RTV / News

nc+ z wielomilionową karą od UOKiK!

Zgodnie z zapowiedziami, UOKiK jeszcze przed końcem kwietnia wydał swoją decyzję dotyczącą praktyk nc+. Nową platformę kara powinna zaboleć,  bo wynosi blisko 11 milionów złotych. Dodatkowo firma musi zaoferować klientom konkretne, korzystne warunki.

Oferta nc+ nie tylko została źle przyjęta ze względu na cenę - włodarze nc+ postanowili zmusić abonentów telewizji n i Cyfry+ do migracji na nową ofertę przy dość nieatrakcyjnych warunkach i przedłużeniu umowy do 18 miesięcy. Liczne skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji wpłynęły na szybkie wszczęcie postępowania, a teraz także na wymierzenie kary.

Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zdecydowała się nałożyć karę na nc+ w wysokości 10 milionów 841 tysięcy złotych. Ponadto spółce ITI Neovision nadano rygor natychmiastowej wykonalności poniższych czynności w stosunku do:

abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty „nc+”.
abonentów, którzy wypowiedzieli umowy: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty „nc+”.
abonentów, którzy wybrali ofertę „nc+”: spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą odstąpić od wybranej oferty nc+. Wówczas będą świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty „nc+” do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty „nc+”.

Dodatkowo nc+ o decyzji musi poinformować na swoich stronach internetowych. Kara ta jest ciekawa, ponieważ pozwala także tym, którzy już wybrali ofertę nc+, zrezygnować ze świadczenia usługi i przejść na poprzednią ofertę. Natomiast UOKiK dał także szansę nc+ na przekonanie do siebie tych osób, które już wypowiedziały umowę. Generalnie nc+ powinno chyba jeszcze raz przemyśleć ofertę i zaproponować publicznie nowe promocje, a nie tylko ograniczać się do indywidualnych propozycji. Kara UOKiK potwierdza to, że nc+ działało nie fair w stosunku do swoich abonentów.

Komunikat UOKiK to pewne podsumowanie minionego miesiąca z kryzysem nc+, jednocześnie jednak nie jest to chyba jeszcze koniec spektaklu zaserwowanego przez nc+. Wygląda jednak, że nasz rynek płatnych usług telewizyjnych ostateczie na tym zamieszaniu zyska.

Pełen komunikat na stronach UOKiK

nie mobile
przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst