REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka

Polsko-ukraiński dzień informacyjny programu COPERNICUS odbędzie się w Warszawie

18 kwietnia w stolicy odbędzie się spotkanie na temat programu obserwacji Ziemi. Organizatorami wydarzenia zostały: Polska Agencja Kosmiczna, Ambasada Ukrainy w Warszawie oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

02.04.2019
18:08
COPERNICUS
REKLAMA
REKLAMA

Copernicus to program obserwacji i monitorowania Ziemi, stworzony z inicjatywy Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Program dostarcza danych na temat planety i środowiska na rzecz poprawy życia mieszkańców Europy.

Program dostarcza aktualne dane za pośrednictwem satelitów, centrów naziemnej obserwacji Ziemi i czujników zainstalowanych na samolotach oraz statkach. Uzyskane informacje są wykorzystywane do celów prywatnych, naukowych i komercyjnych. Z tych danych korzystają obywatele UE, agencje rządowe, przedsiębiorcy i naukowcy.

Jednym z wymogów UE jest zapewnienie swobodnego dostępu do danych, uzyskanych w ramach programu Copernicus.

Program Copernicus jest przydatny w różnych sferach, obejmujących monitorowanie zmian klimatu, zrównoważony rozwój, planowanie regionalne i lokalne, transport i mobilność, rolnictwo, sektor opieki zdrowotnej i nadzór morski.

Powszechne wykorzystywanie informacji dostarczanych w ramach programu Copernicus ułatwia monitorowanie środowiska, w tym przyspiesza reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie lub pożary lasów.

Satelity Sentinel zostały wystrzelone na orbitę w ramach programu obserwacji Ziemi Copernicus.

Jeszcze nie tak dawno temu zdjęcia z satelitów mogli oglądać jedynie dowódcy wojska lub naukowcy z sektora kosmicznego w Ameryce lub Rosji. Jednak w 2014 r. miała miejsce kosmiczna rewolucja — dzięki inicjatywie UE, w ramach programu Copernicus, pierwszy satelita Sentinel został wystrzelony na orbitę. Nadzór i odpowiedzialność za budowę Sentinel ponosi Europejska Agencja Kosmiczna.

Zadaniem satelity Sentinel jest systematyczne gromadzenie informacji. Informacje te z kolei są udostępniane bezpłatnie obywatelom państw Unii Europejskiej w formie różnych inicjatyw realizowanych przez program Copernicus.

Obecnie rodzina tych satelitów obejmuje siedem obiektów: Sentinel-1A, Sentinel-1B, Sentinel-2A, Sentinel-2B, Sentinel-3A, Sentinel-5P i Sentinel-3B. Ostatni z nich został uruchomiony w kwietniu 2018 r., plan uruchomienie kolejnych sięga aż 2035 r.

Zdjęcia są znacznie lepszej jakości niż te, które udostępnia NASA. Wynika to z przewagi technologicznej — europejskie satelity są nowsze i oferują większą różnorodność danych niż ich amerykańskie odpowiednik. Dane z jednej strony są aktualne — nowe zdjęcia trafiają do repozytorium już w kilka godzin po przelocie satelity, co jest przewagą nad Google — a jednocześnie zawierają tak wiele parametrów, że mogą być wykorzystywane z powodzeniem zarówno przez przemysł kosmiczny, agencje rządowe, biznes, jak i Kowalskiego — choćby do zobrazowania skali klęsk żywiołowych — wyjaśnia Stanisław Dałek, wiceprezes CloudFerro, firmy zajmującej się przetwarzaniem satelitarnych danych.

Copernicus realizuje projekt DIAS.

Dane otrzymywane przez satelity Sentinel nie byłyby tak pomocne, gdyby nie istniały odpowiednie narzędzia do ich szczegółowego przetwarzania.

W tym celu Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna zainicjowały projekt DIAS, który obejmuje utworzenie pięciu europejskich centrów baz danych w celu przetwarzania informacji satelitarnych.

To dzięki takim centrom dane mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez inne firmy do świadczenia usług. Platformy DIAS powinny nie tylko przechowywać dane gromadzone przez satelity Sentinel, ale także udostępniać informacje przedstawicielom firm, organizacji, agencji.

Dzięki temu podejściu europejski przemysł kosmiczny ma szansę na rozwój i realizację swojej misji bez konieczności inwestowania własnych pieniędzy w uzyskanie niezbędnych danych. Jest to również okazja dla małych firm do tworzenia dodatkowych usług opartych na danych satelitarnych.

Oznacza to, że jeśli dana osoba chce rozwijać startup w przemyśle kosmicznym, to w celu realizacji swojego planu może za darmo korzystać z danych uzyskanych przez satelity Sentinel.

Platforma CREODIAS to największy projekt w historii polskiego przemysłu kosmicznego.

Platforma CREODIAS to duża hurtownia danych, zawierająca ponad 12 PB informacji otrzymywanych z satelitów. Użytkownicy platformy mają dostęp do wszystkich tych danych w zasięgu ręki na laptopie lub tablecie.

Dane są przechowywane lokalnie na serwerach CREODIAS, a platforma umożliwia zainteresowanym firmom tworzenie na jej bazie zaawansowanych usług, produktów dla użytkowników końcowych i oferowanie ich w CREODIAS Marketplace i Front Office.

Platforma CREODIAS ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z danych satelitarnych, stymulowanie innowacji i tworzenie nowych modeli biznesowych opartych na informacjach z kosmosu.

Jesienią 2017 r. kontrakt na realizację projektu CREODIAS zdobyły następujące organizacje, w tym polskie: Creotech Instruments S.A., CloudFerro Sp. z o.o., Wrocławski Instytut Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, Eversis, Sinergise i Geomatys.

W historii polskiego przemysłu kosmicznego nie było wcześniej tak dużego projektu badawczego. Jest szacowany na około 15 mln euro.

Od sierpnia 2018 r. dane satelitarne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronach projektu.

Wspólna polsko-ukraińska Konferencja na temat programu Copernicus

18 kwietnia, podczas polsko-ukraińskiego dnia informacyjnego, zostaną zaprezentowane korzyści dla społeczeństwa europejskiego wynikające z wdrożenia projektu DIAS.

Przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji uczestniczących w projekcie podzielą się swoimi poglądami i doświadczeniami, w tym: Creotech Instruments S.A., CloudFero Sp. z o.o., Astri Polska, Wrocławski Instytut Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji oraz wiele innych.

REKLAMA

Podczas konferencji będzie również możliwość prowadzenia indywidualnych spotkań i negocjacji w sprawie potencjalnych obszarów współpracy. W drugiej części wydarzenia planowane są spotkania B2B dla przedstawicieli organizacji polskich i ukraińskich. Organizatorzy mają nadzieję, że polskie projekty zainteresują partnerów z Ukrainy.

Pomysł zorganizowania wspólnej konferencji - ukraińskiej i polskiej - poświęconej programowi Copernicus, narodził się podczas wizyty przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego na Ukrainie, zorganizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną w październiku 2018 r. Ukraińskie przedsiębiorstwa posiadają kompetencje i wiedzę, które pozwalają im uczestniczyć w tym programie europejskim jako podwykonawcy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA