REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech
  3. Bezpieczeństwo

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowych dowodach osobistych

Jeśli wymienicie swój dowód osobisty po 1 marca, będzie on znacznie różnił się od dotychczasowego dokumentu. Urzędnicy obiecują, że będzie nie tylko trudniejszy do podrobienia, ale też bardziej przejrzysty.

pomoc techniczna
REKLAMA
157 interakcji
dołącz do dyskusji
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dowodu zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu wielu nowych zabezpieczeń. Należą do nich dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza dokumentu, mikrodruki, tłoczenia oraz napisy wykonane za pomocą niestandardowej farby. Zmieni się też format zdjęcia używany w nowych dokumentach, teraz fotografia znajdująca się w dowodzie osobistym będzie wyglądać identycznie jak w paszporcie.

Dowód Osobisty Nowy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza też, że zdjęcie dołączone do wniosku o wydanie nowego dowodu nie powinno być starsze niż sześć miesięcy. Nie jest to jednak wymóg, bo tego… nie da się sprawdzić. Przez cały czas ważności dowodu nasz wygląd i tak może się zmienić nawet kilkukrotnie.

Nowości

W nowym dowodzie zabraknie adresu zameldowania jego posiadacza. Jest to decyzja co najmniej kontrowersyjna. Z jednej strony niesie ze sobą korzyści, ponieważ zlikwiduje konieczność wymiany dokumentów po każdorazowej zmianie adresu zameldowania. Jednak z drugiej strony brak adresu w dowodzie nie sprawia, że obowiązek meldunkowy zniknął.

Screenshot 2015-02-17 at 09.50.17

Brak adresu w dowodzie może spowodować problemy podczas kontroli biletów lub próby odebrania przesyłki na poczcie przez partnera. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego jednak uspokaja obywateli i twierdzi, że dane pasażera, także adres, będą weryfikowane za pomocą numeru PESEL. Z kolei podczas podpisywania umowy w banku konieczne będzie przedstawienie innego dokumentu zawierającego nasze dane i adres, na przykład opłaconego rachunku.

Z dowodu znikną też informacje o kolorze oczu i wzroście jego posiadacza. Zabraknie nawet podpisu, który był obecny w taki kiepskiej jakości, że jego sfałszowanie nie było jakimkolwiek problemem. Pojawi się za to informacja o obywatelstwie, która ma ułatwić posługiwanie się nowym dokumentem w Unii Europejskiej.

Problemy

Początkowo posługiwanie się nowym dokumentem za granicą może jednak sprawiać pewne problemy. Wszystko dlatego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało wzór nowych dokumentów do Brukseli dopiero 12 lutego. Stało się to zdecydowanie za późno. Odczują to Polacy, którzy mogą mieć problem z użyciem nowych dokumentów za granicą. Najbardziej czarne scenariusze przewidują, że Polacy próbujący posłużyć się nowym dowodem na lotnisku mogą zostać deportowani.

REKLAMA

Nowy dowód osobisty można wyrobić, tak jak paszport, w najbliższym urzędzie gminy, niezależnym od swojego adresu zameldowania. Do tej pory można to było zrobić wyłącznie w urzędzie odpowiadającym swojemu adresowi zameldowania. Z informacji tej powinni ucieszyć się wszyscy przyjezdni mieszkający np. w Warszawie. Nowy dokument będzie można odebrać w urzędzie, w którym składało się wniosek. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu określonych w nich terminów. Nie ma konieczności ich natychmiastowej wymiany.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA