyjnego i zweryfikować ją. Gdy proces rejestracji dobiegnie końca, można zacząć zarządzać rekordami w panelu (sekcja ODNS). Zarządzanie usługą ODNS w trybie zaawansowanym wymaga zapoznania się z dokumentacją techniczną na stronie Oktawave.

*Materiał powstał we współpracy z Oktawave.

Lokowanie produktu
Najnowsze