1. Spider's Web
  2. Technologie

Polska firma od ponad 9 lat rejestruje globalne domeny bez pośredników 

Lokowanie produktu

W czerwcu 2009 roku polska firma NetArt Registrar, należąca do grupy kapitałowej nazwa.pl, uzyskała akredytację ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, amerykańskiej instytucji odpowiedzialnej za  rejestrację domen globalnych. Dziś, w obliczu RODO oraz w związku z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa danych abonenta, umowa ta nabiera dodatkowego wymiaru.

10.08.2018
17:32
Polska firma od ponad 9 lat rejestruje globalne domeny bez pośredników 

Mimo upływu niemal dekady, do tej pory żadna inna polska firma nie spełniła wyśrubowanych standardów ICANN. Do dziś ta prestiżowa akredytacja udzielona została tylko spółce celowej NetArt Registrar sp. z o.o., której 100% właścicielem jest nazwa.pl. Dzięki akredytacji nazwa.pl jako jedyna krajowa firma rejestruje domeny globalne bez pośredników, co zapewnia klientom firmy bezpieczeństwo biznesowe i prawne.

Co daje akredytacja ICANN?

Bezpośrednia umowa z ICANN to przede wszystkim bezpieczeństwo. Firmę posiadającą akredytację obowiązuje prawo kraju, w którym zarejestrowana jest jej główna siedziba. Nazwa.pl powołała oddzielną spółkę - NetArt Registrar, pozostającą pod 100% kontrolą spółki matki, właśnie po to, aby pogodzić dwa oddzielne systemy prawne i zaoferować klientom rozwiązanie bezpieczne na gruncie prawa europejskiego i amerykańskiego.

Otrzymanie akredytacji ICANN nie jest prostym zadaniem. Sama procedura trwa co najmniej kilka miesięcy, podczas których dokładnie analizowane są wszystkie wymagane dokumenty. Dana firma, zanim uzyska miano Partnera, jest szczegółowo weryfikowana między innymi pod kątem wiarygodności. Sprawdzana jest stabilność finansowa firmy, a każdy akredytowany rejestrator zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia opiewającego na wielomilionowe kwoty. Firma musi także przedstawić raport rynkowy opisujący jej potencjał i szanse na rozwój.

Wszystkie procedury i wymagania stawiane przez ICANN mają na celu zapewnienie klientom poczucia pewności przy podjęciu decyzji co do wyboru rejestratora ich globalnej domeny.


Bezpieczeństwo danych abonenta

Tylko bezpośrednia rejestracja daje kontrolę przepływu danych abonenta pomiędzy podmiotami, co właśnie zapewnia uzyskana przez NetArt Registrar akredytacja. Pozostali polscy rejestratorzy zmuszeni są korzystać z pośredników, często zarejestrowanych poza Unią Europejską.

To, jak ważna jest bezpośrednia współpraca pomiędzy ICANN a rejestratorami, pokazała sytuacja związana z wytycznymi dotyczącymi wdrożenia RODO dla domen globalnych.

* Materiał komercyjny marki Nazwa.pl

Lokowanie produktu
Najnowsze