REKLAMA

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia w telefonie i na komputerze?

Rozmiar zdjęcia jest zbyt duży i użytkownik potrzebuje go zmniejszyć? To żaden problem, niemal każde urządzenie pozwala na dowolną manipulację rozmiarem fotografii. Pokazujemy, jak to zrobić.

11.03.2023 06.14
jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia
REKLAMA

Są różne powody, dla których użytkownik może chcieć zmienić rozmiar zdjęcia. Niemal zawsze wiązać się to będzie z jego zmniejszeniem z powodu zbyt dużego rozmiaru. Być może dane zdjęcie trzeba wysłać mailem, a usługa pocztowa nie pozwala na dodawanie załączników o zbyt dużym rozmiarze, być może powód jest jeszcze inny.

Bez znaczenia: ważne, że da się to zrobić. Chciałoby się też napisać, że relatywnie łatwo, ale... to zależy od urządzenia, które użytkownik ma pod ręką. Zacznijmy od najbardziej skomplikowanego.

REKLAMA

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia? Poradnik dla iPhone'a i iPada

Z jakiegoś względu iPhone’y i iPady nie pozwalają na łatwe zmniejszenie i zmianę rozmiaru zdjęcia. Użytkownik musi tę funkcję sobie doprogramować za pośrednictwem aplikacji Skróty. Na szczęście to czynność jednorazowa i nie jest aż tak trudna.

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Aplikacja Skróty

Należy uruchomić na iPhonie lub iPadzie aplikację Skróty. Następnie należy wcisnąć przycisk dodawania skrótu (znak + na górze ekranu). Otworzy się menu dodawania skrótu.

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Dodawanie czynności w Skrótach

W wyszukiwarce czynności należy znaleźć i wybrać funkcję Zmień wielkość obrazka. Czynność pojawi się na środku ekranu, tak jak na powyższym zrzucie ekranowym.

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Modyfikowanie Skrótu

Należy stuknąć palcem w pole Obrazek i zmienić je na Dane wejściowe skrótu.

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Ustalanie rozdzielczości.

Warto też dotknąć palcem wklepaną przez system domyślną rozdzielczość 640 i zmienić tę wartość na Zawsze pytaj.

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Zapisywanie zdjęcia

Kolejnym krokiem jest dodanie kolejnej czynności z wyszukiwarki czynności. Tym razem ma być to Zachowaj w albumie. Po dodaniu tej czynności cały Skrót powinien prezentować się tak, jak na zrzucie ekranowym powyżej. Co właściwie udało się stworzyć?

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Dodawanie skrótu do menu udostępniania

Jest to skrót, który wskazaną przez użytkownika treść graficzną zmniejszy do rozmiaru, jaki użytkownik wskaże, i zapisze takie zmniejszone zdjęcie do albumu Ostatnie w aplikacji Zdjęcia. Ostatnią rzeczą jaką warto zrobić, to w polu Szczegóły włączyć W arkuszu udostępniania. No dobrze, to jak z tego skorzystać?

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Menu udostępniania.

Należy otworzyć zdjęcie i wybrać systemowy przycisk udostępniania. Pojawi się wówczas nowa opcja wśród znanych do tej pory: Zmiana rozmiaru zdjęcia.

Zmniejszanie zdjęć na iPhonie i iPadzie. Wprowadzanie nowego rozmiaru zdjęcia.

Po jej wybraniu iPhone lub iPad zapyta się do jakiej rozdzielczości zmniejszyć zdjęcie i zapisze je do aplikacji Zdjęcia.

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia w telefonie? Poradnik dla smartfonów i tabletów z Androidem

Stworzenie szczegółowego poradnika dla telefonów i pozostałych urządzeń z systemem Android utrudnia fakt, że niemal każde działa pod kontrolą nieco innej odmiany tego systemu. Różni producenci mają różne pomysły na interfejsy swoich urządzeń i czynności przedstawione poniżej mogą się nieco różnić na innych telefonach i tabletach - choć raczej nieznacznie. Za przykład wzięty został telefon Samsung Galaxy.

Zmniejszanie zdjęć na Androidzie. Edycja zdjęcia

Aby zmniejszyć rozmiar zdjęcia w telefonie Samsung Galaxy należy owo zdjęcie otworzyć w Galerii. Następnie należy włączyć tryb jego edycji, klikając ikonę z ołówkiem na dole ekranu.

Zmniejszanie zdjęć na Androidzie. Zaawansowane opcje

Po włączeniu się edytora należy wybrać menu pod trzema ułożonymi w pionie kropkami.

Zmniejszanie zdjęć na Androidzie. Wybór zmiany rozmiaru

W menu, które się pojawi, należy wybrać Zmień rozmiar.

Zmniejszanie zdjęć na Androidzie. Wskazywanie nowego rozmiaru

W ostatnim kroku należy wskazać pożądaną rozdzielczość kopii zdjęcia, która zostanie zapisana w Galerii.

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia w komputerze? Poradnik dla urządzeń z Windows

Zmniejszanie zdjęć na Windowsie. Aplikacja Paint

Windows umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia, w tym jego zmniejszenie, za pośrednictwem aplikacji Paint. Należy ją więc uruchomić w komputerze lub tablecie i w niej otworzyć zdjęcie, którego rozmiar użytkownik chce zmniejszyć (klikając Plik, następnie Otwórz, następnie wskazując zdjęcie do zmniejszenia).

Zmniejszanie zdjęć na Windowsie w aplikacji Paint.

Następnie w sekcji ikon Obraz należy wybrać tę podpisaną Zmiana rozmiaru obrazu. Otworzy się nowe okno, w którym użytkownik może wprowadzić informacje o ile chce zmniejszyć otwarte zdjęcie. Po wpisaniu tych informacji wystarczy zatwierdzić swój wybór i zapisać zmniejszone zdjęcie na komputerze.

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia? Poradnik dla komputerów Mac

Zmniejszanie zdjęć na Macu.

By zmniejszyć zdjęcie na komputerze Mac, najpierw trzeba je otworzyć. Wystarczy do tego systemowa przeglądarka.

Zmniejszanie zdjęć na Macu w aplikacji Podgląd

Następnie w górnym menu systemowym należy wybrać Narzędzia, po czym Dostosuj wymiary.

Zmniejszanie zdjęć na Macu - ustalanie nowego rozmiaru zdjęcia.
REKLAMA

W nowootwartym oknie użytkownik może wpisać nowy rozmiar zdjęcia i zatwierdzić zmiany.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA