Młodzi Polacy uczą się kodowania - zbliża się konkurs o puchar ogólnopolskiej akademii programowania

Patronat medialny

Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni jest organizacją pozarządową, której działalność polega na dostarczaniu młodzieży uzdolnionej informatycznie warunków do rozwoju naukowego i edukacji w zakresie programowania oraz nabywania zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Od ponad dziesięciu lat realizuje projekty edukacyjne na zlecenia Ministerstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, warsztaty, obozy naukowe i konferencje, współpracuje z dyrektorami i nauczycielami informatyki w całej Polsce. Od 2006 roku Stowarzyszenie jest także głównym organizatorem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

18.02.2016 16.31
Konkurs o puchar ogólnopolskiej akademii programowania

W minionym roku Stowarzyszenie Talent realizowało projekt „Ogólnopolska Akademia Programowania”, finansowany ze środków ówczesnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji). W jego ramach zachęcono nauczycieli i instruktorów programowania z całej Polski do przeprowadzenia ponad 3200 godzin pozalekcyjnych zajęć z programowania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także studentów. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania. Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych włączono także młodych instruktorów – uczniów, którzy w dziedzinie programowania odnieśli już znaczące sukcesy.

Jednym z elementów projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu o Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania.

Po raz kolejny okazało się, że formuła konkursowa sprzyja pogłębianiu wiedzy w atmosferze zdrowej realizacji, jednocześnie uatrakcyjniając dziedzinę programowania jako interesującego sposobu na rozwijanie zdolności matematycznych i informatycznych wśród młodego pokolenia.

12 marca 2016 roku ponownie zorganizuje zawody programistyczne pod nazwą: „Konkurs o Puchar Ogólnopolskiej Akademii Programowania Edycja II”. W całej Polsce zostanie utworzonych dwadzieścia ośrodków, które 12 marca 2016 roku udostępnią salę i sprzęt do przeprowadzenia konkursu w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Sesja główna konkursu zostanie poprzedzona sesją treningową online.

W prace na rzecz rozpowszechnienia informacji o konkursie zaangażowali się nauczyciele współpracujący ze Stowarzyszeniem z całej Polski, m.in. Lublina, Warszawy, Gdańska, Szczecina, Białegostoku, oraz z mniejszych miejscowości takich jak Goleniów, Chmielnik czy Siedlce, a także przedstawiciele firm oraz mediów lokalnych. Współpracę w ramach patronatu medialnego zadeklarowali: Szerokie porozumienie na rzecz kompetencji cyfrowych, Komputer Świat, TVP Katowice, Radio Rzeszów, Radio Lublin, Magazyn Programista, Edukacja Internet Dialog, Mam Startup, oraz Strefa Kodera. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przed rozpoczęciem sesji treningowej zgłoszą się do nauczycieli prowadzących ośrodki konkursowe w danych regionach i otrzymają od nich pozytywną zgodę.

Kontakty do przedstawicieli ośrodków konkursowych znajdują się pod tym adresem.  Aktualności na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

Patronat medialny
Najnowsze