Biznes  /  News

Polska jest trzecim krajem, z którego płyną na Ukrainę zagraniczne przekazy pieniężne

Polska jest trzecim krajem, z którego płyną na Ukrainę zagraniczne przekazy pieniężne
102 interakcji
dołącz do dyskusji

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. do kraju przesłano 1,09 mld dol. Dane dotyczą przelewów dokonywanych za pośrednictwem systemów przekazów pieniężnych.

Według raportu, przygotowanego przez Narodowy Bank Ukrainy, większość środków została wysłana za pośrednictwem Western Union (61 proc.), MoneyGram (23 proc.) i RIA (8 proc.). Te trzy systemy odpowiadają za 92 proc. wszystkich przelewów, dokonanych z zagranicy na Ukrainę.

Dane nie uwzględniają przekazów pieniężnych dokonywanych przez banki, systemy płatności kartą, oddziały pocztowe oraz wysłanych gotówką.

Skąd pochodzi większość przelewów na Ukrainę? Polska na trzecim miejscu.

Jak wskazują wyniki badania, najwięcej przelewów zostało dokonano ze Stanów Zjednoczonych, aż 15 proc. Na drugim miejscu są Włochy - 14 proc. Na trzecim — Polska, 11 proc. wszystkich przekazów na Ukrainę. Na czwartym — Rosja, 9 proc. Na piątym — Izrael, 8 proc.

NBU przewiduje, że kwota wszystkich przelewów na Ukrainę w 2019 r. wyniesie ponad 12 mld dol.

W 2018 r. Bank Światowy oszacował, że kwota wszystkich przelewów (które uwzględniają bankowe i niebankowe systemy przelewów) ukraińskich migrantów zarobkowych na Ukrainę wyniosła 14 mld dol. Natomiast według szacunków NBU ta kwota była nieco mniejsza i stanowiła 10,88 mld dol., prawie 8,3 proc. PKB kraju. Ciekawe, że najwięcej przelewów pochodziło z Polski, 3,6 mld dol.

Według szacunków Narodowego Banku Ukrainy w 2018 r. kwota wszystkich przelewów wyniesie 10,88 mld dol. Jednak już po I półroczu NBU informuje, że tempo migracji zarobkowej się zwalnia.

Jednocześnie spowalnia się wzrost przekazów pieniężnych, co może wskazywać na spadek intensywności procesów migracyjnych. - czytamy w raporcie inflacyjnym, przygotowanym przez NBU w lipcu 2019 r.

W grudniu 2018 r. Narodowy Bank Ukrainy również mówił o spowolnieniu tempa migracji zarobkowej, spowodowanym między innymi nasyceniem pracownikami zagranicznymi rynku polskiego. NBU zaznaczył, że mimo spowolnienia tempa migracji, wysokość wynagrodzeń otrzymywanych przez Ukraińców za granicą wzrosła o 43 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Ostateczną kwotę wszystkich przekazów na Ukrainę poznamy pod koniec roku.