1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Tech

Nadchodzi przetasowanie. Wydatki na centra danych maleją, ale chmura rośnie w oczach

Z analiz Gartnera wynika jasno, że globalne nakłady pieniężne na IT mają wynieść ponad 3,7 bln dol. w tym roku. Oznacz to wzrost o 0,6 proc., gdy porównamy wydatki do tych sprzed roku. Roczna skala wydatków na IT nie ulegnie dużym zmianom, jak na dłoni widać jednak znaczne przetasowania w budżetach.

Wydatki na centra danych maleją, ale chmura rośnie w oczach

Wydatki na stare segmenty technologiczne, takie jak własne serwerownie czy centra danych, nadal będą spadać. Nakłady na centra danych zmaleją (203 mld dol. – spadek o 3,5 proc. w porównaniu do 2018 r.), na urządzenia też (spadek o 4,3 proc. z 682 mld dol.).

Dla odmiany wzrosną za to wydatki na oprogramowanie firmowe – do końca roku mają one osiągnąć poziom 457 mld dol., co stanowi wzrost o 9 proc. w porównaniu z 2018 r.

Bezpośrednią przyczyną spadków nakładów na centra danych i urządzenia ma być dynamiczny rozwój rozwiązań chmurowych. Gartner przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat cloud computing, jako główny trend, jeszcze mocniej wpłynie na decyzje dotyczące infrastruktury systemowej. Wykorzystanie chmury zostanie rozszerzone o dodatkowe segmenty oprogramowania użytkowego, w tym pakiety biurowe do zarządzania treścią, komunikacją czy projektami.

Publiczna chmura obliczeniowa pozwala na nowo zdefiniować podejście CIO i CFO do sposobu planowania i utrzymania infrastruktury IT. Kilkuletni horyzont czasowy amortyzacji sprzętu sprawia, że firmy, które chcą dokonać modernizacji w tym obszarze, chętnie zerkają w kierunku chmury. Widzą w niej nowoczesną i pełną korzyści alternatywę dla budowy własnych serwerowni oraz szansę na redukcję całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO) – tłumaczy Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Polska w chmurach

30 proc. z przedsiębiorstw, które planują wzrost wydatków na usługi IaaS (Infrastructure as a Service, czyli „infrastruktura jako usługa”), widzi go na poziomie ok. 11-29 proc., podczas gdy 23 proc. badanych firm szacuje, że nakłady te będą większe o ok. 30-49 proc. Niemal nikt nie planuje zmniejszać wydatków na rozwiażania chmurowe. W badaniu tylko 1 proc. małych przedsiębiorstw zadeklarował takie plany.

Wzrost zainteresowania cloud computingiem potwierdzają wyniki badania „Chmura publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, zrealizowanego przez IDG we współpracy z Oktawave wśród firm, które korzystają lub planują skorzystać z rozwiązań chmurowych.

Dlaczego chmura rozpycha się łokciami i podgryza centra danych? Cloud computing wygrywa przede wszystkim pod względem możliwości optymalizacji kosztów i procesów IT (tak odpowiedziało 55 proc. badanych). Charakteryzuje go wysoka skalowalność rozwiązań projektowanych na jej fundamentach (44 proc.). Niemal tyle samo firm (43 proc.) postrzega chmurę jako istotne narzędzie w realizacji strategii cyfrowej transformacji w obszarze infrastruktury przedsiębiorstwa.

Planowanie przyszłorocznych budżetów jest idealnym czasem na audyt kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Można tę usługę powierzyć profesjonalistom. Warto przy tym pamiętać, że nie należy wyłącznie porównywać kosztów posiadania własnej infrastruktury do usług IaaS. Dobrze jest poszukać dodatkowych rozwiązań chmurowych - zastosowania technologii opartych o konteneryzację, np. Oktawave Kubernetes Service, który pozwala zmaksymalizować inwestycję w chmurę i może korzystać z dowolnej infrastruktury, rozproszonej pomiędzy wieloma dostawcami – wyjaśnia Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Chmura chmurze nierówna

Z raportu Oktawave i IDG wynika, że nie ma jednego słusznego kierunku rozwoju chmury. Dla niemal dwóch piątych firm (36 proc.) optymalnym rozwiązaniem jest chmura oparta na modelu hybrydowym.

Zaś co trzecia firma (30 proc.) ma w planach zwiększyć swoje zaangażowanie w chmurze publicznej, natomiast co piąta bazuje tylko na niej i nie zamierza tego zmieniać.

Nieco ponad jedna na dziesięć firm planuje inwestycje w środowiska chmurowe typu multi-cloud.

Duże przedsiębiorstwa i korporacje częściej wybierają modele hybrydowe, choć i one planują zauważalne zwiększenie udziału chmury publicznej w całości posiadanych systemów. Obawa przed vendor-lock oraz unikalna oferta dostawców w zakresie konkretnych usług i rozwiązań powodują, że część przedsiębiorstw rozważa i planuje inwestycje w środowiska chmurowe typu multicloud. Dlatego stale poszerzamy swoje kompetencje w tym zakresie, oferując migrację do chmur AWS, Azure czy Google Cloud, a także bieżące zarządzenie zmigrowaną infrastrukturą – komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

*Materiał powstał we współpracy z Oktawave - partnerem technologicznym Spider’s Web