Bezpieczeństwo  / Artykuł

Ten program potrafi przewidzieć gdzie dojdzie do przestępstwa

Wizja świata przedstawiona w “Raporcie Mniejszości” czy anime “Psycho-Pass”, gdzie przestępca zostaje schwytany gdy tylko w jego głowie postanie myśl o przestępstwie, raczej się prędko nie ziści. Jeżeli w ogóle. W arsenale policji pojawiła się jednak nowa broń, dająca możliwość przewidywania i zapobiegania popełnianiu zbrodni, poprzez działania prewencyjne.

Przyszłość przeciwdziałania przestępczości

Amerykański deweloper, firma PredPol (Predictive Policing) opracowała unikalny software, który z pomocą zaledwie trzech czynników potrafi ustalić możliwe miejsce popełnienia zbrodni, jej czas, a nawet określić rodzaj przestępstwa. Informacje przekazywane są do patrolu policji, która może udać się na miejsce zanim dojdzie do zdarzenia, a w konsekwencji - zapobiec tragedii.

PredPol2

Jak to działa w teorii?

PredPol do działania swoich zaawansowanych algorytmów wykorzystuje trzy podstawowe informacje: miejsce dokonania przestępstwa w przeszłości, dokładny czas jego popełnienia, oraz jego typ. Następnie wykorzystując dane oparte o behawiorystykę, determinuje czy w danym miejscu może dojść do ponownego złamania prawa.

Program uwzlędnia również wszelkie informacje dodatkowe, jak choćby raporty policyjne dotyczące konkretnych rejonów, zagęszczenie ludności, typy lokali usługowych oraz planowane wydarzenia. Jak podkreślają twórcy programu, na potrzeby algorytmu nie są zbierane dane personalne, a jedynie bezosobowe informacje o zdarzeniach.

Jak PredPol działa w praktyce?

Na podstawie zgromadzonych danych program jest w stanie z niezwykłą dokładnością przewidzieć, gdzie wysłać patrol prewencji. Jeżeli np z danego obszaru spłynęło w przeszłości wiele zgłoszeń o bójkach przy konkretnych lokalach (dajmy na to, po transmisji meczu w telewizji), PredPol nie tylko wyśle policjantów w okolice oznaczonego lokalu.

Przeskanuje także dany kwadrat pod kątem przypadków przemocy domowej w podobnych okolicznościach, a bazując na raportach będzie w stanie podać dokładne miejsce koniecznej interwencji.

PredPol3

Przewaga nad "metodą hot-spotu”

Założenie software'u opracowanego przez PredPol nie jest nowe - organy ścigania od zawsze korzystały z tzw. “hot-spot method”, czyli zwiększenia patroli prewencyjnych w miejcach, w których dochodziło do wzmożonej aktywności przestępczej.

Program pozwala jednak zdeterminować dokładny czas, kiedy interwencja jest potrzebna, pozwalając policjantom o wiele efektywniej dystrybuować zasobami ludzkimi i lepiej organizować patrole. Oprogramowanie dostępne jest na dowolne urządzenie elektroniczne w posiadaniu policji (smarfon, tablet, pda), istnieje także możliwość wydruku specjalnych graphów na potrzeby analityków.

Software działa w oparciu o chmurę, której serwery znajdują się w specjalnych placówkach o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa.

PredPol1

Czynnik ludzki nadal najważniejszy

Jak podkreślają twórcy tego oprogramowania, nie ma ono na celu zastąpić człowieka; nie ma na celu wskazać kim jest przestępca, ani tym bardziej przygotowywać profili psychologicznych i demograficznych przestępców. Program nie jest szklaną kulą - jest nowym źródłem szczegółowej informacji, dostarczanej błyskawicznie, na żądanie dowolnego departamentu organów ścigania.

PredPol zaznacza, że dostarcza jedynie narzędzi dla wnikliwej analizy policyjnych weteranów. Umożliwia im ocenę sytuacji i samodzielny wybór adekwatnej reakcji do nadchodzącego zagrożenia. Nie jest następcą policyjnych analityków, a raczej wsparciem dla ich intuicji i doświadczenia.

To dopiero wczesna faza, a efekty już są widoczne

W Los Angeles zaobserwowano 20% spadek przewidywalnej przestępczości na przestrzeni lat 2013-2014. W pierwszym oddziale, gdzie zaimplementowano software przestępczość spadła o 13%, podczas gdy w pozostałych wzrosła o 0,4%.

Policja w Richmond zanotowała w Marcu 2014 21% spadku ciężkich przestępstw, 28% mniej rozbojów, 34% mniej kradzieży aut i aż o 50% niższy współczynnik włamań niż rok wcześniej.Trzeba przyznać, że te wyniki robią wrażenie, a przecież PredPol nie jest jeszcze wdrożony na szeroką skalę.

PredPol4

Technologia w służbie większego dobra

“Teoria jest taka, żeby w pierwszej kolejności zapobiec przestępstwu. Złodzieje i włamywacze działają w sposób schematyczny, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy” - komentuje szef policji z Modesto, Gallen Carrol.

Dzięki wnikliwej, matematycznej analizie możliwe jest tłumienie przestępczości w zarodku. PredPol jest w moim odczuciu deweloperem, który robi to dobrze - nie próbuje zastąpić organów ścigania, a raczej służy im wsparciem i oferuje narzędzia, do jakich wcześniej nie mieli dostępu.

Nie jest jednak jedyną firmą zainteresowaną dostarczaniem nowych solucji wymiarowi sprawiedliwości, a nie każdy deweloper będzie działał w takim poszanowaniu dla prywatności. Problemem pozostaje…

Na jak długo czynnik ludzki pozostanie najważniejszy?

Skoro software niegromadzący danych osobowych jest tak skuteczny, to jakie rezultaty przyniosłoby wykorzystanie oprogramowania, które nie jest tak zachowawcze wobec ludzkiej prywatności?

Pozostaje otwartą kwestia, jak dalece jesteśmy w stanie poświęcić naszą prywatność na rzecz dobra społecznego i dokąd nas to doprowadzi? Jak długo czynnik ludzki będzie determinował przydatność zgromadzonych informacji, bazując na chłodnym, analitycznym, ale jednak ludzkim osądzie?

Boję się przyszłości, w której to program komputerowy odróżnia dobro od zła i ocenia moją skłonność do popełnienia przestępstwa. Przy obecnym postępie i łatwości gromadzenia danych personalnych, wizja z “Raportu Przyszłości”, wydaje się mimo wszystko niepokojąco realna.

*Grafika główna pochodzi z serwisu Shutterstock

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst