Sprzęt  / News

Muzyka spoza iTunesa na iPodzie? Apple kasował ją bez zgody użytkownika

Apple potrafi być bardzo zazdrosny. Na tyle, że po wykryciu muzyki kupionej w innych niż iTunes sklepach na iPodzie użytkownika, postanowił ją usuwać. Bez informowania o tym posiadacza urządzenia.

Trwa proces sądowy w sprawie przedziwnego zachowania firmy Apple, która w latach 2007-2009 usuwała muzykę z iPodów swoich użytkowników, bez informowania ich o tym. Czemu owa muzyka znikała z tych urządzeń? Bo była kupowana w innych niż iTunes sklepach.

ipod-touch

W momencie, w którym użytkownik chciał umieścić w iPodzie „konkurencyjne” pliki muzyczne, iTunes wyświetlał komunikat o błędzie i prosił o przywrócenie iPoda do ustawień fabrycznych. Gdy użytkownik tego dokonał, owe pliki były usuwane.

Powodowie zarzucają Apple’owi nieuczciwe zagrania względem konkurencji i domagają się odszkodowania w wysokości 350 milionów dolarów. Apple na razie nie chce komentować całej sprawy.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst