REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech
  3. Social media

Agora stawia czoła LinkedInowi i przejmuje kontrolę nad GoldenLine

Zarząd spółki Agora S.A. właśnie nas poinformował o zawarciu umowy sprzedaży udziałów spółki GoldenLine Sp. z o.o.. W wyniku zawartych umów Agora nabyła 106 udziałów w spółce GoldenLine. stanowiących 53 proc. kapitału zakładowego spółki oraz dających prawo do 106 głosów, stanowiących 53 proc. głosów na zgromadzeniu. Łączna cena nabycia Udziałów wyniosła 8,480 milionów złotych.

Agora przejmuje kontrolę nad GoldenLine
REKLAMA
REKLAMA

Przed zawarciem umowy Agora posiadała już 72 udziały w spółce GoldenLine sp. z o.o. stanowiące 36 proc. kapitału zakładowego spółki oraz dające prawo do 72 głosów, stanowiących 36 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. W wyniku zawarcia transakcji Agora posiada obecnie łącznie 178 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o. stanowiących 89 proc. kapitału zakładowego spółki oraz dających prawo do 178 głosów, stanowiących 89 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników.

Mniejszościowym wspólnikiem Spółki pozostaje spółka G.C. Geek Code Ltd, kontrolowana przez Mariusza Gralewskiego głównego założyciela GoldenLine sp. z o.o. G.C. Geek Code Ltd posiada 22 udziały w GoldenLine stanowiące 11 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz dające prawo do 22 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki stanowiących 11 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Umowa sprzedaży przewiduje, że po zawarciu transakcji ustalone zostaną szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Agorą, a G.C. Geek Code. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie, G.C. Geek Code będzie uprawnione do sprzedaży jej udziałów w kapitale zakładowym Spółki na rzecz Agory, w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży udziałów/

To oznacza efektywne przejęcie kontroli nad GoldenLine i wiąże się z koniecznością dokonania ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w spółce do ich wartości godziwej na dzień przejęcia kontroli. Szacowana strata z tytułu ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w wysokości około 5,5 mln zł powiększy koszty finansowe i obciąży skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za pierwszy kwartał 2016 r.

Skuteczne połączenie potencjału serwisu GazetaPraca.pl, skierowanego do kandydatów aktywnie poszukujących pracy oraz serwisu rekrutacyjno-społecznościowego GoldenLine.pl, który specjalizuje się w rekrutacji kandydatów pasywnych z siłą reklamową mediów Grupy Agora zapewni zdecydowane wzmocnienie pozycji na atrakcyjnym i szybko rosnącym rynku usług rekrutacyjnych i z zakresu Employer Branding, co w dłuższym terminie powinno mieć pozytywny wpływ na przychody osiągane przez Agorę.

REKLAMA

Pytanie, czy to powstrzyma przejmowanie użytkowników i popularności przez międzynarodowego giganta, jakim jest LinkedIn, pozostaje otwarte. Na razie jednak GoldenLine radzi sobie na naszym rynku bardzo przyzwoicie.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA