REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka
  3. Kosmos

Pierwsze składniki życia w Układzie Słonecznym mogły powstać... gdy Układu Słonecznego jeszcze nie było

Moment, w którym pojawiło się życie na naszej planecie, wciąż pozostaje poza zasięgiem naukowców. Co więcej, nie wiemy kiedy pojawiły się pierwsze składniki, które umożliwiły rozpoczęcie procesów biologicznych na Ziemi.

17.11.2020
11:05
Kiedy powstały pierwsze aminokwasy w Układzie Słonecznym? Słońce jeszcze wtedy nie istniało
REKLAMA

Najnowsze badania wskazują na coś, czego nikt nie oczekiwał. Międzynarodowy zespół naukowców dowiódł, że glicyna, najprostszy aminokwas, może powstawać już w gęstych obłokach gazu i pyłu, zanim zaczną one zapadać się w gwiazdy i układ planetarne.

REKLAMA
 class="wp-image-1499690"
Kometa 67P/Czuriumow-Gerasimienko

Komety jako kapsuły czasu

Powyższe wnioski badacze wyciągają z badań prowadzonych na kometach przemierzających Układ Słoneczny. Komety jako takie składają się z materii tworzącej obłok protoplanetarny jeszcze przed powstaniem gwiazdy i planet. Z uwagi na fakt, że większość komet pochodzi z tzw. Obłoku Oorta, oddalonego od Słońca nawet o cały rok świetlny (1/4 drogi do najbliższej gwiazdy, Proximy Centauri), to wiele z nich przez całe swoje życie – ponad 4 miliardy lat – nie wchodzi w interakcję z żadnymi innymi obiektami, a i Słońce ma na nie niewielki wpływ. Dzięki temu ich skład chemiczny nie ulega zmianom.

Odkrycie glicyny w warkoczu ciągnącym się za kometą 67P/Czuriumow-Gerasimienko, która kilka lat temu była dokładnie badana przez europejską sondę Rosetta, oraz w próbkach przywiezionych na Ziemię przez sondę Stardust wskazują, że glicyna może powstawać już na etapie powstawania komet.

 class="wp-image-1499699"
Grafika przedstawiająca sondę Rosetta, lądownik Philae oraz fragment komety 67P

Nie potrzeba energii, wystarczy trochę lodu

To istotnie ciekawe odkrycie, bowiem dotychczas uważano, że do powstania cząsteczki glicyny niezbędna jest energia, np. w formie promieniowania ultrafioletowego. Tym samym astrochemicy zakładali, że pierwsze cząsteczki glicyny mogły powstać dopiero po powstaniu Słońca, pod wpływem emitowanego przez nie promieniowania.

Naukowcy z Obserwatorium w Lejdzie wykazali, że glicyna może powstawać na oblodzonych ziarnach pyłu wypełniających gęste obłoki gazowo-pyłowe w przestrzeni kosmicznej, o ile w obłoku znajduje się lód wodny.

REKLAMA

Oczywiście takiej glicyny nie będzie dużo w obłoku protoplanetarnym, bowiem proces jej powstawania także zajmuje miliony lat. Nie zmienia to jednak faktu, że odkrycie jest ciekawe. Okazuje się bowiem, że podstawowe składniki życia mogły istnieć w Układzie Słonecznym już wtedy, kiedy tak naprawdę tego układu jeszcze nie było.

Wiek wszechświata szacuje się obecnie na 13,82 mld lat, natomiast wiek Układu Słonecznego to zaledwie 4,57 mld lat. Wszechświat doskonale sobie radził bez nas, bez Słońca, Ziemi i planet Układu Słonecznego przez 9 miliardów lat. Potem z obłoku gazu i pyłu, być może wskutek eksplozji jakiejś pobliskiej supernowej, zaczęło powoli powstawać Słońce, a wokół niego planety i księżyce. W międzyczasie, zanim Słońce powstało, mogły już tutaj istnieć związki, które tak naprawdę były naszymi protoplastami. Szukając zatem początków życia na Ziemi, być może będziemy musieli sięgnąć czasów, w których tej Ziemi jeszcze w ogóle nie było.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA