REKLAMA

Praca pracą, ale 80% Ukraińców przyjeżdża do Polski po to, żeby tutaj zostać na stałe

8 z 10 Ukraińców pracujących w Polsce przyjechało tutaj, aby zostać na stałe. Niektórzy imigranci zza Buga chcą założyć w Polsce własny biznes, jak na przykład restaurację lub kawiarnię - podają badaia Personnel Service.

06.02.2019 17.36
Praca pracą, ale 80% Ukraińców przyjeżdża do Polski po to, żeby tutaj zostać na stałe
REKLAMA
REKLAMA

Agencja zatrudnienia Personnel Service ogłosiła wyniki badania przeprowadzonego wśród Ukraińców pracujących w Polsce. Okazało się, że dla 80 proc. ankietowanych głównym celem przeprowadzki była „zmiana kraju zamieszkania”, a nie zarobki.

Krzysztof Inglot zauważa, że Ukraińcy chętnie przyjeżdżają do Polski, bo tutaj mamy wysoki poziom życia, lepsze perspektywy i możliwości rozwoju w wielu dziedzinach. Ukraińcy i Polacy są bliscy kulturowo, dlatego migranci z Ukrainy wybierają właśnie Polskę, bo dobrze się tu czują. Dla polskiej gospodarki zjawisko imigracji zarobkowej ze Wschodu jest korzystne, zwłaszcza, że o pracowników z Ukrainy Polska musi konkurować z Czechami, Słowacją, Węgrami i Niemcami. Prawie 100 proc. ankietowanych polskich firm zadeklarowało, że bez wątpliwości zatrudnia pracowników ze Wschodu, ponadto współpracują z nimi tak samo chętnie, jak z Polakami.

Pragnienie lepszego życia Ukraińców pokrywają się z ekonomicznymi potrzebami Polaków.

Dla większości Ukraińców zarobki to drugorzędny powód przeprowadzki do Polski.

Główną motywacją do przeprowadzki 80 proc. respondentów wskazało chęć zmiany swojego życia, zmieniając kraj zamieszkania. Co ciekawe, tylko 7 proc. określiło przyczyną przeprowadzki brak pracy w Ukrainie i niskie płace. Tylko 5 proc. badanych przeniosło się do Polski w celu rozwiązania problemów finansowych. Przypomnijmy, że w wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy setki tysięcy Ukraińców straciło swoje miejsca pracy, byli zmuszeni opuścić swoje domy i przenieść się do innych miast Ukrainy, w tym do Kijowa, co miało wpływ na liczbę wolnych miejsc pracy w kraju.

Pozostałe 5 proc. wskazało, że przeniosło się z powodów politycznych, czyli niestabilnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w Ukrainie. Wielu Ukraińców nie chce organizować sobie życia oraz inwestować siłę i pieniądze w kraj, który nie daje im poczucia bezpieczeństwa.

Przy wyborze pracodawców najważniejszym czynnikiem dla Ukraińców jest stabilne wynagrodzenie.

Firma outsourcingowa ThreeZones, która zajmuje się zatrudnianiem Ukraińców w Polsce, opublikowała dane swojego sondażu. Zgodnie z wynikami, 33 proc. badanych podkreśla, że decydujące znaczenie przy wyborze miejsca pracy ma stałe miesięczne wynagrodzenie.

29 proc. wybiera tego pracodawcę, który oferuje najwyższe stawki godzinowe. Natomiast 16 proc. respondentów ma inne podejście do doboru miejsca pracy - jako najważniejszy czynnik zaznaczyło dobre stosunki z pracodawcą.

27 proc. ankietowanych Ukraińców podkreśla, że to właśnie stała praca może ich skłonić do tego, aby pozostać w Polsce na zawsze. 23 proc. mówi, że ich mogłyby przekonać wysokie zarobki. 20 proc. badanych eskazało możliwość zatrudnienia dla rodziny jako powód pozostania w Polsce. 14 proc. - zapewnienie edukacji dla siebie i rodziny, 10 proc. - zapewnienie miejsca zamieszkania. Tylko 6 proc. respondentów stwierdziło, że nie zamierza pozostać w Polsce na stałe.

Coraz więcej Ukraińców w Polsce otwiera własne biznesy.

Część Ukraińców przyjeżdżających do Polski planuje w przyszłości założyć tutaj własny biznes - kawiarnia, restauracja - wynika z danych badania Personnel Service. Jak przyznają eksperci agencji, z Ukrainy przyjeżdżają zazwyczaj najbardziej zdecydowani i wytrwali obywatele, którzy mieli już do czynienia z prowadzeniem działalności w kraju lub obejmowali wysokie stanowiska w innych firmach. Zamiast inwestować siły, czas i pieniądze w rozwój biznesu na Ukrainie, przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzkę do Polski i tutaj wykorzystują swój potencjał.

Tendencja ta jest już odczuwalna. Warto zauważyć, że w 2005 r. Ukraińcy prowadzili w Polsce około 50 firm, a już dziesięć lat później w 2015 r. - około 800. Dane z 2017 r. pokazują, że Ukraińcy są właścicielami ponad 3 tys. firm na terenie Polski. Natomiast 42 obywateli Ukrainy prowadzi swoją działalność w ramach spółki cywilnej, informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

REKLAMA

Większość Ukraińców zajmuje się działalnością w dziedzinie transportu i zakresu ubezpieczenia. Z każdym rokiem jest coraz więcej tych, kto zakłada biznes w branży gastronomicznej.

Krzysztof Inglot jest przekonany, że Polacy muszą zachęcać Ukraińców do pozostania w Polsce. Pozostając tutaj, będą przyczyniać się do jeszcze większego wzrostu PKB.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA