REKLAMA
 1. Spider's Web
 2. Technologie
 3. Poradniki

Jak zarejestrować samochód - nowy, używany, z zagranicy? Można to zrobić online?

Kupiłeś samochód, więc teraz musisz go zarejestrować, Nie wiesz, jak to zrobić? W tym poradniku znajdziesz instrukcję jak zarejestrować samochód nowy, używany lub z zagranicy.

02.01.2022
15:00
Jak zarejestrować samochód - nowy, używany, z zagranicy?
REKLAMA

Zakup auta wiąże się z dopełnieniem niezbędnych formalności, których braki mogą oznaczać nieprzyjemne konsekwencje dla właściciela. Rejestracja samochodu różni się w zależności od tego, czy auto jest nowe, używane, a także czy pochodzi z zagranicy.

REKLAMA

Z tego poradnika dowiesz się, jak zarejestrować samochód:

I jak zrobić to:

Jak zarejestrować nowy samochód?

Aby zarejestrować nowy samochód kupiony w Polsce, należy wejść na stronę internetową odpowiedniego urzędu (zgodnego z miejscem zamieszkania), a następnie w zakładce dotyczącej spraw komunikacyjnych znaleźć załączniki wymagane do wypełnienia i złożenia w urzędzie - tj. wniosek o rejestrację pojazdu i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Właściciel samochodu powinien przygotować także następujące dokumenty: potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację, dokument nabycia pojazdu, kartę pojazdu (jeśli taką właściciel posiada), świadectwo homologacji (zgodności z wymaganiami technicznymi pojazdu), bądź decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego pojazdu. 

Podczas wizyty w urzędzie niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemca paszport i inne dokumenty wymienione na stronie urzędu, potwierdzające pobyt na terenie RP wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca) i - w razie potrzeby - pełnomocnictwa (wymagane, gdy auto zostało nabyte na współwłasność, a rejestracji dokonuje jeden ze współwłaścicieli lub w przypadkach reprezentacji osoby fizycznej bądź prawnej). Po wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów najlepiej skontaktować się z urzędem lub zapisać na wizytę za pośrednictwem odpowiedniego systemu online. 

W dniu rejestracji w urzędzie właściciel powinien ubezpieczyć auto. Po pierwszej wizycie wydana zostaje decyzja o czasowej rejestracji pojazdu (ważnej przez 30 dni), tablice rejestracyjne oraz nalepka kontrolna (w zależności od przypadku). Przed zakończeniem wskazanego okresu, właściciel auta musi pojawić się w urzędzie ponownie, by odebrać decyzję o rejestracji wraz z dowodem rejestracyjnym, a także zwrócić pozwolenie czasowe i przedstawić ważne OC samochodu.

Rejestracja nowego samochodu przez dealera

To stosunkowo nowa opcja, weszła w życie 4 czerwca 2021 roku. Na podstawie nowych przepisów klient salonu może upoważnić dealera do rejestracji nowego samochodu. Pozwala to na oszczędność czasu i wyjechanie z salonu z przykręconymi tablicami.

Dealerzy mogą rejestrować samochód online, jak i osobiście - mają przecież upoważnienie od nabywcy samochodu. System rejestracji online nie działa jednak doskonale, o czym pisał Grzegorz Karczmarz w artykule Rejestracja samochodów online przez dealerów już "działa". Tyle że nie działa i profesjonalne tablice też.

Jak zarejestrować używany samochód?

Zakup używanego auta wiąże się z potrzebą przerejestrowania na aktualnego właściciela. Procedura jest podobna do procesu rejestracji nowego samochodu zakupionego w Polsce (należy przedstawić: wniosek o rejestrację pojazdu, potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację, dokument nabycia pojazdu, kartę pojazdu - jeśli taka została wydana, a także okazać dowód osobisty i w odpowiednich przypadkach pełnomocnictwo). Różnica w procedurze rejestracji tkwi w potrzebie aktualizacji ubezpieczenia OC i przygotowaniu następujących dokumentów do okazania w urzędzie: dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu  – w przypadku braku miejsca na wpis aktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym, tablic rejestracyjnych, a także dodatkowej tablicy rejestracyjnej (jeśli taką wydano).

Ile kosztuje zarejestrowanie samochodu?

Rejestracja samochodu wymaga od właściciela pojazdu poniesienia następujących kosztów:

 • 85 zł – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, komplet znaków legalizacyjnych, a także nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,
 • 75 zł – opłata za kartę pojazdu (jeśli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy).

Oraz opłaty za tablice rejestracyjne:

 • 80 zł – tablice samochodowe,
 • 1 000 zł – tablice indywidualne.

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Aby zarejestrować auto sprowadzone z zagranicy, należy pamiętać o skompletowaniu wymaganych dokumentów pojazdu, tj. umowie sprzedaży (w języku polskim, jeśli umowę sporządzono w języku obcym, konieczna będzie wizyta u tłumacza przysięgłego), zagranicznym dowodzie rejestracyjnym samochodu oraz zagranicznej karcie pojazdu.

Właściciel samochodu musi sprawdzić, czy samochód był przedmiotem kradzieży, a także odprowadzić podatek akcyzowy. Termin na zapłatę podatku to 30 dni. Numer rachunku, na który należy wpłacić podatek akcyzowy, znajduje się na stronie właściwego urzędu skarbowego, a formularz można znaleźć na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S). Druk ten można złożyć bezpośrednio w urzędzie lub wysłać go na odpowiedni adres pocztą. Poza tym istnieje też opcja wypełnienia deklaracji online za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Obowiązują 2 stawki podatku: 3,1 proc. oraz 18,6 proc. - pierwsza opcja dotyczy pojazdów o pojemności silnika mniejszej niż 2000 cm3, druga dotyczy pojazdów o pojemności silnika większej niż 2000 cm3.

Samochody hybrydowe typu plug-in są wyłączone ze wskazanych stawek - z uwagi na 50 proc. bonifikaty, obowiązuje wobec nich inna stawka akcyzy - pojemność silnika do 2 litrów to 1,55 proc. podatku od wartości rynkowej, a samochody powyżej pojemności silnika 2 litrów to obowiązek zapłaty 9,3% podatku od wartości rynkowej. 

Właściciel pojazdu przed wizytą w urzędzie powinien pamiętać o badaniu technicznym lub przeglądzie samochodu i przygotowaniu następujących dokumentów: dowodu opłacenia akcyzy, umowy sprzedaży (przetłumaczonej), karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego, świadectwa homologacji, dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, zaświadczenia o aktualnym badaniu technicznym, potwierdzenia wyrejestrowania pojazdu w kraju poprzedniej rejestracji i zagranicznych tablic rejestracyjnych.

Poza tym wymagane jest również okazanie dokumentu tożsamości i wypełnienie stosownych wniosków, które można znaleźć na stronie urzędu (wniosek o rejestrację samochodu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia -  pod odpowiedzialnością karną - o sprowadzeniu samochodu z zagranicy oraz o braku tablic rejestracyjnych). Pojazd, podobnie jak w pozostałych przypadkach, należy ubezpieczyć w dniu rejestracji. Po złożeniu wskazanych dokumentów właściciel otrzyma decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, a także tymczasowe tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe na 30 dni i nalepkę kontrolną.

W przypadku sprowadzenia auta z zagranicy właściciel poniesie następujące koszty: 

 • 80 zł opłata za tablice rejestracyjne (1000 zł w przypadku tablic indywidualnych),
 • 54 zł opłata za dowód rejestracyjny,
 • 75 zł opłata za kartę pojazdu,
 • 31 zł opłata za nalepki (kontrolna i legalizacyjna),
 • 13,50 zł opłata pozwolenie czasowe,
 • 2,50 zł opłata ewidencyjna.

Jak zarejestrować auto online?

Dla tych, którzy wolą załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu, rozwiązaniem będzie rejestracja pojazdu online. Aby dokonać rejestracji, należy upewnić się, czy urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą systemu pojazd i kierowca i założyć na niej konto, za pośrednictwem witryny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Właściciel pojazdu powinien też posiadać Profil Zaufany - w celu założenia takiego profilu należy skorzystać ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. 

REKLAMA

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie konta w systemie ESP, po którym można złożyć odpowiedni wniosek rejestracyjny. Po złożeniu wniosku trzeba przygotować skany następujących dokumentów w formacie JPEG lub PDF i wgrać je do systemu:

 • dowód tożsamości właściciela (dowód osobisty lub paszport);
 • dowód zakupu pojazdu (np. umowa darowizny, faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży)
 • karta pojazdu (jeśli została wydana).
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA