Bank Pekao S.A. wspiera ekologię. Duży kredyt dla Grupy PGE na zieloną transformację

Lokowanie produktu: Bank Pekao S.A.

2,33 mld zł – na taką kwotę opiewa umowa kredytowa między PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. i Bankiem Pekao S,A. wraz z międzynarodowym konsorcjum banków. Ta ogromna kwota ma przyczynić się z jednej strony do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a z drugiej do ograniczenia emisji.

23.03.2023 06.50
Bank Pekao S.A. wspiera ekologię. Duży kredyt dla Grupy PGE na zieloną transformację

Kredyt, który zostanie udzielony PGE Polskiej Grupie Energetycznej jest powiązany z ratingiem ESG, co oznacza, że zależy od niego jego koszt. Bank Pekao jest jednym z trzech głównych kredytobiorców, a w skład całego konsorcjum banków wchodzi 6 instytucji.

Kredyt dla PGE ma wspierać zieloną transformację. 

- Dokładamy kolejną cegiełkę do naszego udziału w zielonej transformacji polskiej energetyki, wspierając tym razem największego polskiego producenta energii w rozbudowie odnawialnych źródeł energii i przyczyniając się przy okazji do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. To również kolejny krok w realizacji naszej strategii ESG

– powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Istotnym jest fakt, że biorąc udział w powyższym przedsięwzięciu, Bank Pekao realizuje jedno z założeń ogłoszonej w 2021 r. strategii na lata 2021-2024. Zgodnie z nią, w ciągu trzech lat jeden z największych banków polskich wyłoży co najmniej 30 mld na finansowanie projektów zrównoważonych, z czego 8 mld to produkty związane z zieloną transformacją i ważne społecznie. Należy do nich udział w finansowaniu farm wiatrowych, fotowoltaiki, transportu niskoemisyjnego czy budownictwa ekologicznego. Tego typu projekty mają stanowić zgodnie ze strategią 4 proc. portfela bilansowego banku.

W większym stopniu zaangażujemy się̨ w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę̨ środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu

– możemy przeczytać w strategii ESG Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024.

Strategia zakłada między innymi zmianę struktury portfela kredytowego. Bank chce ograniczać zaangażowanie w projekty wysokoemisyjne i zwiększać swój udział w zielonej transformacji. Finansowanie wysokoemisyjne w portfelu Pekao ma spaść do 2024 r. poniżej 1 proc. Warto również wspomnieć, że do 2030 r. Pekao chce osiągnąć neutralność klimatyczną, a pomiar emisji własnych mający doprowadzić do tego celu rozpoczął się 2 lata temu.

Przypomnijmy, że Bank Pekao od lat angażuje się w zagadnienia związane z ochroną środowiska i ma to miejsce na wielu poziomach. Jednym z aspektów jest ochrona polskich żubrów. Pekao wspiera instytucje zajmujące się ochroną tego gatunku. Należy do nich między innymi Białowieski Park Narodowy.

Z kolei PGE Polska Grupa Energetyczna chwali się, że w 2022 r. pobiła rekord w produkcji energii odnawialnej. Mowa tu o 1931 GWh. Energia produkowana przez PGE z odnawialnych źródeł pozwalać ma na pokrycie zapotrzebowania 860 tys. gospodarstw domowych – czytamy na stronie PGE. 

Lokowanie produktu: Bank Pekao S.A.
Najnowsze