Tech  / News

Sprawdź swoją ładowarkę do iPhone'a - może być niebezpieczna!

Ładowarki oferowane wraz z telefonami iPhone na przestrzeni trzech lat (2009-2012) zostały dziś przez Apple uznane za potencjalnie niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. Firma zaleca wszystkim klientom sprawdzenie, czy korzystają modeli z wadliwych serii i ewentualną wymianę.

Problem dotknął prawdopodobnie wielu użytkowników, ponieważ związany jest z ładowarkami oferowanymi na terenie prawie całej Europy i kilku państw leżących na innych kontynentach. Dotyczy on przy tym akcesoriów oferowanymi z trzema kolejnymi generacjami iPhone - 3GS, 4 oraz 4S. Na liście krajów, w których sprzedawane były wadliwe ładowarki znalazła się również Polska.

ładowarki iphone

Apple podaje przy tym prostą metodę, na sprawdzenie, czy posiadana przez nas ładowarka zalicza się do felernej serii czy nie. Starsze, oznaczone jako Model A1300, oznaczono od spodu znakiem CE wypełnionym kolorem szarym. W nowszych, A1400, pozbawionych tego błędu, usunięto wypełnienie napisu.

Nie wiadomo jak duże jest realne zagrożenie wynikające z wykorzystania tych ładowarek. Jedyna informacja podana przez Apple mówi o możliwości "przegrzewania się i stwarzania zagrożenia dla użytkującego". Każda osoba, która posiada jednak taką ładowarkę może (i powinna) wymienić ją bezpłatnie na poprawiony model.

Proces wymiany może być zrealizowany albo w oficjalnym sklepie Apple (co u nas może być dość trudne) albo w u licencjonowanych partnerów Apple.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst