1. Spider's Web
  2. Technologie

Przed firmami w Polsce wielki skok w... chmury

Lokowanie produktu

Globalnie aż 93 proc. organizacji już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. W Polsce tymczasem zaledwie 52 proc. firm korzysta z chmury lub ma ją w planach.

07.06.2019
19:30
Oktawave

Jednak prognozy są optymistyczne: 22 proc. biznesów jest na etapie planowania wdrożenia chmury, 6 proc. w trakcie implementacji, a 4 proc. już ją wdrożyło w środowisku testowym. Tak wynika z pierwszej części badania IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, gdzie analizie poddano poziom adaptacji usług chmurowych. Badanie zostało zrealizowane w partnerstwie z firmą Oktawave.

Bezpieczny krok w chmury

Obecnie jedna trzecia (31 proc.) wszystkich systemów małych, 23 proc. średnich i 17 proc. dużych firm jest dostarczana z chmury publicznej. A ponad połowa biznesów (48 proc.) jest pewna, że ich dane i systemy pozostają bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury.

Oktawave class="wp-image-951737"

Mimo coraz popularniejszego wykorzystania rozwiązań typu multicloud, aż 72 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nadal korzysta z usług jednego dostawcy. Tylko co trzecia firma wdrożyła technologię multicloud opartą na rozwiązaniach różnych firm.

Chmura hybrydowa

Co trzecie z badanych przedsiębiorstw (29 proc.) wybiera model hybrydowy, łączący zalety rozwiązań wdrażanych on-premise oraz w publicznej chmurze obliczeniowej. Najczęściej korzystają z niego najmniejsze firmy (36 proc.). Zakłada on dostarczanie systemów i aplikacji z własnych serwerowni (on-premise) i publicznej chmury obliczeniowej w zależności od tego, które rozwiązanie wydaje się w danej chwili korzystniejsze z perspektywy uwarunkowań biznesowych, technologicznych i prawnych.

Dostawcy z chmur

Decyzje o wykorzystaniu rozwiązań chmurowych najczęściej kierowane są wewnętrzną polityką przedsiębiorstwa (35 proc.), podczas gdy odpowiednio 29 i 23 proc. ankietowanych firm zdecydowało o wyborze dostawcy na podstawie oferowanego wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie migracji oraz utrzymania infrastruktury IT. Z perspektywy firm działających na rodzimym rynku do ważnych kryteriów oceny usługi chmurowej należą lokalizacja centrów danych na terenie Polski (14 proc.) oraz możliwość kontaktu z dostawcą w języku polskim (12 proc.).

Co czwarte badane przedsiębiorstwo zdecydowało o wyborze dostawcy chmury publicznej, ponieważ oferował on wsparcie merytoryczne i technicznego na poziomie migracji i/lub utrzymania infrastruktury IT w chmurze.

Wykorzystanie przewag chmury

Do czego firmy wykorzystują rozwiązania chmurowe? Najczęściej zamawiając aplikacje, jako usługi (61 proc.) do backupu i archiwizacji danych (46 proc.) oraz instancji obliczeniowych (40 proc.). W wielu scenariuszach chmura w funkcji zapasowego centrum danych staje się krytycznym czynnikiem planu odzyskiwania po katastrofie (tzw. disaster-recovery) – co trzecia średnia lub duża firma wykorzystuje w tym celu publiczną chmurę obliczeniową. Z kolei małe firmy (52 proc.) wyraźnie chętniej korzystają z klasycznych instancji obliczeniowych niż średnie (42 proc.) i duże (40 proc.).

*Materiał powstał przy współpracy z marką Oktawave.

Lokowanie produktu
Najnowsze