REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Twój licznik pomoże oszczędzać prąd. Polski dostawca energii rozpoczął wielką akcję

W Polsce trwa właśnie wielka zmiana w sposobie pomiaru zużycia prądu. Zamiast tradycyjnych liczników, które trzeba odczytywać co jakiś czas, coraz więcej gospodarstw domowych i firm otrzymuje nowoczesne urządzenia, które samodzielnie wysyłają dane do operatora sieci. Są to tzw. Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO), które mają wiele zalet dla klientów i dla środowiska.

15.12.2023
7:20
Twój licznik pomoże oszczędzać prąd. Polski dostawca energii rozpoczął wielką akcję
REKLAMA

Liczniki Zdalnego Odczytu to urządzenia elektroniczne, które mierzą pobór energii elektrycznej w sposób podobny do tradycyjnych liczników. Różnica polega na tym, że LZO automatycznie przesyłają informacje o zużyciu energii do operatora sieci, np. Energa-Operator, PGE Dystrybucja czy Tauron Dystrybucja.

REKLAMA

Do komunikacji wykorzystywane są specjalne protokoły i systemy, które zapewniają bezpieczeństwo i szyfrowanie danych. LZO nie wymagają wizyty inkasenta ani podawania odczytów przez telefon lub internet. Wymiana licznika na LZO jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania nowej umowy.

PGE Dystrybucja rozpoczęła właśnie kampanię informacyjną projektu instalacji Liczników Zdalnego Odczytu. Głównym celem kampanii jest dotarcie do klientów z informacją dotyczącą programu wymiany liczników na Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO) oraz zaprezentowanie korzyści, jakie ta wymiana przyniesie odbiorcom prądu.

Jakie korzyści dają Liczniki Zdalnego Odczytu?

Liczniki Zdalnego Odczytu to nie tylko wygoda i oszczędność czasu dla klientów, ale także wiele innych korzyści, takich jak dokładność i przejrzystość rachunków. LZO pozwalają na wystawianie faktur wyłącznie za faktycznie zużytą energię elektryczną, bez prognoz i szacunków. Klienci mogą też sprawdzać aktualny poziom poboru energii na bieżąco, co pozwala na lepsze zarządzanie jej zużyciem i planowanie kosztów.

Więcej o tym jak oszczędzać energię przeczytasz na Spider`s Web:

Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi odbiorcom dostęp do szczegółowych danych o własnym zużyciu energii, jak również kontrolę bieżącego zużycia w okresach godzinowych. Dzięki temu każdy klient będzie mógł przeanalizować swój pobór energii elektrycznej i jego koszt, a następnie wybrać taryfę najbardziej dopasowaną do swojego zużycia prądu w gospodarstwie domowym.

LZO wspierają też rozwój energetyki odnawialnej, ponieważ ułatwiają integrację źródeł rozproszonych, takich jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, z siecią dystrybucyjną.

To nie wszystko. Bezpieczeństwo i niezawodność dostaw to także atut nowych liczników. LZO automatycznie informują operatora sieci o awariach i zakłóceniach w zasilaniu, co pozwala na szybsze reagowanie i usuwanie usterek. LZO mogą też współpracować z inteligentnymi systemami zarządzania siecią, które optymalizują pracę urządzeń i zapobiegają przeciążeniom i zanikom napięcia.

Jak przebiega wymiana licznika na LZO?

Wymiana licznika na LZO jest prosta i szybka. Przed przystąpieniem do wymiany, monter zapisuje stan liczydła zdejmowanego licznika i instaluje nowe urządzenie pomiarowe w tym samym miejscu. Następnie odnotowuje jego stan początkowy i zakłada plomby na liczniku i w innych wymagających tego miejscach. Klient otrzymuje dokument potwierdzający przeprowadzone czynności, zawierający dane starego i nowego licznika oraz stany ich liczydeł.

Wymiana licznika trwa maksymalnie 40 minut i wiąże się z wyłączeniem prądu w tym czasie. Klient nie musi umawiać się na wymianę licznika, ponieważ operator sieci informuje go o planowanym terminie i godzinie wymiany z wyprzedzeniem. Wymiana licznika jest bezpłatna, pod warunkiem że wymieniamy go według harmonogramu dostawy prądu. Jeśli chcemy mieć taki licznik wcześniej, musimy zapłacić.

Wymiana urządzeń na LZO prowadzona jest przez wykwalifikowanych monterów operatora bądź firm zewnętrznych, posiadających stosowne upoważnienia nadane przez operatora. Podczas wymiany urządzeń od klientów nie są pobierane żadne opłaty.

Zgodnie z harmonogramem projektu do końca 2028 r. LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. klientów, a do lipca 2031 r. urządzenia będą posiadali wszyscy klienci. Wymiana cały czas trwa i np. na koniec III kwartału 2023 r. PGE Dystrybucja wymieniła 763 tys. zainstalowanych w sieciach spółki liczników umożliwiających zdalny odczyt. Liczba ta odpowiada 12,6 proc. ogółu odbiorców PGE.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, do końca 2023 r. zainstalowane i skomunikowane z systemem centralnym liczniki zdalnego odczytu mają osiągnąć w kraju poziom co najmniej 15 proc. odbiorców. 

Dane z liczników, jak dane osobowe

Przekazywane przez zdalne liczniki dane chronione są podobnie jak dane osobowe. Liczniki mogą zbierać jedynie dane pomiarowe w celach rozliczeń oraz informacje pomocne w ocenie stanu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Katalog analizowanych przez energetyków danych jest zamknięty, w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację zachowań osób fizycznych, tak aby respektować ich prawo do prywatności.

REKLAMA

Przekazywanie dodatkowych danych koncesjonowanym firmom prowadzącym sprzedaż energii elektrycznej, tak aby np. mogły przygotować oferty szyte na miarę potrzeb danego klienta, może być prowadzone tylko w oparciu o zgodę zainteresowanego odbiorcy złożoną u wybranego sprzedawcy energii elektrycznej.

Liczniki Zdalnego Odczytu to przyszłość pomiaru energii elektrycznej, która już teraz staje się rzeczywistością w Polsce. Jeśli chcesz sprawdzić, kiedy będziesz mógł skorzystać z tej usługi, odwiedź stronę swojego operatora sieci lub skontaktuj się z nim telefonicznie, lub mailowo.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA