Nauka  / Artykuł

Unia Astronomiczna ogłosiła nowe nazwy egzoplanet. W końcu da się je zapamiętać

W lipcu 2014 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) opublikowała listę 305 odkrytych i dobrze opisanych egzoplanet, czyli planet znajdujących się w innych systemach słonecznych. Systemów, w których znajdują się planety z tej listy jest 260 - w każdym z nich znajduje się od jednej do pięciu planet.

Celem opublikowania tej listy było zachęcenie różnych organizacji (stowarzyszeń astronomicznych, klubów miłośników astronomii i innych) do proponowania nazw zarówno dla gwiazd jak i planet. Następnie, od początku 2015 roku, przy udziale tych organizacji naukowych wyłoniono 20 egzoświatów (takie nazewnictwo zaproponowała Unia Astronomiczna na określenie gwiazdy z krążącymi wokół niej planetami - exoworld). Te 20 egzoświatów miało zostać nazwane za pomocą demokratycznego głosowania.

Projekt miał na celu ułatwienie odnoszenia się do tych planet przez astronomów i miłośników astronomii - konkretne nazwy egzoplanet typu "Mars" są łatwiejsze do zapamiętania niż np. "55 Cancri B".

W głosowaniu oddano ponad pół miliona ważnych głosów. Wyniki głosowania na nazwanie tych wybranych gwiazd i krążących wokół nich planet ogłoszono niedawno. Po przyjrzeniu się konkretnym nazwom widać, że zadbano o to, by nazwy poszczególnych planet w danym układzie trzymały się jakiejś wspólnej terminologii.

Infographic displaying the locations of the winning proposals for the IAU NameExoWorlds vote are marked on a map of the world. As announced on 15 December 2015, names for 31 exoplanets and 14 host stars, voted for by the public, were accepted and are to be officially sanctioned by the IAU. The winning names are to be used freely in parallel with the existing scientific nomenclature, with due credit to the clubs or organisations that proposed them.
Infografika przedstawiająca rozkład głosów

Dla przykładu, gwiazdę 55 Raka nazwano Copernicus. Krążące wokół niej planety nazwano zaś Galileo, Brahe, Lippershey, Janssen oraz Harriot. Jak widać wszystkie planety wokół Copernicusa otrzymały również nazwy związane z astronomami i wynalazcami przyrządów optycznych.

Inną ciekawą nazwą jest Cervantes: planety krążące wokół tej gwiazdy (mu Arae) to Quijote, Dulcinea, Rocinante, i Sancho. Oczywiście wspólnym tematem są tu przygody Don Kichota. Wśród nazw znalazł się również układ o tematyce "strasznej" o nazwie Lich z takimi nazwami planet jak Poltergeist.

Nazwy Unii Astronomicznej
Nazwy Unii Astronomicznej

Poniżej zamieszczam całą ogłoszoną przez Unię Astronomiczną tabelę.

Więcej informacji o nowych nazwach i przebiegu głosowania znajduje się na stronie "Name Exoworlds"

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst