REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Sygnały syren alarmowych - co trzeba o nich wiedzieć? Jakie jest ich znaczenie i rodzaje? Posłuchaj

Jakie są ich rodzaje syren alarmowych i co powinniśmy o wiedzieć o komunikatach ostrzegających przed zagrożeniami? Wyjaśniamy, czym się różni sygnał akustyczny ogłaszający zagrożenie od tego, który je odwołuje oraz co zrobić, gdy je usłyszymy.

25.02.2022
17:25
Sygnały alarmowe syren: znaczenie i rodzaje. Posłuchaj dźwięku
REKLAMA

U naszych sąsiadów trwa wojna po tym, jak Rosja z Władimirem Putinem na czele najechała zbrojnie Ukrainę. W tej sytuacji warto być nie tylko wyczulonym na dezinformację oraz rosyjską propagandę, ale również odświeżyć sobie wiedzę na temat sygnałów alarmowych i ostrzegawczych wydawanych przez przedstawicieli państwa w naszym kraju.

REKLAMA

W ramach komunikatu państwo może obywateli informować o różnych typach zagrożeń. Wśród nich są m.in. skażenia, zakażenia, klęski żywiołowe i zagrożenia środowiska.

Polscy obywatele mogą być ostrzegani przez państwo przed najróżniejszymi zagrożeniami na wiele różnych sposobów, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio, telewizja). Do tego dochodzą syreny alarmowe - mają za zadanie przede wszystkim wydawać głośny dźwięk, a niektóre mają dodatkowo możliwość emitowania komunikatów głosowych obok alarmów.

Sygnały alarmowe syren

Urzędnicy mogą wykorzystać syreny alarmowe do ogłoszenia alarmu w przypadku wystąpienia zagrożenia "trzyminutowym sygnałem modulowanym". Co to oznacza? Chodzi o to, że sygnał jest przerywany. Trzyminutowy alarm ciągły służy z kolei do odwoływania alarmu o zagrożeniu.

sygnaly-alarmowe-syren-rodzaje-uwaga-komunikaty 3 class="wp-image-2065076"
Syreny alarmowe - co trzeba wiedzieć?

W parze z sygnałem akustycznym emitowanym za pomocą syreny alarmowej mogą iść ostrzeżenia kierowane do obywateli, w tym wizualny żółty trójkąt. Do tego informacje przekazywane są poprzez środki masowego przekazu takie jak radio i telewizja. Sięga się po nie w przypadku istnienia ryzyka wystąpienia zagrożeń.

"Uwaga! Uwaga! Uwaga!" - tak zaczynają się komunikaty alarmowe

W środkach masowego przekazu ostrzeżenie zaczyna się od zapowiedzi, w której lektor trzykrotnie wypowiada słowo "Uwaga". Potem powinna wystąpić fraza "Ogłaszam alarm", a następnie wyjaśniona powinna być przyczyna i powinien być podany rodzaj alarmu wraz z informacją, dla kogo przeznaczone jest ostrzeżenie.

Odwołanie alarmu wygląda w podobny sposób. Komunikat rozpoczyna się również od trzykrotnie powtórzonego słowa "Uwaga" oraz frazy "Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu". Potem wymieniony powinien zostać rodzaj klęski oraz dodana powinna być informacja o tym, do kogo kierowany był komunikat. 

sygnaly-alarmowe-syren-rodzaje-uwaga-komunikaty 3 class="wp-image-2065079"
Tak się informuje o odwołaniu alarmu

Syrena alarmowa - co oznacza?

Sygnały alarmowe syren nie powinny być powodem do paniki. Po usłyszeniu modulowanego przez trzy minuty sygnału powinno się włączyć radio lub telewizor na lokalną stację. To właśnie tam pojawi się komunikat o zagrożeniu i należy postępować zgodnie z poleceniami.

Państwo radzi przy okazji, aby sprawdzić miejsca pobytu domowników oraz osób z najbliższego otoczenia, aby poinformować je o niebezpieczeństwie. Jeśli z kolei syrena alarmowa zastanie kogoś poza domem, to należy skontaktować się z najbliższymi i poinformować ich o miejscu pobytu i sposobie dalszego kontaktowania się.

REKLAMA

Jak można przy tym przeczytać na stronie gov.pl, w niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności o zagrożeniach. W tym celu można wykorzystać wiadomości tekstowe (SMS) wysyłane poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

Na koniec warto też przypomnieć, że syreny alarmowe są wykorzystywane w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Na stronie rządowej możemy jednak przeczytać, że informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA