REKLAMA

Dzisiaj 22.02.2022 mamy palindrom. To jeden z 38 takich dni w całym stuleciu

22 lutego 2022 roku to wyjątkowa data w zapisie DD-MM-RRRR, gdyż jest ona palindromem. Daty takie, jak dziś to wyjątkowo rzadkie zjawisko, które czeka nas w tym stuleciu jedynie 38 razy. Unikatowe daty-palindromy oraz rzadkość ich występowania sprawia, że ludzie wiążą je z pewnymi magicznymi właściwościami. Ale czy aby na pewno słusznie? I czym właściwie są palindromy?

22.02.2022 07.11
22.02.2022. Wyjątkowa data-palindrom jedna z 38 w tym stuleciu
REKLAMA

Dzisiaj, 22-02-2022 fani nietypowych dat w kalendarzu oraz entuzjaści numerologii mają co świętować, bowiem dla systemu DD-MM-RRRR to jedna z 38 takich okazji w całym XXI wieku. A jeżeli rozszerzymy zapis daty o rzadziej używane formaty takie jak D-M-RR czy D-M-R, możemy się cieszyć ponad dwukrotnie większą ilością palindromów w całym stuleciu. 
Jednak dla nas, Polaków powszechnie używających zapisu DD-MM-RRRR to właśnie 22 lutego 2022 jest najistotniejszy, tworząc jedyny (dla tego zapisu) w 2022 roku palindrom 22-02-2022.

REKLAMA

Czym jest palindrom?

Palindrom to wyrażenie, które brzmi tak samo niezależnie od tego czy jest czytane od lewej do prawej czy od prawej do lewej. W przypadku słów to np. Anna lub potop, w przypadku zdań to np. A to kawa kota. W przypadku liczb są to wyrażenia takie jak 111, 6226, 44044 itp. Natomiast w przypadku dat są to daty takie jak dzisiejszy 22 lutego 2022 który w systemie zapisu DD-MM-RRRR tworzy palindrom 22022022.

 class="wp-image-2057750"

W systemie DD-MM-RRRR jest to jedyna taka okazja w roku oraz jedna z 38 w całym stuleciu

Luty 2022 festiwalem palindromów

Zgodnie z wyliczeniami profesora Aziza Inana z uniwersytetu Portland, w XXI wieku w zapisie dat DD-MM-RRRR możemy spodziewać się 38 dat-palindromów: 9 siedmiocyfrowych oraz 29 ośmiocyfrowych (swoją drogą, te siedmiocyfrowe skończyły nam się 9 października 2019 roku)

 class="wp-image-2030977"
Daty-palindromy w XXI wieku. Czerwone - siedomicyfrowe; niebieskie - ośmiocyfrowe.

Jednakże to tylko jeden z formatów zapisu daty. Jeżeli rozszerzymy nasze rozważania o dodatkowe formaty, wyjdzie nam, że luty 2022 to festiwal palindromów rozpoczynający się hucznie 2 lutego:

D-M-RR

 • 2 Lutego 2022 (2-2-22)

M-D-RR

 • 2 Lutego 2022 (2-2-22)

M-DD-RRRR

 • 20 Lutego 2022 (2-20-2022)

M-DD-RR

 • 21 Lutego 2022 (2-21-22)
 • 22 Lutego 2022 (2-22-22)
 • 23 Lutego 2022 (2-23-22)
 • 24 Lutego 2022 (2-24-22)
 • 25 Lutego 2022 (2-25-22)
 • 26 Lutego 2022 (2-26-22)
 • 27 Lutego 2022 (2-27-22)
 • 28 Lutego 2022 (2-28-22)

Palindromy są niezwykle interesującym zjawiskiem - zarówno dla entuzjastów zabawy słowem, pasjonatów szradziarstwa jak i osób głęboko wierzących w niezwykłe właściwości liczb - numerologię. Daty-palindromy pobudzają wyobraźnię tych, którzy numerom przypisują nadprzyrodzone, mistyczne i magiczne właściwości. Jednak muszę zawieść tych, którzy wierzą, że dziś skończy się świat lub trafią szóstkę w totka. Prawdopodobieństwo tych zdarzeń jest takie samo jak każdego innego dnia. Więc dlaczego podświadomie uruchamia się w nas zodiakara szukająca wyjątkowości w 22-02-2022?

Dlaczego dwójki są miłe, trójki to intelektualiści, a czwórki to w sumie...

Ludzka fascynacja liczbami jest tak stara jak cywilizacja i systemy liczbowe. Tak naprawdę fascynację liczbami i wynikającą z niej numerologii można przypisać momentowi, w którym człowiek zorientował się, że istnieją cztery pory roku, księżyc jest w pełni 12 razy, a przeciętny homo sapiens ma 4 kończyny, po 5 palców każda. Proste obserwacje z życia codziennego oraz rozwój matematyki jak i astronomii sprawiły, że człowiek zaczął szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania w liczbach. Bo jeżeli astronomia za pomocą systemu liczbowego przewidzieć i opisać kiedy księżyc zniknie z nieboskłonu, to dlaczego ja nie mogę przewidzieć swojej przyszłości na podstawie zależności liczb w mojej dacie urodzenia?

Ten tok rozumowania byłby dobry, gdyby nie jeden mały szczegół: numerologia opiera się na systemach liczbowych. Systemach liczbowych, które są wytworem człowieka. Systemy dalszego użytkowania i przetwarzania owych liczb — w tym działania na liczbach, kalendarze, formy zapisu — to twór ludzki, którego interpretacja pozostaje w kwestii człowieka. A to w dalszej kolejności prowadzi do powstania numerologii, pseudonauki opartej na stworzeniu własnych interpretacji liczb i cyfr, przypisywaniu im magicznych właściwości i łączenie ich z losem obiektu, któremu są przypisane. Liczb i cyfr, które same w sobie są pojęciem względnym, gdyż istnieją różne systemy liczbowe i pozycyjne.

Pitagorejska numerologia

Nie istnieją pisane źródła jednoznacznie wskazujące na źródło terminu numerologia, a ze względu na mnogość starożytnych cywilizacji i kultur, "wróżenie z liczb" miało różny charakter. Aczkolwiek spekuluje się, że prekursorem tego, co współcześnie nazywamy numerologią, jest Pitagoras. Według źródeł, odkrycie przez Pitagorasa zależności liczbowych w skali muzycznej zmotywowało go do poszukiwania zależności matematycznych we Wszechświecie. Przeświadczenie o zależności świata od matematycznych i geometrycznych reguł doprowadziło wśród uczniów szkoły pitagorejskiej do utożsamiania symboli liczbowych z siłami wyższymi — bóstwami.

W numerologii pitagorejskiej liczba 1 była utożsamiana z jednością i początkiem wszystkich rzeczy, gdyż dodając do siebie daną liczbę jedynek, można uzyskać jakąkolwiek liczbę. 2 symbolizowało kobiecość, 3 męskość, 4 praworządność, 5 małżeństwo (jako suma 2 i 3). 10 była uważana za najdoskonalszą liczbę, gdyż 10 = 1 + 2 + 3 + 4. Idealność dziesiątki manifestowano za pomocą symbolu szkoły pitagorejskiej — trójkąta złożonego z dziesięciu punktów, a rzekomo uczniowie Pitagorasa starali się nie zbierać w grona większe niż 10 osób.

Każda numerologia to subiektywny system interpretacji i wierzeń

Pitagorejska szkoła numerologii to tylko jeden ze sposobów interpretacji liczb. Chyba każdemu, kto korzysta z Internetu na co dzień, znana jest wschodnioazjatycka tetrafobia — lęk przed liczbą 4, który ma swoje źródło w tamtejszej wymowie liczby 4.

Jednak należy pamiętać, że nie tylko znaczenie cyfr jest umowne. Sam ich system i zapis jest również umowny. Co w przypadku gdy oprzemy numerologię na ośmiocyfrowym systemie, zakładającym posługiwanie się jedynie cyframi od 1 do 8? W owym systemie nie ma miejsca na idealną liczbę Pitagorasa. A co jeżeli moja numerologa oprze się o system binarny? Gdzie się podzieje śmiertelna czwórka i szczęśliwa ósemka z chińskiej numerologii? Gdzie miejsce na 2 lutego albo 22 lutego?

Nawet sam kalendarz, na którym możemy oprzeć numerologię dat, też jest umowny. Co jeżeli przyjmiemy za punkt wyjścia kalendarz birmański lub kalendarz Wikrama?

To prawda, pełne okrążenie Słońca przez Ziemię zajmuje 365 dni, obrót wokół własnej osi zajmuje Ziemii 23 godziny 56 minut. Jednak nie są to odgórnie narzucone nam wartości, nie ma znaków na niebie i ziemi, które wymuszałyby na ludzkości rozpoczęcie roku kalendarzowego o tej i o tej porze. Samo liczenie lat również jest umowne, i gdyby tylko na to globalnie przyzwolić, można by - w skali globalnej - liczyć lata od zakończenia drugiej wojny światowej. Albo można żyć w Korei Północnej, używać kalendarza dżucze i cieszyć się palindromem pierwszego stycznia. Wszystkie sposoby zapisu rzeczywistości są umowne. A numerologia jest subiektywną wizją, interpretacją bazującą na umownych sposobach zapisu informacji.

REKLAMA

2.2.2022, 22.02.2022 i inne mało znaczące dni

Daty-palindromy są niezwykle rzadkie, ale nie ma żadnego naukowego potwierdzenia na ich wyjątkowość. Tak naprawdę, tylko od nas zależy wyjątkowość naszego dnia. Ponieważ nikt w NASA nie zapowiadał na dziś wybuchu supernowej ani żaden z moich znajomych nie planuje palindromicznego ślubu, o 22:22 22.02.2022 będę spać. A następnego dnia pogratuluję rodzicom dziewczynki z numerem PESEL 22222222222.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA