REKLAMA

Konkurs: Weź ultrabooka HP Folio na testy, napisz jego recenzję i wygraj go dla siebie

17.07.2012 12.45
hp folio, ikona
REKLAMA
REKLAMA

Wspólnie z firmą Hewlett-Packard przygotowaliśmy konkurs dla Czytelników Spider’s Web, w którym do wygrania będzie najnowszy ultrabook marki HP – HP Folio o wartości 4,4 tys. zł. Oto co trzeba zrobić, aby go od nas wygrać.

W pierwszym etapie konkursu należy przekonać nas, że to właśnie Wy chcielibyście wziąć ultrabook HP na testy do siebie do domu. Przekonywać nas należy w komentarzach do niniejszego wpisu, a czasu macie na to do końca piątku, czyli 20 lipca 2012 r. Ze wszystkich komentarzy, które pojawią się pod niniejszym wpisem wybierzemy 3, które przekonały nas najbardziej o słuszności powierzenia ich autorom komputera do testu. Wyboru dokonywać będzie redakcja Spider’s Web i od jej decyzji nie ma odwołań. Informację o naszym wyborze przekażemy Wam w sobotę 21 lipca.

3 szczęśliwców dostanie komputery HP Folio do domu na tygodniowe testy. W tym czasie zobligowani będą do napisania jego recenzji. Forma recenzji jest dowolna – może to być recenzja tekstowa ze zdjęciami, recenzja wideo, w formie prezentacji Power Pointa, czy co tam jeszcze wymyślicie. Wszystkie trzy recenzje zostaną opublikowane na łamach Spider’s Web w formie wpisów gościnnych w odstępie trzech kolejnych dni (termin do ustalenia).

Następnie Czytelników Spider’s Web poprosimy o dokonanie wyboru poprzez głosowanie na najlepszą recenzję. Głosowanie będzie trwać jedną dobę. Zwycięzca, czyli ten, na którego zostanie oddana największa liczba głosów zatrzyma testowany przez siebie komputer HP Folio na własność. Pozostali będą niestety zmuszeni oddać komputery.

Mam nadzieję, że zasady konkursu są jasne i czytelne. Dla pewności poniżej prezentujemy jego oficjalny regulamin.

No to do dzieła, testerzy! Powodzenia.

Nagroda główna w konkursie

Regulamin konkursu ‚ Weź ultrabooka HP Folio na testy, napisz jego recenzję i wygraj go dla siebie’

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest PRoBIZ Przemysław Pająk, właściciel serwisu Spider’s Web.
2. Nagrodą w konkursie jest komputer HP Folio o wartości 4,399 zł brutto ufundowany przez firmę Hewlett-Packard. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny, a prawo do jej otrzymania nie może być przeniesione na inną osobę

Uczestnictwo w konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się w treścią Regulaminu i akceptuje go w całości
b) ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu
c) nie jest blogerem Spider’s Web, ani członkiem rodziny blogera Spider’s Web; nie jest też pracownikiem Fundatora nagrody, ani członkiem rodziny pracownika Fundatora nagrody

Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 17 lipca 2012 r., dnia publikacji wpisu na temat Konkursu na blogu Spider’s Web i kończy się najpóźniej 3 sierpnia 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 3 sierpnia 2012 r. na stronie www.spidersweb,pl

Zasady konkursu
Konkurs podzielony jest na trzy etapy
a) Etap pierwszy:
– udział w konkursie polega na zamieszczeniu komentarza do wpisu blogowego ogłaszającego Konkurs, który ma na celu przekonanie Organizatora, o tym, że jego autor chce testować komputer HP Folio stanowiący nagrodę w Konkursie
– zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 lipca 2012 r.
– Organizator dokona wyboru trzech najlepszych komentarzy i poinformuje o tym w nowym wpisie blogowym 21 lipca 2012 r. Od wyboru najlepszych komentarzy przez Organizatora nie ma odwołania.

b) Etap drugi:
– autorzy trzech wybranych komentarzy otrzymują do tygodniowych testów komputer HP Folio. Komputery zostaną dostarczone na koszt Organizatora
– testerzy zobligowani są do napisania recenzji komputera, które zostaną opublikowane na blogu Spider’s Web w formie wpisów gościnnych. Forma recenzji jest dowolna.

c) Etap trzeci:
– po publikacji wszystkich trzech konkursowych recenzji komputera HP Folio nastąpi głosowanie Czytelników Spider’s Web na najlepszą recenzję. Głosowanie będzie trwać 24 godziny. Autor recenzji z największą liczbą głosów zostanie zwycięzcą, który zatrzyma na własność testowany przez siebie komputer.
– głosowanie odbywać się będzie w formie sondy organizowanej na blogu Spider’s Web. Każdy Czytelnik Spider’s Web ma jeden głos. Wszelkie udowodnione próby manipulacji głosami będą skutkować wykluczeniem z konkursu recenzenta

Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do trzech dni od jego zakończenia. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie e-mail na adres: przemyslaw.pajak@gmail.com.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozstrzygnięciu Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.
3. Decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Do poprawnego publikowania komentarzy w pierwszym etapie Konkursu pod wpisem dot. ogłoszenia Konkursu na blogu Spider’s Web nie jest wymagane podanie danych osobowych. Jakikolwiek przypadek, celowy lub nie, podania danych osobowych, np. w postaci nicku składającego się z imienia i nazwiska, może mieć miejsce jedynie na własne życzenie Uczestników Konkursu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i upubliczniania ich w przypadku przejścia do drugiego etapu Konkursu.
2. Uczestnicy drugiego etapu Konkursu zobowiązani są do podania Organizatorowi adresu zamieszkania, na który zostanie wysłany komputer HP Folio do testów. Przekazanie tych informacji odbędzie się drogą niepubliczną, e-mailową.
3. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe (wg punktów 1 i 2) Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem oraz będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA