Tech  / News

Krótka piłka: Przerażające życzenia od Edwarda Snowdena

- Dziecko dzisiaj narodzone będzie wzrastać w poczuciu braku jakiejkolwiek prywatności. Nigdy się nie dowie co to znaczy mieć prywatny moment tylko dla siebie; nienagraną, nieprzeanalizowaną myśl - mówi w "świątecznym przekazie" Edward Snowden w brytyjskiej telewizji Channel 4,

po czym dodaje... Merry Christmas.

Hmm.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst