Tech

OS X od Apple jest już tylko bezpiecznym system

Co jest wyznacznikiem powszechności danego systemu operacyjnego? Niekoniecznie muszą być to twarde dane statystyczne o liczbie jego użytkowników. Równie dobrze może o tym świadczyć liczba istniejącego na daną platformę wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania, wirusów oraz botnetów.

Wraz z pojawieniem się botnetu Flashback, Apple musiało w sposób mniej lub bardziej pośredni przyznać, iż dołączyło do grona systemów operacyjnych, które znalazły się na liście zainteresowań przestępców. Ze stron Apple zniknęły zapewnienia, że system OS X nie jest podatny na działanie wirusów. W jego miejsce pojawiły się zapewnienia, iż system operacyjny jest skonstruowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo tak, aby jego użytkownik nie zainstalował nieświadomie złośliwego oprogramowania.

Taki obrót wydarzeń świadczy dobitnie, iż Apple zaczęło brać na poważnie zagrożenia, jakie mogą w niedalekiej przyszłości spotykać OS Xa. Ma w tej kwestii sporo pracy do wykonania. W świadomości klientów oraz osób, które poddawane były działaniom marketingu bezpośredniego oraz szeptanego, pokutuje przeświadczenie, że na urządzeniach od Apple zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania nie ma.

Czy Apple całe zamieszanie przekuje w sukces świadczący o popularności swoich produktów? Oby jednak nie wybrało takiej drogi działania. Twórcy złośliwego oprogramowania nie zainteresowaliby się OS X, gdyby system ten był zbyt mało popularny, a wprost mówiąc, gdyby nie widzieli tam potencjalnego rynku dla swoich działań, na którym mogą sowicie zarobić.

Niezależnie od systemu operacyjnego, jakiego jest się użytkownikiem, niezależnie, czy jest to smartfon, tablet czy też laptop jego użytkownik powinien być świadom czyhających na niego zagrożeń. Najgorszą postawą, jaką można przyjąć wobec potencjalnych zagrożeń jest twierdzenie, iż ten problem mnie nie dotyczy. Dotyczy on w takim samym stopniu producentów oprogramowania, którzy powinni zapewnić dostateczne jego wsparcie na przestrzeni lat, gdy jego nabywcy z niego korzystają, jak również jego użytkowników, aby w sposób świadomy korzystali z dobrodziejstw, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie.

Postępowi, jaki towarzyszył rozwojowi cywilizacji, od zawsze towarzyszyła w równej mierze nadzieja,jak i lęk przed czymś nieznanym. Warto o tym pamiętać i z rezerwą podchodzić do wszelkich zapewnień producentów, gdyż nie ma całkowicie bezpiecznych rozwiązań.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst