REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka
  3. Ekologia

Asfalt, który oczyszcza powietrze testowany w Polsce. Wymyślili go nasi naukowcy

W Kajkowie koło Ostródy został wybudowany pierwszy testowy odcinek drogi z użyciem innowacyjnej nawierzchni, która została opracowana w Gdańsku. Nowy ekologiczny asfalt redukuje szkodliwe substancje pochodzące ze spalin samochodowych oraz z instalacji grzewczych. Badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność nowego materiału.

12.12.2023
15:25
Asfalt, który oczyszcza powietrze testowany w Polsce. Wymyślili go nasi naukowcy
REKLAMA

Nowy asfalt ma oczyszczać powietrze nie tylko z samochodowych spalin, ale także z dymu np. z kopciuchów. To rozwiązanie sprawdzić ma się zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie stężenie szkodliwych związków generowanych przez transport kołowy oraz w wyniku spalania paliw konwencjonalnych w instalacjach grzewczych jest najwyższe.

REKLAMA

Nawierzchnia asfaltowa ma redukować zanieczyszczenia powietrza na poziomie wyższym niż dostępne na rynku produkty. Asfalt został opracowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe koncernu Orlen i Politechnikę Gdańską. Nie jest to nowość, jednak materiał opracowany w Polsce jest znacznie skuteczniejszy od innych odpowiedników.

Więcej artykułów na temat nowatorskich materiałów przeczytasz na Spider`s Web:

Oprócz substancji emitowanych przez pojazdy, ekologiczny asfalt zredukuje też poziom rakotwórczych związków pochodzących z ogrzewania domów paliwami konwencjonalnymi. Badania laboratoryjne, wykonywane w komorze reakcyjnej Politechniki Gdańskiej na próbkach nawierzchni z ekoasfaltem, potwierdziły redukcję m.in. tlenków azotu (NOx) i lotnych związków organicznych (LZO) na poziomie 40 proc., a rakotwórczego benzo(a)pirenu na poziomie 25 proc. To parametry wyraźnie lepsze niż w przypadku innych produktów tego typu, dostępnych na rynku.

Przed nami rok testów

Do produkcji asfaltu wykorzystaliśmy opracowany przez Politechnikę Gdańską materiał fotokatalityczny, który powoduje, że zanieczyszczenia ulegają rozkładowi pod wpływem światła słonecznego. Nasz materiał wykazuje dużo wyższą efektywność niż inne produkty na rynku, które redukują jedynie stężenie tlenków azotu. Nasz nowy, ekologiczny asfalt jest w stanie unieszkodliwić także inne substancje, m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawarte w pyłach zawieszonych PM2,5, w tym kancerogenny benzo(a)piren

– mówi prof. Anna Zielińska-Jurek z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Obecnie trwają testy nowego materiału na doświadczalnym odcinku drogowym o długości 1 km, ułożonym w miejscowości Kajkowo koło Ostródy. Lokalizacja testowego fragmentu została wybrana ze względu na bliskość drogi ekspresowej S7 oraz otoczenie gospodarstw domowych emitujących zanieczyszczenia z kotłów grzewczych.

Badania potrwają 12 miesięcy, a dane będą zbierane za pomocą czujników do pomiaru poziomu zanieczyszczeń, umieszczonych bezpośrednio przy drodze, jak i z próbek pobranych z nawierzchni i przekazanych do laboratorium. Celem jest weryfikacja proekologicznych właściwości asfaltu w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Uzyskane wyniki będą podstawą do decyzji o wdrożeniu ekologicznego asfaltu do produkcji.

Poszukiwanie ekologicznych dróg

REKLAMA

To nie jedyny nowy, ekologiczny asfalt testowany w Polsce. W październiku tego roku na drodze wojewódzkiej 505 w okolicach Fromborka ułożony został testowy odcinek nowej nawierzchni, w której skład, oprócz kruszywa, wchodzi 25 proc. granulatu asfaltowego, czyli asfaltu i kruszyw odzyskanych ze starych nawierzchni. Szacuje się, że w Polsce udział materiałów z recyklingu w nowo powstałej nawierzchni drogowej może wynosić nawet 60 proc., a oszczędności związane z ich wykorzystaniem mogą osiągnąć ponad 400 mln zł rocznie.

Dzięki połączeniu materiałów pochodzących z recyklingu z naszymi asfaltami, nowo powstałe drogi w niczym nie ustępują drogom wybudowanym całkowicie z nowych materiałów. Recykling nawierzchni asfaltowych jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Rozwiązanie pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA